Tillväxtverket

Mer utbildning och bättre besluts­underlag tack vare Robotlyftet

Svarvmekano i Malmö håller man på att installera två nya robotceller vid två svarvar. Företaget som är specialister inom svarvning och fräsning har sedan många år använt robotar i produktionen.

Genom Robotlyftet har man nu kunnat lägga ordentligt med tid på förberedelser och fått bra beslutsunderlag inför de nya investeringarna.

Fredrik Gordon, vd på Svarvmekano, betonar behovet av ökad kompetens, både när det gäller automation och själva maskinprogrammeringen:

— Det stöd vi kunde få genom Robotlyftet och genom en Automationscheck passade bra med våra idéer. Vi har kunnat avsätta tid för att höja kompetensnivån hos alla operatörer, och tillsammans med personalen kunnat gå mer på djupet i frågor kring hur en robot programmeras, och varför den programmeras på ett visst sätt. Det ger en ökad förståelse när man sen går in på vad som är signifikant vid maskinbetjäning och vad som är viktigt att tänka på vid hantering av automationen.

En drivkraft att skapa bra arbetsmiljö som attraherar nya medarbetare

Produktionen hos Svarvmekano innebär en del hantering av tunga stålbitar, monotona arbetsuppgifter och tunga lyft. Med installationen av nya robotar får operatörerna nya arbetsuppgifter, och bättre arbetsmiljö.

Fredrik Gordon, vd på Svarvmekano.

Fredrik Gordon, vd på Svarvmekano

— Vi ser inte att robotar ska ersätta personal, de ska underlätta för personalen. Det är en viktig drivande tanke bakom vår ökade automation. Vi måste vara en attraktiv arbetsplats för att kunna rekrytera nya medarbetare. Att hitta en specifik kompetens på lite högre nivå kan vara en utmaning, men det ska vi klara av. En avancerad utrustning blir aldrig bättre än den personal som jobbar med den. Så vi utbildar kontinuerligt vår personal.

Automationschecken har skapat utrymme för utbildningar och simuleringar

Förutom de två robotceller som nu installeras planerar man för ytterligare en robotcell lite längre fram. Svarvmekano har gjort förberedelsearbetet, med kartläggning och handlingsplan, tillsammans med en coach från Robotlyftet och med den integratör som också levererar robotcellerna.

Automationschecken har gett det extra utrymme som behövdes för att ta fram bra utbildningar, göra simuleringar, enklare prover, och ta fram verifikationer på att man tänkt rätt. Tillsammans gjorde detta att beslutsunderlaget blev bra.

— Vi är väldigt nöjda med det vi nu har gjort och det stöd vi fått. Vi har fått insikter om lösningar till olika flaskhalsar och ökad kunskap om robotar, om gripdon och framtida möjligheter. Vi har kunnat lägga mer tid och resurser, och involverat fler personer i förberedelser och genomförande av de nya robotcellerna. Det har lagt grunden för lyckade investeringar.

Camilla Dahlin, IUC, som varit Svarvmekanos coach inom Robotlyftet:

— Svarvmekano har några viktiga pusselbitar för en lyckad implementering av A/R i sin produktion. De är nyfikna och vill veta mer, har mod att testa sig fram, de tar gärna in konsultstöd och samspelet mellan integratören PMA och Svarmekano har varit förträfflig. Sist men inte minst är involvering och utbildning av personal som ska jobba med robotarna framöver en viktig framgångsfaktor.

Fredrik Gordon ser fram emot att komma igång med testkörning av de nya robotcellerna. Produktionen går nästan på 100 procent trots Corona-tider.

— Vi har inte blivit påtagligt drabbade. Våra större kunder inom foodtech, medtech och gruvnäring har gått bra. Det har hänt att saker stannat upp och tagit lite längre tid. Några av våra leverantörer har fått göra permitteringar, och vi själv har haft en del sjukskrivningar. Då kan det vara svårt att planera. Men vi har fått in nya kunder och sammantaget ser det ut som att omsättningen för 2020 kommer att ligga på 2019 års nivå och det är vi nöjda med.

Information om Robotlyftet

Robotlyftet pågick 2018-2021 och syftade till att främja automation och robotisering i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet var att öka företagens kunskap om användning av och investeringar i automationslösningar.

Robotlyftet var ett av Tillväxtverkets uppdrag inom Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi.

Vill du automatisera din verksamhet?

Behöver du hitta en systemintegratör inför ditt automationsprojekt? På Swiras webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du hitta certifierade systemintegratörer som passar din verksamhet.

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering kan användas för att ta in extern kompetens för att utveckla och förändra en pågående affärs­verksamhet genom att använda digital teknik. Digitalisering ger möjlighet att utveckla nya affärer, effektivisera verk­samheter och öka kvalitet.