Tillväxtverket

Ledarskap i besöksnäringen i en digital värld

Den digitala mognaden bland besöksnäringsföretagen varierar. I en jämförelse med andra sektorer och branscher ligger näringen lite efter. En utmaning med att prata digitalisering är att förklara vad det innebär. Det är först när företagen förstår nyttan som de är villiga att lära mera och börja utveckla.

Det finns flera digitala utmaningar i besöksnäringen. En viktig sådan är att få digitalisering att bli en mer integrerad del av företagens affärsstrategier. Många företag arbetar visserligen med bokningar, hemsidor och med sociala medier för marknadsföringen. Men samtidigt använder inte företagen digitaliseringen som en resurs för strategisk affärsutveckling.

- Vi ville ha en bred representation av företag inom besöksnäringen. Eftersom många av dessa företag finns på landsbygden var det ett viktigt perspektiv att få med. Vi fick tio deltagande företag och många av dessa var just från landsbygden, säger, Pernilla Nordström, operativ verksamhetsledare, Stua. Genomförandet byggde på erfarenhetsutbyte då chefer och ägare i små besöksnäringsföretag ofta är rätt ensamma i sin roll. Gruppen låg runt/strax över medel sett till digital mognad. De flesta hade någon tanke på att de vill jobba mer digitaliserat och hade därför en viss kunskapsnivå från början.

Snabbfakta om projektet

Vad? Öka kunskapen digitalisering som affärsnytta

Hur? Utbildningsinsats för 10 småbolag, bland annat handelsföretag, transportföretag och restauranger.

Varför? Stärka besöksnäringsföretagen i att använda digitaliseringen strategiskt

Genom vem? Sörmlands turismutveckling, Stua. Projektet drevs med finansiellt stöd från Region Sörmland.

När? 2019–2021

Elva teman och nio träffar

Huvudaktiviteterna för projektet var tematräffar och som stöd för dessa användes en digital lärplattform. Stua valde ut elva teman för nio deltagarträffar. Intern digitalisering och kommunikation var ett övergripande fokus.

Pernilla fortsätter:

- Vi kunde vara flexibla och anpassa innehållet efter företagens behov och vävde till exempel in systematisering och hur man jobbar med digital struktur, två saker som företagen efterfrågade.

Träffarna behandlade bland annat ledarskap och strategiska processer, omvärldsbevakning, riskhantering, hållbarhetsfrågor, digital transformation, datadriven innovation, finansiell planering och lean-metoden.

- Framför allt var det populärt när vi pratade om konkreta saker som riskhantering. Att applicera lean-metoden på besöksnäringsverksamheten var också uppskattat – ett tillvägagångssätt för att optimera människor och resursers energi i organisationen. Det är till och med två deltagande företag som nu har implementerat det arbetssättet i sin verksamhet, Henrik Steberg, utvecklingsledare, Stua

Stua vidareutvecklade och använde sig av en lärplattform där deltagarna hade möjlighet att kommunicera med varandra, ta del av extramaterial och ta igen om de missat någon träff. Stua vävde in plattformen i sitt ordinarie uppdrag från regionen och fyller nu den löpande med fler utbildningar riktade till besöksnäringen. Utöver detta fylls den på med e-kurser som företagen kan göra när det passar dem bäst. Men det är viktigt att e-utbildningar blir ett komplement till de utbildningsträffar då alla faktiskt träffas.

Resultat och lärdomar

Resultat och lärdomar

  • Mycket research innan start av projektet och att projektet kom rätt i tiden för företagen. Det lade grunden för ett bra genomförande. Under projektets gång fick Stua också önskemål om mer utrymme för erfarenhetsutbyten. Med en liten grupp av deltagande företag kunde fler kontakter och dialoger tas även mellan träffarna. Det blev lite mer som en inofficiell coachning.
  • Stuas lärplattform för fler utbildningar. Möjligheter finns att starta en webbaserad utvecklingsserie för att fler företag ska kunna erbjudas utbildningar
  • Behov av mer och rätt data. Många företag behöver lära sig använda data som en affärsstrategisk resurs. Stua fick förstudiemedel för detta efter projektets avslutande. Framtida utvecklingsprojekt kommer att ha teman som som data, AI och automatisering.

Mer information

Nyfiken på mer detaljer från projektet? Mejla pernilla@stua.se eller henrik@stua.se