Tillväxtverket

Inspireras av finalisterna till Årets exportregion 2022

I år nominerades Norrbotten, Uppsala och Skåne till priset Årets exportregion 2022. I augusti utsågs Norrbotten till vinnare. Här berättar regionerna själva om sitt arbete med regional exportsamverkan och sina framgångsfaktorer.

Är du nyfiken på hur man skapar goda förutsättningar för internationalisering och vässar erbjudanden till företagen? Titta gärna på filmerna och låt dig inspireras av finalisterna.

Medverkande är ansvariga för regional exportsamverkan i Norrbotten, Uppsala och Skåne. De berättar om vad som utmärker exportföretagen i just deras region och hur exportsamverkan mellan aktörerna i regionen fungerar.

Norrbotten utsågs till Årets Exportregion 2022

I filmen berättar Sabrina Suikki på Norrbottens handelskammare om den spetskompetens som finns hos exportföretagen i Norrbotten inom grön omställning, batteri-, rymd- och biltestindustrin. Trots långa avstånd kännetecknas exportsamverkan i regionen av närhet och sker även gränsöverskridande tillsammans med Finland och Norge.

Skåne var finalist

Jennika Gill Noltorp från Region Skåne beskriver den mångfald av exportföretag som finns i Skåne inom foodtech, spelutveckling och tillverkningsindustrin. Exportsamverkan i regionen präglas av ett aktivt arbete med affärsutvecklingscheckar och en medvetenhet kring hållbarhet som konkurrensfaktor.

Uppsala var finalist

Linus Andersson från Almi och Erik Asplund, från Region Uppsala berättar om akademinära exportsamverkan. Många av exportföretagen i Uppsala verkar inom Life Science, men det finns även en bredd av industrikluster. I filmen lyfts testbädden Testa Center och arbetet som görs med hållbarhet och Agenda 2030.

Regeringens exportpriser

Priserna uppmärksammar regioner och företag som gjort särskilt förtjänstfulla insatser för svensk export under det gångna året och ska främja svensk export och uppmuntra företag – särskilt små och medelstora – att exportera. Priset Årets exportregion ska också uppmärksamma regioner som framgångsrikt samverkar mellan regionala aktörer och skapat bättre förutsättningar för företag att lyckas i sina exportansträngningar, och därigenom bidragit till ökad tillväxt och jobbskapande.

Regional exportsamverkan

Det regionala exportfrämjandet spelar en viktig roll för att stötta små och medelstora företag i att nå sin exportpotential, oberoende av var i landet och i vilken bransch de befinner sig i. För att bättre möta företagens internationaliseringsbehov samverkar flera aktörer med varandra. Arbetet utgår från regionens förutsättningar, vilket betyder att det kan se olika ut i olika regioner.

Läs mer om regional exportsamverkan Öppnas i nytt fönster.