Tillväxtverket

Be Digital 2.0

De värmländska småföretagens generellt låga digitala mognad kan på sikt riskera konkurrenskraften. Genom att vidareutveckla Compares digitala kunskapsportal och matchningstjänst Be Digital ville projektet anpassa metodik och innehåll till mindre företags behov.

Compare genomförde 13 öppna inspirationsseminarier om digitalisering med 167 deltagande företag. Evenemangen var en samverkan med lokala företags- och näringslivsfrämjare i de värmländska kommunerna. Varje deltagande företag fick där också tillgång till Compares kunskapsplattform och digitala mognadstest. Från deltagarna vaskades 9 pilotföretag fram för att ingå i ett fördjupande kompetensutvecklings- och rådgivningsprogram.

Snabbfakta om projektet

Vad? Öka kunskapen om småföretagens digitalisering samt testa och anpassa befintlig metod och plattform för digital transformation för denna målgrupp

Hur? Fördjupande kompetensutvecklings- och rådgivningsprogram

Varför? Stärka och utveckla verktyg och arbetssätt för att stötta småföretag

För vem? Företagsledningar i en blandad grupp av 9 värmländska småföretag, de flesta mikroföretag

Genom vem? Medlemsklustret Compare – företagsnätverk inom IT, telekom, webb, kommunikation. Tre fokusområden för verksamheten: digital kompetens, digital affärsutveckling och digital innovation.

När? 2019–2021

Konsultbolag engagerade för utbildningen

Compare engagerade tre IT-konsultföretag från sitt företagsnätverk för utbildningen och för att samtidigt testa och samla på sig kunskap för att vidareutveckla mognadstestet i Be digital-plattformen. Konsulterna, med olika expertisområden inom IT, fick först en utbildning av Compare om projektets syfte och om Be Digital 2.0-metodiken med de nio stegen för digital transformation. Projektet erbjöd fyra till fem träffar om totalt 36 timmar med individuell coachning och stöd i att identifiera behov och möjligheter med digitalisering.

- Det var generellt sett en låg digital mognadsnivå hos deltagande företag, med undantag av några företag som hade jobbat mer med digitalisering och därför kommit en lite längre i sitt arbete, säger, Mikael Holmgren, projektledare Compare

Mikael fortsätter:

- Fördelen med att använda konsulter var att de har spetskompetens i digitalisering. Compare stod för nätverket och kontakterna men det är medlemsföretagen som är de verkliga experterna. Svårigheten var att lämna ifrån sig plattformen och metoden till enskilda konsulter. Även om de enskilda konsulterna fick en utbildning i Be Digital-metoden färgas lätt deras personliga expertisområde innehållet i upplägget med företagen.

Ökad förståelse både om behov och utbud

Genom projektet har Compare ökat kunskapen om behov och efterfrågan av konkreta digitala lösningar, nya affärsmodeller och effektivare digitala arbetssätt hos värmländska småföretag. De har också ökat förståelsen om relevanta erbjudanden inom IT och digitalisering riktade till en bred målgrupp av mindre företag.

Fortsatt arbete

Ambitionen är att skala upp och fortsatt testa modellen på företag och organisationer. Compare jobbar också vidare med matchningstjänsten för att få den ännu mer kvalitetssäkrad. Företag ska matchas utifrån de faktiska behov de har.

Resultat och lärdomar

Resultat och lärdomar

  • Testat och fått bevis på att metoden också fungerar för mindre företag och att denna är ett stöd för företagen i deras digitala utvecklingsresa. Den digitala plattformen var, tillsammans med personlig rådgivning, nyckeln till ett bra genomförande.
  • Relativt svagt intresse. Den största utmaningen för företagen var att kunna avsätta tid. Det var också förvånande att intresset för deltagande, med tanke på erbjudandet, inte var större. En annan lärdom var att Compare själva borde ha varit mer aktiva i fördjupningsdelen av projektet.
  • Enkla och konkreta stöd. Många småföretag är fortfarande i början av sin digitaliseringsresa. De behöver stöd och tips med enkla saker. High-end-lösningar som exempelvis AI, big data och mobilitet ligger ännu långt från deras verklighet.

Mer information

Nyfiken på mer detaljer från projektet? Mejla: mikael.holmgren@compare.se