Tillväxtverket

Nya verktyg för internationalisering i en digital miljö

Under pandemin blev det tydligt att möjligheten att delta i fysiska säljmöten var kraftigt begränsad, speciellt med internationella partners. SmiLe Incubator och Medeon ville underlätta för sina start-ups att pitcha digitalt.

SmiLe Incubator hjälper entreprenörer och start-ups att utveckla och kommersialisera sina produkter och tjänster. Medeon Science Park & Incubator är en innovationsmiljö för nya och etablerade företag. Tillsammans och med stöd av Tillväxtverket utvecklade de projektet Virtual Connections. Projektet skapade processer och verktyg för att stödja deras start-ups i hur man får nya internationella partners och kunder när de flesta möten sker digitalt.

Bild på Sara Wanther Smile Incubator

Sara Wanther

En handbok för internationalisering

Målet med Virtual Connections är att de entreprenörer och start-ups som får stöttning av SmiLe och Medeon ska bli internationellt och globalt konkurrenskraftiga. Med hjälp av digital teknik ska de kunna öka sina internationella relationer, affärsmöjligheter, partnerskap och synlighet på den internationella arenan.

Sara Wanther på SmiLe förklarar hur allt startade.

– Vi intervjuade några bolag från SmiLe och några från Medeon. Vi ville veta mer om deras behov av att utveckla den digitala kommunikationen. Vi pratade även med ett antal riskkapitalister och diskuterade med dem hur bolagen kan göra bättre ifrån sig digitalt. Sammanlagt fick vi en bra uppfattning av bolagens behov. Och med det kom frågan vad vi behövde göra för att kunna stötta dem.

– Det hela resulterade i en handbok som vi kallar ”En handbok för start-ups internationalisering”. I boken sammanfattar vi väldigt konkret vad vi utifrån våra perspektiv behöver ta hänsyn till när vi arbetar med våra bolags digitalisering och kommunikation. Vi har också gjort ett antal checklistor som var något våra bolag verkligen efterfrågade. Det skapar trygghet i att man är rätt förberedd inför de olika partneringeventsen, vilka var vårt huvudfokus. Vad man ska tänka på före och under mötet samt hur man ska följa upp. Det är ju en väldigt stressfylld situation att förbereda sig inför en pitch av det här slaget. Vi har också haft workshops i digital presentationsteknik som vi gjorde tillgängligt för alla våra bolag, berättar Sara Wanther.

Svenska bolag skiljer sig från internationella

En intressant sak som SmiLe och Medeon upptäckte under resans gång är att svenska life science-bolag inte tar in alls lika mycket internationellt riskkapital som samma typ av bolag gör i andra delar av Europa.

– Kanske handlar det om att vi är väldigt svenska i vårt sätt att kommunicera med internationella investerare, funderar Sara. Det vi tycker är ödmjukhet kan uppfattas som osäkerhet eller okunnighet. Detta är ett nytt arbete som vi kommer att ta itu med nu, för vi har inte tidigare insett hur stor skillnaden faktiskt är. Det känns väldigt spännande och vi ser fram emot att jobba vidare med det framöver, avslutar hon.

Bild på Jack Egelund Madsen Diagonal Bio AB

Jack Egelund Madsen

Skärpt kommunikation och bättre företagspresentation

En av deltagarna i projektet var Diagonal Bio AB, ett bolag som utvecklar en plattform för patogen-diagnostik. De var mycket nöjda med utfallet.

– Vårt huvudfokus var att skärpa vår kommunikation kring vårt företag Diagonal Bio AB och vår diagnostiska plattform Panviral, säger Jack Egelund Madsen, CEO på Diagonal Bio AB.

– Vi har varit extremt fokuserade på produktutveckling och därför har det extra stödet från SmiLe varit otroligt värdefullt. Det blev tydligt att vårt presentationsmaterial behövde uppgraderas.

– I synnerhet vår företagspresentation fick en uppgradering, en omformulering för att öka förståelsen, ett bättre flöde, adderade grafiska element och så vidare. Genom projektet har vi fått upp ögonen för vårt behov av att ta in externa team att stötta oss med SEO-optimering och en webbsida. Via SmiLes externa samarbetspartners fick vi också ett färskt öga på vår presentation – vilket var mycket uppskattat, säger Jack.

Fakta om projektet

Projektnamn: Virtual Connections
Stödmottagare: SmiLe INCUBATOR AB
Projekttid: 1 april – 30 november 2021
Beviljat stöd: 958 200 kronor

Tips från En handbok för start-ups internationalisering

 1. Kom ihåg vem du riktar dig till! Ta reda på information om den du ska prata med, vad är hen intresserad av? Ta fram presentationer som är anpassade efter olika målgrupper där företagets varför, vad och hur tydligt framgår.
 2. Förbered och testa teknik, ljud, ljus, bakgrund, uppkoppling och så vidare i god tid. Två timmar innan mötet ska du vara redo och helst kunna din presentation utantill.
 3. Pitchen ska vara kort och skarp. Fokusera på: teamet, innovationen, varför innovationen kommer att dominera marknaden, planen framöver och hur mycket pengar som kommer att behövas för att genomföra planen, timing och potential för en investerarexit, hur mycket projektet har kostat hittills/äganderätt/senaste ”post money”-värdering.
 4. Uppföljning är viktigt! Följ upp inom en vecka och skicka det material ni kommit överens om (ofta non-confidential pitch deck) samt en sammanfattning av mötet och tydligt nästa steg (vem behöver göra vad). Se till att inkludera dina kontaktuppgifter.
 5. Ha en digital närvaro som ser professionell ut. Ta hjälp av experter för att ta fram underlag för kommunikation, exempelvis webbsida, LinkedIn etc.

Regional exportsamverkan finansierade sju utvecklingsprojekt år 2021

Under 2021 genomfördes sju utvecklingsprojekt inom Regional exportsamverkan. Projekten hade fokus på branschsatsningar eller satsningar för att nå en bredd av småföretag. Projekten genomfördes av två eller flera aktörer – offentliga och privata –
i samverkan med syfte att bidra till en långsiktig förändring i främjarsystemet.

I Projektbanken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om 2021-års utvecklingsprojekt:

 • Virtual Connections, SmiLe INCUBATOR AB, ärende-id 20304137
 • Digital Exhibitions, Compare Karlstad Competence Area, ärende-id 20304170
 • Strategiska beslut baserade på annonseringsdata för att främja SME företags export, Kunskapspartner i Lund AB, ärende-id 20304177
 • Stärk exporten hos Sveriges SME genom samarbete, Make Trade, ärende-id 20304180
 • Stärk exporten hos Sveriges SME genom samarbete, Trä och möbelföretagen, ärende-id 20304173
 • Exportfrämjande, Swerig, ärende-id 20304076
 • Samverkansprojekt ALMI & Business Sweden, ALMI Företagspartner Uppsala AB, ärende-id 20304085

I slutet av januari 2022 öppnar årets utlysning för utvecklingsprojekt inom Regional exportsamverkan. Fokus ligger på fördjupade och företagsnära branschsatsningar, och export- och företagsfrämjande aktörer kan söka. Mer information kommer att finnas på Tillväxtverkets sida för Utlysningar.