Tillväxtverket

Publikationer

Här finns Tillväxtverkets publikationer för nedladdning (2015 och framåt).

Vill du söka en publikation via sökord använder du sökrutan i sidans topp. Nedan kan du söka utifrån tema eller målgrupp.

Vill du beställa en tryckt publikation eller söker du en publikation som publicerades innan 2015 hänvisar vi till vår webbshop.

Tillväxtverkets webbshoplänk till annan webbplats

 1. Migration, företagande och etablering

  - Tillväxtverket Migration, företagande och etablering I studien har Tillväxtverket låtit kartlägga hur gällande lagar och regler ser ut för asylsökande…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Företagande Mångfald

 2. Fakta om svensk turism 2015

  - Tillväxtverket Fakta om svensk turism 2015 Fler utländska besökare gör att turismen i Sverige växer rejält och bidrar till tusentals nya jobb i hela…

  Publikation Regioner Turism

 3. Turismens begreppsnyckel, 2016

  - Tillväxtverket Turismens begreppsnyckel, 2016 Publikation med internationellt rekommenderade begrepp och definitioner för turism.

  Publikation Turism

 4. Upphandla med sociala hänsyn

  - Tillväxtverket Upphandla med sociala hänsyn Den här guiden ger konkreta tips till politiker och upphandlare i framför allt kommuner, som vill använda…

  Publikation Andra aktörer Mångfald

 5. Tillsammans för en starkare besöksnäring

  - Tillväxtverket Tillsammans för en starkare besöksnäring Besöksnäringens myndighetsgrupp arbetar tillsammans för att stärka besöksnäringen, under ledning…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Turism Näringar i förändring

 6. Årsredovisning 2015

  - Tillväxtverket Årsredovisning 2015 Tillväxtverkets årsredovisning 2015.

  Publikation Andra aktörer

 7. Vill ni växa på en internationell marknad?

  - Tillväxtverket Vill ni växa på en internationell marknad? Faktablad. Information om affärsutvecklingscheckar för internationalisering 2016.

  Publikation Företag Internationalisering

 8. Årsrapport Regelrådet 2015

  - Tillväxtverket Årsrapport Regelrådet 2015 Sedan 1 januari 2015 är Regelrådet ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket. En förändring som möjliggör…

  Publikation Företag Andra aktörer Förenkling

 9. Develop Sweden

  - Tillväxtverket Develop Sweden En sammanställning av de 26 program inom Europeiska struktur- och investeringsfonderna, ESI-fonderna, som berör Sverige…

  Publikation Regioner EU

 10. Regionala riskkapitalfonder – Slututvärdering 2015

  - Tillväxtverket Regionala riskkapitalfonder – Slututvärdering 2015 Rapporten utgör Ramböll Management Consultings slutrapport från utvärderingen av 11…

  Publikation Regioner EU