Tillväxtverket

Kitchenwiz förbätt­rar ergonomin

Krögarna Helena och Pär Hamberger startade Kitchenwiz för att höja kvaliteten på vardagsmiddagen. Kitchenwiz erbjuder middagslösningar med förstklassig vardagsmat med noga utvalda råvaror, omsorgsfullt förberedd från grunden. De har både färdigrätter och matkassar. I fabriken som ligger i Billdal har de ett restaurangkök i större skala. De är tio anställda varav sju personer arbetar i produktionen.

Helena och Pär Hamberger

Helena och Pär Hamberger

Vd Helena Hamberger är en av de drivande i Kitchenwiz pågående automation och möjlig robotsatsning, där man gjort en förstudie och fått en automationscheck genom Robotlyftet. Deltagande i projektet har bidragit till kunskapsutveckling och nya infallsvinklar.

- Att få hjälp utifrån och se på helheten med nya ögon har betytt mycket för oss och vårt företags vägval för utveckling. Vi ser framförallt att personalen har uppskattat detta projekt enormt. Både genom kunskapsutveckling, men även genom att få vara delaktiga i projektet, säger Helena.

Automationschecken har bland annat använts till att sätta ner foten kring behovet i produktionssystemet, göra en kravspecifikation och ritningar på en layout av produktionen. För Helena och Pär har det varit viktigt att behålla känslan, kvalitén och att de gör maten från grunden. Men att samtidigt kunna förbättra ergonomin för de som arbetar i produktionen.

- Det var värdefullt för oss att ha ett bollplank i beslutsfattandet. Vad är viktigt för oss? Vad finns redan på marknaden och vad behöver vi skräddarsy? Vi fick chansen att ta extern hjälp och samtidigt avsatte egen tid för att verkligen arbeta med frågan, säger Helena.

Nu har Kitchenwiz tagit beslutet i att investera i en rostfri transportör med automatisk såsfyllning och inmatning i förslutningsmaskin. De har även beställt ett utmatarband och personalen kommer att utbildas vid installationen. Helena tycker att det är viktigt att få med personalen i utvecklingen och att få in extern kompetens som bidragit med sina kunskaper har varit värdefullt.

- Vi har i denna processen löst flera andra problemområden som vi inte sett tidigare. Bland annat har vi tagit fram en ny ytterförpackning som är både ergonomisk, men framförallt mer hållbar då den minskar pappersåtgång. Både personal och kunder ser fram emot denna nya lösning.

En automationslösning är en stor investering och för att få maximal kapacitet av investeringen krävs en förståelse och en kunskapshöjning. Kitchenwiz köper bland annat in utbildning till all personal.

- Vi har lärt oss mycket, men även fått förståelse för att komplexiteten i att utveckla och automatisera en fungerande verksamhet är större än vi hade trott, säger Helena Hamberger, vd Kitchenwiz.

Helena menar att de troligen inte hade genomfört denna typ av investering utan att ha varit en del av Robotlyftet. De har tidigare försökt hitta färdiga lösningar men inte lyckats med det.

- Vi har nu tagit beslut om den första automatioseringen av produktionen. När verksamheten växt ytterligare kan även en robot vara ett alternativ, säger Helena.

Information om Robotlyftet

Robotlyftet pågick 2018-2021 och syftade till att främja automation och robotisering i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet var att öka företagens kunskap om användning av och investeringar i automationslösningar.

Robotlyftet var ett av Tillväxtverkets uppdrag inom Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi.

Vill du automatisera din verksamhet?

Behöver du hitta en systemintegratör inför ditt automationsprojekt? På Swiras webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du hitta certifierade systemintegratörer som passar din verksamhet.

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering kan användas för att ta in extern kompetens för att utveckla och förändra en pågående affärs­verksamhet genom att använda digital teknik. Digitalisering ger möjlighet att utveckla nya affärer, effektivisera verk­samheter och öka kvalitet.