Tillväxtverket

Transportrobot ger Migu effektiva materialflöden

Migu Mekaniska i Tidan har testat en AMR-robot för transport för att utvärdera hur den kan effektivisera deras produktion. Det var under ett besök på ASSAR som Jakob Andersson, VD, fick se en transportrobot för första gången och blev nyfiken på vad tekniken kan användas till i den egna verksamheten.

Jakob Andersson

Jakob Andersson

Jakob berättar att de tidigare undersökt om det går att automatisera lyft och interntransporter för att slippa oergonomiska arbetsmoment. Vilket skulle effektivisera hela produktionen då de har mycket material- och verktygstransporter till och från maskiner.

Hyrde en transportrobot under fyra veckor

Via Robotlyftet ansökte Migu om en automationscheck och kunde tack vare denna utforska vilken automation som uppfyller deras behov. Under fyra veckor har de hyrt en AMR-robot från Ravema för att testa konceptet kring automatiserade transporter. En AMR-robot (autonomous mobile robot) är en självgående mobil robot.

Vi vill testa hur den här tekniken funkar i vårt arbete och för att bli mer insatta när det väl blir aktuellt. Allt har funkat bra under de här veckorna och användarvänligheten är väldigt hög. Vi ser flera användningsområden för en transportrobot. Framför allt transport av råmaterial, färdiga detaljer och material till och från maskiner. Men även transport av verktyg och förbrukningsutrustning. Vi kan dessutom programmera den för att kunna byta pall med färdigt material under produktion. Det sparar mycket tid och våra operatörer kan fokusera mer på att övervaka och producera och de slipper oergonomiska lyft och andra risker, säger Jakob Andersson.

ASSAR visar automation i praktiken

Tekniken har fått positiv respons från alla i verksamheten som testat roboten och några av medarbetarna har fått lära sig att programmera. Nästa steg blir att göra en kalkyl och räkna på vilka kostnader en satsning på en AMR-robot kan reducera. Jakob menar att man som litet företag inte ska vara rädd att prova ny teknik.

— Det handlar egentligen bara om att ta första steget. Generellt sett är det lätt att operera en robot, det är användarvänligt och lätt att komma i gång. På ASSAR finns mycket teknik som är applicerbar för industrin. Ett besök där är väldigt inspirerande och ger även möjlighet att i verkligheten se hur det fungerar rent praktiskt. Även om det inte är aktuellt för oss precis nu har vi fått se hur det funkar och gett oss en bild av vad som kan fungera i vår verksamhet. Det gör att vi känner oss mer trygga med den nya tekniken när det väl blir aktuellt.

Kontakt med IDC ger ett långsiktigt perspektiv

Migu har ett långt samarbete med IDC och deltar i flera projekt. Det som startade med en behovsinventering och en företagsanalys i projektet Catalyst, ledde sedan till en vidareförmedling till ASSAR, Robotlyftet och en produktionsanalys. Där kom bland annat frågan runt automation upp som bidrog till att Migu kunde söka en automationscheck via Robotlyftet.

— Tack vare kontakten med IDC får vi lättare överblick och ett långsiktigt perspektiv. Vad vi behöver göra för att bli bättre om ett halvår och inte bara vad som behöver fixas här och nu. Sedan finns de mer nischade aktiviteterna genom till exempel nätverk. Man kan säga att IDC bidrar med kollektiv erfarenhet, från flera olika värdar. Erfarenhet som inte vi har själva. All stöttning vi får är relevant och IDC ser verkligen till företagets utvecklingspotential.

Analys för att anpassa utvecklingsinsatserna

Johan Lundahl jobbar som industriutvecklare tillverkning på IDC och förklarar hur kontakten och utvecklingen för ett företag kan se ut.

— Vårt samarbete med ett företag innebär att vi gör löpande avstämningar för att fånga behov längs vägen, för att kunna slussa vidare till rätt kontaktperson och projekt. Gör företaget någon av IDCs analyser, där steg ett är en företagsanalys, ger det ger en samlad bild av vad ditt företag vill jobba vidare med. Chansen till utvecklingsmöjligheter anpassade efter just de behoven blir större. Det kan leda till en utvecklingsresa i något eller kanske flera av våra projekt som gemensamt ger en långsiktig utveckling inom fler områden.

Information om Robotlyftet

Robotlyftet pågick 2018-2021 och syftade till att främja automation och robotisering i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet var att öka företagens kunskap om användning av och investeringar i automationslösningar.

Robotlyftet var ett av Tillväxtverkets uppdrag inom Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi.

Vill du automatisera din verksamhet?

Behöver du hitta en systemintegratör inför ditt automationsprojekt? På Swiras webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du hitta certifierade systemintegratörer som passar din verksamhet.

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering kan användas för att ta in extern kompetens för att utveckla och förändra en pågående affärs­verksamhet genom att använda digital teknik. Digitalisering ger möjlighet att utveckla nya affärer, effektivisera verk­samheter och öka kvalitet.