Tillväxtverket

Pandemin innebar både nya utmaningar och möjligheter

Behov av mer utrymme, ökad efterfrågan på naturupplevelser och många som vill ägna sig åt hälsa och återhämtning. Pandemin har visat nya områden som Böda Sand på Öland tar med sig i arbetet framåt. Samtidigt har nya gäster fått upp ögonen för semesteranläggningen.

Anna Barkevall Böda Sand

Majoriteten av gästerna på Böda Sand kommer från Sverige, runt 95 procent är gästnätterna är svenska. En fördel i pandemin när många utländska gästnätter försvann.

‑ Med facit i hand hade vi två bra somrar, även om det var en stor osäkerhet. Pandemin har inneburit ett stort trauma och en kris för hela branschen. Samtidigt har vi en vana av att vara extremt snabbfotade, vi behöver följa trender och väder och vind hela tiden. Med 250 medarbetare och över 7 000 gäster varje dag har vi också en stor erfarenhet av att vara flexibla. Vi tänkte att är det någon som ska klara detta så är det vi, säger Anna Barkevall, vd på Böda Sand Beach Resort.

Men pandemiåren har ändå varit en enorm utmaning. Inte minst med tanke på att anläggningen gjorde stora investeringar mellan åren 2015-2020.

­‑ Vi lade omkring 100 miljoner på strukturella upprustningar med renovering av 100 stugor, sex stora servicehus och en del vägar, viktiga basfunktioner i vårt koncept. Så det var lite svettigt i mars när pandemin bröt ut.

Böda Sand valde att begränsa beläggningen till 75 procent för att ge gästerna gott om utrymme. Man ville minska risken för trängsel och därmed minska oron. Samtidigt var anläggningen noga med att inte blanda personalgrupper.

‑ Det innebar att det blev svårt att skapa den gemenskap som vi vet att många av våra medarbetare vill ha och som gör oss till en attraktiv arbetsgivare.

Gästernas behov av mer utrymme och trygghet tror Anna Barkevall kommer att finnas kvar.

‑ Innan pandemin hade vi ett maxtak på 1 000 personer i vårt poolområde, idag tar vi in max 500 och det kommer vi att fortsätta med. Vi ser att folk vill ha space. Istället för fler campingplatser är det viktigare med större platser. Trånga miljöer fungerar inte idag. Vi går mer mot en premiumprodukt med mer utrymme, högre kvalitet och mer service, säger hon.

Fler efterfrågar lugn och ro

Samtidigt finns en efterfrågan på det enkla och lugna livet. Många vill komma ut i naturen, ströva i skogen eller cykla. Böda Sand har också valt att satsa mycket på träning, hälsa och återhämtande aktiviteter som yoga, skogsbad och meditation.

‑ För oss är själva campingen sekundär, vi säljer inte en gräsplätt på några kvadratmeter utan vi säljer en semesterupplevelse av barfotalyx där fokus ligger på platsen och vårt stora aktivitetsutbud. Vi i campingbranschen är otroligt bra på att nischa oss, vilket är spännande och också unikt för Sverige. Det har utvecklats enormt bara de senaste tio åren och det borde branschen bli bättre på att lyfta.

Som en del i arbetet har Böda Sand skapat ett nytt stugkoncept där hängmatta och spakit med produkter från ölandsskogarna ingår.

Förhoppningen är att locka charterresenärer till anläggningen, en gästgrupp som faktiskt ökade under pandemin.

‑ Vi har jobbat i flera år för att attrahera den här gruppen och visa att vi är ett hållbart och svenskt alternativ till utländsk charter. Här finns sand, sol, bad, shopping, mat, nöje och aktiviteter på samma ställe. Vi har också tryggheten som finns på en charterresort. Nu ser vi att en viss del har upptäckt oss som charteralternativ och stannar kvar. Det är för tidigt att kalla det en trend, men det är helt klart en förändring, säger Anna Barkevall.

Även många nysvenskar hittade till Böda Sand under pandemin.

‑ När gränserna stängdes kunde många inte åka till sina hemländer och tittade på andra alternativ. För oss är det väldigt roligt att möta den målgruppen som ofta semestrar i större grupper.

Nya investeringar och utmaningar väntar

Framöver planerar Böda Sand för hotell och en utbyggnad av badlandet. Anläggningen ska också skapa en ny välkomstarena där det ska finnas plats för gäster som vill ta med sig datorn och jobba på semestern.

Utmaningarna för framtiden handlar främst om att hitta tillräckligt med personal. Samtidigt väntas hushållen ha mindre pengar att röra sig med vilket kan komma att påverka besöksnäringen.

‑ Det är svårt att veta om exempelvis trenden att äta ute håller i sig. Världen är i förändring, allt hänger på hur vi tolkar den och att vi, förhoppningsvis, gör rätt val, säger Anna Barkevall.

Artikeln är framtagen inom ramen för rapporten Fakta om svensk turism 2021