Tillväxtverket

Anpassad rådgivning i digitalisering

Almi har en viktig roll i att coacha och leda företagen i deras strategiska målarbete och att komma närmare handlingsbeslut. Genom projektet vidareutvecklade de erbjudandet VD-grupp, ett koncept som alla Almi-bolag erbjuder.

- Almi har flera rådgivningserbjudanden, bland annat ett som kallas vd-grupp där en stor del av processen sker i grupp. Vi hade goda erfarenheter av det formatet och vi beslöt därför att utforma digitaliseringsprojektet med ett liknande upplägg, med grupprådgivning inom olika teman, säger Sara Haffling, rådgivare, Almi Mälardalen.

Snabbfakta om projektet

Vad? Öka kunskapen om och strategierna för digitalisering i småföretag. Vidareutveckling av konceptet vd-grupp genom Almi Mälardalen

Hur? Utbildningsinsats för 8 företag, merparten mikroföretag

Varför? Stärka företagens intresse och förmåga inom digitalisering för ökad affärsnytta

För vem? Mindre bolag i alla branscher och dess företagsledningar i Västmanland och Örebro

När? 2019–2021

Åtta företag deltog i projektet

De åtta företag som deltog i projektet var alla mindre bolag och representerade ett bra tvärsnitt av företagare; camping, kakelmakeri, konfektyr, leksaksaffär, naturguide, skoförsäljare, kaffebolag, snickeri, skrädderi. Många småföretagare har liknande utmaningar och behov av att få bolla sina utmaningar med någon utanför företaget.

Ansatsen i utlysningen var att jobba med företag som redan hade en viss digital mognad. I urvalet av deltagande företag prioriterades därför företag som redan gått ”vd-grupper”, för att säkerställa att det var företag i tillväxtfas. Den digitala mognaden visade sig vara lite lägre än vad både Almi och företagen själva trott.

- Själva projektgången la vi upp med flera gruppträffar, med både föreläsningar och workshops. Grupperna träffades fyra gånger à fyra timmar. Under träffarna diskuterade vi bland annat teman som Starta din digitala resa – E-handel – Digital marknadsföring – Finansiera din digitala resa, säger Sara Haffling.

Viktiga dialoger och samarbeten

Under projektets genomförande hade Almi Mälardalen en nära dialog med Compare, ett annat projekt i insatsen för ”Höjd digital kompetens”, ang metoder och testverktyg. Projektet hade också ett utbyte med andra regionala Almi-bolag inom ramen det gemensamma landsbygdsuppdraget för digital näringslivsutveckling. Genom Tillväxtverket kom de också i kontakt med bolaget DigJourney som kompetensutvecklade personalen på Almi-bolagen inom digital transformation.

Fyra utmaningar och många nya kontakter

  1. Projektet kom inte riktigt så långt som de önskat med företagen. Almi hade gärna stöttat företagen i en handlingsprocess på ett djupare plan, och genom individuell coachning via en extern expert.
  2. Analysverktyget Digitempen, som primärt användes i ett annat uppdrag, var lite för trubbigt för syftet i projektet. Med verktyget kunde företagen göra en slags självskattning av sin digitala mognad. Det var mer ett lockbete för att få företag att bli intresserade av digitalisering.
  3. Det var utmanande att hitta lämpliga föreläsare/konsulter som kunde utbilda och hålla workshop för mindre företag på rätt nivå. En föreläsare kan ju inte prata om 80-miljonersföretag för tvåmansföretag.
  4. Vd-gruppernas tidigare framgång bygger till stor del på det förtroende som skapats vid fysiska träffar. Det var svårt att få till samma tillitsfulla klimat i ett digitalt möte.

Resultat och lärdomar

Resultat, utmaningar och lärdomar

  • Konkreta och praktiska exempel en framgångsfaktor. Att utgå ifrån deltagarnas egna hemsidor gjorde föreläsningen konkret, oavsett om det handlade om betalningsmodeller eller marknadsföring.
  • Projektet bidrog till att både kompetensutveckla deltagande företag i affärsutveckling, produktutveckling och löpande verksamhet och att förnya den egna rådgivningsmodellen samt att utveckla den egna rådgivningskompetensen inom digitalisering. En av rådgivarna gick vidare med en certifiering i digital transformation.
  • Insikt om behovet av att fortsatt utveckla formatet för rådgivning och utbildning av små företag i digitalisering. De utarbetade metoderna förädlades vidare i nytt projekt där samtliga Almibolag i östra Mellansverige deltog.

Mer information

Nyfiken på mer detaljer från projektet? Mejla sara.haffling@almi.se