Tillväxtverket

Flexibel robot ökar kapaciteten

Tanken på att automatisera produktionen har funnits länge på Norrebo Träindustri. Men det var först när de fick kontakt med Robotlyftet via Thomas Strand på Träcentrum som investeringen i ny teknik tog fart på allvar. Träcentrum är en del av nätverket IUC Sverige.

Tre män i fabriken

De små skogsvägarna som leder upp till Norrebo strax utanför Gnosjö ger inga indikationer på att detta är hemorten för en framgångsrik småländsk träindustri. Men här har Norrebo Träindustri haft sin vistelse sedan 1935 och under åren har de hela tiden jobbat med att utvecklas för att kunna möta marknadens behov och efterfrågan.

Företaget är specialiserat på att tillverka butiksinredning, displayställ och montrar – oftast som underleverantör. Produkterna från Norrebo används bland annat i butiker, mässor och andra offentliga miljöer. I tider då den fysiska handeln tenderar att minska står Norrebo stabila. Istället för volym handlar det nu ofta om mindre serier men mer specialanpassade lösningar, berättar Carl Ottosson, vd för företaget.

– Butiksnäringen har ju varit ansatt under en längre tid och när pandemin kom slog det kanske ännu hårdare mot butiker. Men vi ser en stor efterfrågan på mer specifika lösningar, mer kundanpassat även om volymerna är lite mindre, säger Carl.

Tanken på att automatisera delar av verksamheten är något som ständigt funnits med i tankarna hos ledningen. Idag finns ett robotiserat skivlager – ett så kallat kaotiskt lager.

– Men när vi har letat efter andra automatiseringslösningar har vi inte hittat något som passar våra behov – eller vår plånbok, berättar Carl. I samband med att Norrebo införde korttidspermitteringar tog de kontakt med Träcentrum för att få hjälp med utbildningsinsatser för den permitterade personalen.

Flyttbar robot i produktionen

– Då började vi också prata om Robotlyftet med Thomas Strand och sen gick det ganska fort från förutsättningsstudie till beslut, berättar Carl.

Studien på Norrebo genomfördes av OpiFlex. Den visade ganska snart att de traditionella, och standardiserade, robotlösningarna inte passade i Norrebos verksamhet. Däremot föreslogs en robot som kan flyttas mellan två olika maskiner och som går snabbt att programmera.

– Då får vi en helt annan flexibilitet samtidigt som vi kan dra nytta av roboten fullt ut. Dels får vi en ökad kapacitet tack vare att roboten kan köra fler timmar per dygn. Men vi får också en smidig lösning eftersom roboten kan användas vid två olika maskiner, berättar Carl.

Tanken på att automatisera produktionen har funnits länge på Norrebo Träindustri. Men det var först när de fick kontakt med Robotlyftet via Thomas Strand på Träcentrum som investeringen i ny teknik tog fart på allvar.

– Vi hade aldrig gjort den här satsningen utan Träcentrum, säger Carl Ottosson, vd för Norrebo Träindustri.

Eftersom roboten ska kunna flyttas i fabriken har säkerheten varit en viktig fråga under hela förstudien. Vid varje maskin placeras ett antal laseravkännare som stannar roboten om de bryts. En annan fråga som också varit avgörande är utrymmet som roboten kräver.

– Vi undersökte även om roboten kunde användas vid kantlistningsmaskinen men insåg att det inte blev lönsamt. Enligt de kalkyler vi arbetat fram under förstudien blir roboten lönsam redan när fler än 30 bitar ska produceras, säger Carl.

Personalstyrkan i Norrebo är idag cirka 30 personer och Carl ser inte att det kommer att förändras på grund av roboten. Snarare tvärtom.

– Vi behöver alltid få tag i kompetent personal och med mer automatisering i fabriken kan vi förhoppningsvis attrahera en yngre målgrupp som vill jobba med trä men samtidigt med ny teknik, avslutar han.

Information om Robotlyftet

Robotlyftet pågick 2018-2021 och syftade till att främja automation och robotisering i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet var att öka företagens kunskap om användning av och investeringar i automationslösningar.

Robotlyftet var ett av Tillväxtverkets uppdrag inom Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi.

Vill du automatisera din verksamhet?

Behöver du hitta en systemintegratör inför ditt automationsprojekt? På Swiras webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du hitta certifierade systemintegratörer som passar din verksamhet.

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering kan användas för att ta in extern kompetens för att utveckla och förändra en pågående affärs­verksamhet genom att använda digital teknik. Digitalisering ger möjlighet att utveckla nya affärer, effektivisera verk­samheter och öka kvalitet.