Tillväxtverket

Halverade process­tiden tack vare automation

Att kunna ha en effektiv produktion av små volymer och många artikelnummer är en utmaning för många tillverkande bolag. Skandia Elevator hade länge pratat om hur en kostnadseffektiv lösning skulle kunna se ut, då de har en hög säsongsvariation och behöver en flexibel lösning.

Genom IDC fick Skandia Elevator information om Robotlyftet och genomförde i våras en förutsättningsstudie och fick beviljat en automationscheck. Tillsammans med en coach från Robotlyftet diskuterade de vilka moment i produktionen som skulle passa för en automation. Det landande i en investering av en kollaborativ robot för en svetsapplikation och sedan september finns den installerad.

En robot

Halverad processtid per enhet

Installationen av roboten tog bara 10 timmar, sedan var den igång att köra. Modellen är en EasyAutoWelder 10D från Axon med dubbelt svetsbord. Konceptvalet gav dem en kostnadseffektiv och flexibel svetsautomation, lämplig för både minde och mellanstora serier. Tack vare en Teachgrip, (ett handtag med integrerad programmering), är den snabb och enkel att programmera för vem som helst som vill lära sig. Jerry Olsson, kvalitets- och produktionstekniskchef, berättar om effekterna av robotinstallationen.  

—  Vi är väldigt nöjda med den här lösningen. Den är både en yteffektiv och kostnadseffektiv vilket var en förutsättning för oss för att kunna programmera och ställa om snabbt. Vi har många artikelnummer och små volymer och behöver kunna snurra flera artikelnummer per dag. Nu har vi lyckts gå från en processtid på sju minuter till tre minuter per enhet. För att hitta det mest effektiva arbetssättet i samarbetet mellan människa-robot har vi upprättat ett människa-maskinschema. Det har resulterat i en bra arbetsbalans där det varken går för fort eller för långsamt. Vi har fått bort repetitiva och mindre ergonomiska arbetsmoment, och medarbetarna har utvecklats och lärt sig nytt.

Stöttning i kompetensutveckling kring robotstandard och CE-märkning

Skandia Elevator har under hela processen med utbildning och installation av robotcellen haft stöttning från både Robotlyftet och nätverket Industriell Dynamik. I samband med köpet av robotapplikationen ingick en CE-märkning med riktlinjer kring hur layouten skulle se ut. Märkningsprocessen för den typen av utrustning var ny för Skandia Elevator. De såg behov av att själva kunna vidareutveckla nya kollaborativa processer och behövde mer kunskap. Via Robotlyftet och nätverket Industriell Dynamik fick de en kontakt på RISE som lärde dem tolka robotstandarden gällande kollaborativa enheter.

Robot i fabriken

—  Med hjälp av RISE har vi kunnat genomlysa robotsstandarden och CE-märkningen av kollaborativa processer, vilket underlättar om vi vill fortsätta utveckla robotcellen. CE-märkningen grundade sig i början på tre fasta väggar runt enheten. Med hjälp av den kunskapen vi fått har vi under arbetets gång kunna uppdatera det till två fasta väggar vilket ger en ännu mer flexibel lösning. Tack vare ett samarbete mellan oss, robotleverantören, JL Safety och RISE har vi nu mer kunskap om processen kring en CE-märkning vilket kommer vara till stor nytta inför kommande automationssatsningar i produktionen.

Våga prova nya autonoma lösningar

Skandia Elevator har planerat för ytterligare installation av en kollaborativ robot under 2021. Den här gången blir det inom maskinbetjäning eller montering. De ska även gå in i ett forskningsprojekt med Högskolan i Skövde för att titta på en lösning för autonoma transporter. Jerrys råd till andra företag är att våga prova nya autonoma lösningar för produktion.

—  Vi skulle gjort det här mycket tidigare! Vi har succesivt kunnat bygga på vår kunskap genom Robotlyftet och Industriell Dynamik och genom att göra studiebesök hos andra och testa att programmera. En sådan här installation behöver inte vara perfekt från början när det inte är så kostsamt. Ett råd är att sätta sig in i CE-märkning och standarder för att själv kunna uppdatera riskanalys, ändra layout eller uppdatera processen. Nu har vi mycket av den kunskap som krävs inför kommande satsningar.

Automation nödvändig för att vara konkurrenskraftig

För små bolag inom industrin är automation nödvändig för att vara konkurrenskraftig, säger Jerry. Att automatisera är både en kostnadsfördel och ger bättre ergonomi för medarbetarna. Effekterna blir snabbt stora med snabbare ledtider. Men var börjar man om automation är helt nytt för företaget?

—  Börja med benchmarking för att undersöka vad det finns för typ av automation som kan passa er verksamhet. Lyssna med IDC som kan göra en första analys och stötta i processen. På ASSAR Industrial Innovation Arena finns möjlighet att testa både kollaborativa robotar och annan ny teknik. Det är även värdefullt att prata med andra företag som har erfarenhet av automation. Vi gjorde ett studiebesök hos Furhoffs Rostfria och fick möjlighet att provköra och programmera innan vi installerade vår svetsrobot, vilket vi är oerhört glada för.

Information om Robotlyftet

Robotlyftet pågick 2018-2021 och syftade till att främja automation och robotisering i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet var att öka företagens kunskap om användning av och investeringar i automationslösningar.

Robotlyftet var ett av Tillväxtverkets uppdrag inom Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi.

Vill du automatisera din verksamhet?

Behöver du hitta en systemintegratör inför ditt automationsprojekt? På Swiras webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du hitta certifierade systemintegratörer som passar din verksamhet.

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering kan användas för att ta in extern kompetens för att utveckla och förändra en pågående affärs­verksamhet genom att använda digital teknik. Digitalisering ger möjlighet att utveckla nya affärer, effektivisera verk­samheter och öka kvalitet.