Tillväxtverket

Automationscheck kortade start­sträckan för nya investeringar

Verkstadsföretaget Ringsvets med drygt 20 anställda i Kopparberg, bildades 1987 då man tog över produktion av ring- och rörämnen från SKF. Bilindustrin, med bland annat Scania, utgör en tredjedel av marknaden.

På Ringsvets har man sedan en längre tid arbetat med automation och robotisering, men är nu i en fas där man behöver förnya delar av sin maskinpark, och det innebär också ett stort behov av ny kunskap och utbildning.

— Vi behöver förstå den nya tekniken och vilka möjligheter den kan ge oss. Det utvecklas snabbt nya programvaror som vi ska kunna hantera, så vi måste också utveckla oss och se hur vi kan automatisera moment som idag är manuella, säger Johan Öholm, VD på Ringsvets.

Två män från fabriken

Ökad robotisering för bättre arbetsmiljö och ergonomi

I våras gick Ringsvets med i Robotlyftet och gjorde en förutsättningsstudie för en kartläggning av verksamheten och för att utreda hur ökad robotisering ger bäst effekt.

— Vi ville självklart uppnå ökad produktivitet, men det tydliga huvudsyftet har varit att lösa arbetsmiljöproblem och att skapa arbetsplatser med bättre ergonom, berättar Johan Öholm.

”Utan checken hade vi fått en mycket längre startsträcka”

Efter förutsättningsstudien har Ringsvets beviljats en Automationscheck och i en förstudie har man kommit fram till konkreta åtgärder, och skissat fram en handlingsplan i två etapper. Man har nu avslutat den första etappen som inneburit att man installerat en robot som tar ut artiklar från en press och lägger dem vidare på en bana.

— Genom att vi beviljades en Automationscheck har vi kunnat blicka framåt och ta nästa steg. Vi har investerat mer tid för installationen och för att jobba internt med förberedelser och utbildning. Utan checken hade vi fått en mycket längre startsträcka. Det var också tidsmässigt en bra period under våren när coronan bidrog till ett lugnare tempo i produktionen, fortsätter Johan Öholm.

Bild på produkten

Att investera i teknik och arbetsmiljö är en överlevnadsfråga

Reaktionerna från medarbetarna har varit mycket positiva. Utvecklingen går nu mot fler nya, fräscha maskiner och färre tunga lyft. Att investera i teknik och arbetsmiljö är en överlevnadsfråga för alla industriföretag. Johan understryker vikten av att vara en attraktiv arbetsplats som erbjuder utvecklingsmöjligheter och arbetsuppgifter med teknikinnehåll. Kompetensförsörjning är en utmaning, speciellt för ett företag i glesbygd.

— Vi är ganska nischade och måste i de flesta fall internutbilda, men vi anställer tekniker med verkstadsteknisk gymnasieutbildning, tekniska yrkesutbildningar och även maskiningenjörer. Generellt är robotprogrammering en kompetens som vi kommer att behöva mer av, förklarar Johan Öholm.

Johan Öholm är nöjd med den hjälp Robotlyftet erbjuder.

— Det har varit en bra modell och det har fungerat smidigt. Vi fick snabbt hjälp att söka stöd. Det var en flexibel och enkel ansökningsprocess. Det gick fort! Nu kommer vi att fortsätta att titta på hur vi kan öka effektivitet och produktivitet. Vissa moment är svåra att automatisera men vi ser fortlöpande på hur vi kan förbättra de lösningar vi redan jobbar med. Det gäller att se på olika arbetsmoment runt omkring, att lyfta blicken och tänka nytt.

Information om Robotlyftet

Robotlyftet pågick 2018-2021 och syftade till att främja automation och robotisering i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet var att öka företagens kunskap om användning av och investeringar i automationslösningar.

Robotlyftet var ett av Tillväxtverkets uppdrag inom Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi.

Vill du automatisera din verksamhet?

Behöver du hitta en systemintegratör inför ditt automationsprojekt? På Swiras webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du hitta certifierade systemintegratörer som passar din verksamhet.

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering kan användas för att ta in extern kompetens för att utveckla och förändra en pågående affärs­verksamhet genom att använda digital teknik. Digitalisering ger möjlighet att utveckla nya affärer, effektivisera verk­samheter och öka kvalitet.