Tillväxtverket

Styrelseutbildning i digitalisering för tillväxtbolag

Styrelseakademien Stockholm och samarbetspartnern Knowit identifierade ett hål i marknadsutbudet. Det fanns få eller inga utbildningar i digital affärskompetens för styrelse och bolagsledningar som specifikt riktade sig till små och medelstora företag. Därför drogs en pilotutbildning i gång.

Styrelseakademien erbjöd senhösten 2020 en småföretagsanpassad styrelse- och ledningsutbildning för att lyfta deltagarnas digitala affärskompetens, en slags instegsutbildning i digital affärsutveckling och digital strategi. Med utgångspunkt i rapporter och egna undersökningar genomfördes två halvdagar av digital workshop - med material och övningar samt möjlighet till slutprov i en lärplattform kopplad till utbildningen.

Den pågående pandemin krävde en helt digital arbetsmodell. Inledningsvis undersökte och testade därför Knowit, ett konsultföretag inom IT och digitala lösningar, ett 50-tal lärplattformar utifrån nödvändiga krav för pilotprojektet. Projektledningen fastnade för ett svenskt bolag, Learnster, som bedömdes ha en lämplig och säker plattform. De gjorde även en research för att bättre förstå företagens behov inför utformandet av utbildningen i digitalisering.

Snabbfakta om projektet

Vad? Ökad digital kompetens och ökad förståelse för företagsledningen roll och ansvar för digitaliseringsstrategierna. I regi av Styrelseakademien Stockholm och samarbetspartnern Knowit Insight Syd

Hur? Digital utbildningsinsats för 11 små och medelstora företag från Stockholm: sk blended learning med självstudier i LMS (lärplattformar) kombinerat med

digitala föreläsningar och workshops.

Var? Helt digitalt

Varför? Stärka företagens intresse och förmåga inom digitalisering och cybersäkerhet

För vem? Styrelser, chefer och ägare i små tillväxtföretag

När? 2020

Vissa hade rätt bra koll på digital teknik, andra inte

För att kunna lägga utbildningen på rätt nivå fick alla deltagare först göra en självskattning. Det visade sig att de digitala grundkunskaperna var ganska höga. De flesta hade koll på digital teknik men kanske inte så mycket på digitala flöden. Som alltid var det några som hade rätt bra koll medan det för andra var helt nytt.

Uppskattat med konkreta företagsexempel

Den ena utbildningsdagen handlade om intern digitalisering och vilka processer som går att förenkla och spara pengar på samt om att leda genom en digital transformation. Den andra dagen fokuserade på den externa digitaliseringen, till exempel om vad kunder vill ha och hur företag fortsätter hålla produkter och tjänster aktuella.

- Det absolut mest uppskattade under utbildningen var när vi tog ett exempel från verkligheten och granskade ett företag före och efter en digitaliseringsresa. Att vi gick igenom olika tekniker och dess effekter blev också bra för att det var så konkret, som när vi pratade om cyber security och hur man skyddar sitt bolag när man är uppkopplad, säger, Charlotte Gustavsson, Styrelseakademien Stockholm.

Resultat och lärdomar

  • Utbildningen träffade rätt i sak genom att adressera ett hål i marknadsutbudet. Formatet har en stor potential att vidareutvecklas. Styrelseakademien planerar för fler utbildningar och sprider kunskap inom Styrelseakademiens regionala nätverk av bolag. Styrelseakademien är en ideell förening med ca 7000 medlemmar och 16 lokalföreningar i hela Sverige.Fokus måste ligga på den strategiska rollen för företagens digitala utveckling.
  • Utvärderingen visade att corporate governance, bolagsstyrning, var överkurs för många. Kursdeltagarna var nämligen Styrelseakademiens egna medlemmar – som redan har gått våra grundläggande kurser i vad ägarnas, styrelsens och den operativa ledningens roll är
  • Största utmaningen var att övertyga företagsledare om att en ny och oprövad utbildning är värd att testa. Det var också svårt att få dem att förstå att det rör sig om en utbildning som inte är teknisk, utan att den tar ett strategiskt och operativt ledningsperspektiv på digitalisering och företagsutveckling.
  • Både Styrelseakademien och Knowit lärde mycket om målgruppen mindre företag och hur utbildningar i digitalisering ska marknadsföras och förpackas.

Mer information

Nyfiken på mer detaljer från projektet? Mejla charlotte.gustavsson@styrelseakademien.se