Tillväxtverket

Höjd digital kompetens för Företagarnas medlemmar

Företagarna har en digital lärplattform för sina medlemmar. Samarbetspartnern Lexicon kunde utveckla en utbildning i digitalisering och verksamhetsutveckling för småföretag. Företagarna valde ut några regioner där deras medlemmar eller regionansvariga var som mest drivande och intresserade. Därmed var samarbetet i gång.

Under 2020 och 2021 genomförde Lexicon och Företagarna sju utbildningar med 50 småföretag. Fokus var både på intern och extern digitalisering.

- Vi kunde nå rätt företag genom Företagarnas kanaler, till exempel genom deras tidning och webben där de anmälde sig. Vi fick totalt 50 deltagande företag, alla medlemmar i Företagarna, men verksamma inom olika branscher. Den digitala mognaden hos de deltagande företagen varierade från låg till medel. Trots deras olika bakgrunder hade de väldigt lika behov – både när det gällde digitalisering och verksamhetsutveckling, säger, Amelie Sylvan, affärsutvecklare vid Lexicon

Snabbfakta om projektet

Vad? Utbilda ägare och företagsledning - och att stödja deltagarna för att ta fram och implementera digitala marknadsplaner, arbetssätt, produkter och tjänster.

Hur? Sju utbildningar med fem till tolv deltagande företag vid varje utbildningstillfälle

Var? Östergötland, Stockholm, Mälardalen, Västra Götaland och mellersta Norrland

För vem? Bred målgrupp av småföretag från olika branscher, både B2C och B2B

Genom vem? Företagarna, Sveriges största organisation för små och medelstora företag, med 60 000 medlemmar och 240 föreningar. Lexicon, Sveriges störst privata utbildningsaktör.

När? 2019–2021

Många vinklingar på digitalisering

I utbildningspaketet ingick affärsutveckling och omvärldsanalys; omvärldsbevakning; digitalisering av produkter och tjänster; digital marknadsföring och verksamhetsutveckling; digitalisering och effektivisering av interna processer – bokföring, CRM, kommunikation samt projektplanering och uppföljning.

Projektet gick bland annat igenom molnbaserade verktyg för samarbete och projektplanering. I delen om digital marknadsföring fick deltagarna lära sig marknadsföring i sociala kanaler, sökordsoptimering och Google Analytics.

Formatet för utbildningen gav resultat

Projektet innefattade en blandning av klassrumsutbildning fram till mars 2020, därefter distansundervisning med föreläsningar, diskussioner och workshops.

Gruppundervisningen varvades med den digitala utbildningsplattformen där deltagarna fick tillgång till handledningar och till filmer från webbinarier att kunna ses i efterhand. Dessutom erbjöds de deltagande företagen individuell coachning och konkret hjälp i de olika digitala verktygen.

Amelie fortsätter:

- Den största insikten var att vi prickat väldigt rätt nivå. Det är exakt den här kunskapen som småföretagare behöver. De behöver få en bred förståelse för digitalisering och konkreta och handfasta tips. Ju konkretare vi är desto bättre.

Resultat och lärdomar

Resultat och lärdomar

  • Avvägningar i formatet för utbildningen - mellan den tid som företagare kan avsätta, och den energi de har att ta reda på och lära sig allt själva. Att gå ifrån fysiskt till rent digitala möten var också en utmaning.
  • De övergripande och grundläggande behoven är ganska lika och jämförbara i olika småföretag. De mer specifika behoven i olika branscher handlar mer om att förstå processerna, kanalerna och medierna för digital marknadsföring. Och att kunna följa upp, mäta och analysera sin verksamhet för att kunna ta ställning till olika strategiska val och prioriteringar.
  • ”Blended learning”, dvs blandningen av utbildning och föreläsningar i grupp kompletterat med utbildningsportal och individuell coachning är en bra utbildningsform.
  • Intern och extern digitalisering hänger nära samman i mikroföretag.
  • Vidareutvecklat den digitala kunskapsportalen hos Företagarna. Lexicons fick projektstöd för en förstudie över olika branschers behov av digitalisering.

Mer information

Nyfiken på mer detaljer från projektet? Mejla: amelie.sylvan@lexicon.se