Tillväxtverket
Bild på personer som jobbar på Rscued

Rscued investerar i en helhetslösning

Rscued har deltagit i Robotlyftet där man gjort en förutsättningsstudie och fått en automationscheck. Deltagande i projektet har bidragit till en ökad insikt om att en investering är möjlig och ekonomiskt gångbar.

Rscued, i Helsingborg, tillvaratar skadad frukt och grönt och producerar juicer i olika smaksensationer. De har ett tätt samarbete med lokala importörer och hämtar produkter som blivit skadade i transporten eller som skulle ta skada av en ytterligare transport inrikes. De felfria delarna används och konsumenten hittar igen produkterna i butikshyllorna runt om i Sverige. De tar hand om cirka 400 ton per år och det är tillgången av råvaran som styr vilka smaker som produceras.

- Kunskapsnivån kring robotisering har ökat. Externa integratörer har varit på plats flera gånger och samtalat och brainstormat med personalen. Vi har fått olika alternativ som vi tillsammans diskuterat, säger Marko Tukaric, production manager, Rscued Fruits.

Automationschecken har bland annat använts till att förstå behovet, göra en kravspecifikation och utformning av produktionen. För Rscued har det varit viktigt att ta bort arbetsmoment som över tid som kan bidra till belastningsskador.

- Personalen har fått förståelse för hur man ska arbeta med en robot och även hur det hjälper människan i det dagliga arbetet. Med just att ta bort moment som över tid inte är bra för kroppen. Vi har även varit med och utformat stationen, säger Marko.

Marko berättar att målet är att över tid investera i fler automationslösningar. Det första steget har varit en helhetslösning som innefattar tre olika verktyg för att plocka deras olika flaskor och tråg med, en design för hur flaskorna ska presenteras på bandet och en station för att ställa flaskorna i tråg.

-Projektet gav oss kunskap att beställa installationen. Vid fler eventuella investeringar av robotar kommer vi behöva höja kunskapsnivån ytterligare.-Vi har funderat på att investera i en robot under en tid och Robotlyftet blev en möjliggörare, säger Marko.

Information om Robotlyftet

Robotlyftet pågick 2018-2021 och syftade till att främja automation och robotisering i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet var att öka företagens kunskap om användning av och investeringar i automationslösningar.

Robotlyftet var ett av Tillväxtverkets uppdrag inom Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi.

Vill du automatisera din verksamhet?

Behöver du hitta en systemintegratör inför ditt automationsprojekt? På Swiras webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du hitta certifierade systemintegratörer som passar din verksamhet.

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering kan användas för att ta in extern kompetens för att utveckla och förändra en pågående affärs­verksamhet genom att använda digital teknik. Digitalisering ger möjlighet att utveckla nya affärer, effektivisera verk­samheter och öka kvalitet.