Tillväxtverket

Publikationer

Här finns Tillväxtverkets publikationer för nedladdning (2015 och framåt).

Vill du söka en publikation via sökord använder du sökrutan i sidans topp. Nedan kan du söka utifrån tema eller målgrupp.

Vill du beställa en tryckt publikation eller söker du en publikation som publicerades innan 2015 hänvisar vi till vår webbshop.

Tillväxtverkets webbshoplänk till annan webbplats

 1. Företagens villkor och verklighet 2017

  - Tillväxtverket Sju av tio små och medelstora företag vill växa, men många har svårt att hitta personal med rätt kompetens. Det visar Tillväxtverkets…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Företagande Statistik

 2. Finansiering för regional tillväxt 2016

  Finansiering för regional tillväxt 2016 - Tillväxtverket Uppföljning av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet. Arbetet med de regionala…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Regional utveckling

 3. Nyanlända och före­tagande

  Nyanlända och före­tagande - Tillväxtverket - en studie av Tillväxtverkets insatser för att underlätta för nyanlända att snabbt starta företag i Sverige…

  Publikation Företag Andra aktörer Företagande Mångfald

 4. Fakta om svensk turism 2016

  - Tillväxtverket Fakta om svensk turism 2016 Turismen ökar i Sverige. Förra året omsatte den nära 300 miljarder kronor och sysselsatte cirka 170 000. Det…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Statistik Turism

 5. Snabbare integration genom företagande och sysselsättning

  - Tillväxtverket Snabbare integration genom företagande och sysselsättning I rapporten följer vi de 28 pilotprojekt som finansierades av Tillväxtverket…

  Publikation Regioner Andra aktörer Företagande Kompetens Mångfald

 6. Utvärdering av ESI-fondernas genomförande­organisationer i Sverige

  - Tillväxtverket Utvärdering av ESI-fondernas genomförande­organisationer i Sverige Utvärdering av organisation och arbetssätt för de fyra ESI-fondernas…

  Publikation Regioner Andra aktörer EU EU-program Regional utveckling

 7. Digitalisering av företag

  - Tillväxtverket Digitalisering av företag Denna rapport bygger på intervjuer med 15 företagsledare från tre olika branscher. Syftet med förstudien är…

  Publikation Regioner Andra aktörer Digitalisering

 8. Analysera digitalisering i företag

  - Tillväxtverket Analysera digitalisering i företag Att analysera digitalisering i företag är ett brett ämne som kan diskuteras utifrån flera olika perspektiv…

  Publikation Regioner Andra aktörer Digitalisering

 9. Insatser för digitalisering av företag

  - Tillväxtverket Insatser för digitalisering av företag Den här rapporten handlar om offentliga insatser på regional och lokal nivå. Att ha god kunskap…

  Publikation Regioner Andra aktörer Digitalisering

 10. Regulation and competition

  - Tillväxtverket Regulation and competition Indirekta effekter av regler kan vara betydande, inte minst genom att konkurrensen påverkas. Denna litteraturstudie…

  Publikation Andra aktörer Förenkling