Tillväxtverket

Publikationer

Här finns Tillväxtverkets publikationer för nedladdning (2015 och framåt).

Vill du söka en publikation via sökord använder du sökrutan i sidans topp. Nedan kan du söka utifrån tema eller målgrupp.

Vill du beställa en tryckt publikation eller söker du en publikation som publicerades innan 2015 hänvisar vi till vår webbshop.

Tillväxtverkets webbshoplänk till annan webbplats

 1. Faktafolder: Under ytan – hur går snacket och vem får pengarna II?

  - Tillväxtverket Faktafolder: Under ytan – hur går snacket och vem får pengarna II? Foldern är en sammanfattning av de viktigaste resultaten ur studien…

  Publikation Företag Andra aktörer Kompetens Mångfald

 2. Politik möter praktik – att möjliggöra utveckling av sociala företag

  - Tillväxtverket Politik möter praktik – att möjliggöra utveckling av sociala företag Sammanfattning på svenska av slutrapporten från projektet ”Social…

  Publikation Företag Mångfald Starta företag

 3. Utveckling av hållbara turistdestinationer

  - Tillväxtverket Utveckling av hållbara turistdestinationer Rapporten synliggör de kunskaper, metoder och verktyg som nyckelpersoner inom respektive destination…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Grön tillväxt Turism Näringar i förändring

 4. Från Ystad till Kiruna

  - Tillväxtverket Från Ystad till Kiruna Stöd till kommuner i arbetet med att förenkla för företag Tillväxtverket har kunskap om företagens behov och vilka…

  Publikation Företag Andra aktörer Förenkling

 5. Regionala tillväxtaktörers roll inom valideringsområdet

  - Tillväxtverket Regionala tillväxtaktörers roll inom valideringsområdet Studien har kartlagt vilka hinder som finns inom valideringsområdet utifrån ett…

  Publikation Regioner Kompetens Mångfald

 6. Regionalt kompetens­försörjningsarbete

  - Tillväxtverket Regionalt kompetens­försörjningsarbete Systembild, utmaningar och möjligheter Studien beskriver insatser inom kompetensförsörjningsområdet…

  Publikation Regioner Kompetens

 7. Ambassadörer för kvinnors företagande 2008-2014

  - Tillväxtverket Ambassadörer för kvinnors företagande 2008-2014 2008-2014 har ca 2000 företagare varit ambassadörer för kvinnors företagande. I publikationen…

  Publikation

 8. Öppna upp!

  - Tillväxtverket Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på likvärdiga villkor 2015-2020. Strategins syfte är att bidra till en utveckling…

  Publikation Företag Företagande Mångfald

 9. 25 år med kvinnors företagande

  - Tillväxtverket 25 år med kvinnors företagande Från osynligt till drivkraft för tillväxt Boken 25 år med kvinnors företagande handlar bland annat om vilka…

  Publikation Företag Mångfald

 10. Leaflet: Below the surface – What’s the talk and who gets the money II?

  - Tillväxtverket Leaflet: Below the surface – What’s the talk and who gets the money II? The leaflet is a summary of the key findings from the study "Below…

  Publikation Företag Andra aktörer Mångfald