Tillväxtverket

Publikationer

Här finns Tillväxtverkets publikationer för nedladdning (2015 och framåt).

Vill du söka en publikation via sökord använder du sökrutan i sidans topp. Nedan kan du söka utifrån tema eller målgrupp.

Vill du beställa en tryckt publikation eller söker du en publikation som publicerades innan 2015 hänvisar vi till vår webbshop.

Tillväxtverkets webbshoplänk till annan webbplats

 1. Förhands­bedömning för stöd till finansierings­instrument

  - Tillväxtverket Förhands­bedömning för stöd till finansierings­instrument - inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014-2020. Rapporten undersöker…

  Publikation Regioner EU

 2. Kompetensförsörjning i små och medelstora företag

  - Tillväxtverket Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Delrapport från Företagens villkor och verklighet 2014. I den här publikationen redovisas…

  Publikation Företag Kompetens

 3. Faktablad: Regionalt investeringsstöd till lönekostnader

  - Tillväxtverket Faktablad: Regionalt investeringsstöd till lönekostnader Företagsstöd till lönekostnader syftar till ökad tillväxt och en balanserad regional…

  Publikation Regioner Regional utveckling

 4. Strategiskt styrelsearbete – starkare företag

  - Tillväxtverket Strategiskt styrelsearbete – starkare företag Erfarenheter från olika projekt. Kort beskrivning av de projekt som deltagit samt erfarenheter…

  Publikation Företag

 5. Årsredovisning 2014

  - Tillväxtverket Årsredovisning 2014 Tillväxtverkets årsredovisning 2014.

  Publikation Andra aktörer

 6. Mångfald i näringslivet

  - Tillväxtverket Mångfald i näringslivet Delrapport från Företagens villkor och verklighet 2014. En majoritet av småföretagen i Sverige drivs av män, varav…

  Publikation Företag Mångfald

 7. Kortversionen: Öppna upp!

  - Tillväxtverket Kortversionen: Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015-2020. Ett tillgängligt och öppet företagsfrämjande…

  Publikation Företag Andra aktörer Mångfald

 8. Två steg fram och ett tillbaka?

  - Tillväxtverket Två steg fram och ett tillbaka? En genusanalys av policy för kvinnors företagande i Norden. Denna rapport visar att det är viktigt med…

  Publikation Företag Mångfald

 9. Ta täten!

  - Tillväxtverket Ta täten! Lärdomar från kompetenshöjande insatser till företagsfrämjande aktörer. Denna rapport är en slutredovisning av Ta täten! och…

  Publikation Företag Regioner Kompetens

 10. Utvärdering av sju pilotprojekt

  - Tillväxtverket Utvärdering av sju pilotprojekt Lärdomar från jämställdhetsintegrering av företagsfrämjande verksamhet Några organisationer fick medel…

  Publikation Företag Mångfald