Tillväxtverket

Nytt ljus på Västerbotten som industriregion

Sjukvård, akademi och turism - det är vad Västerbotten ofta lyfter fram om sig själva. Men att industrin står för 41 procent av den regionala ekonomin och att Västerbotten har världsledande företag i nästan alla kommuner pratas det sällan om. Smart industri har lyft fram Västerbottens industri i ljuset.

Magnus Rudehäll, enhetschef digitalisering och innovationsledning, och Bengt Strömgren, projektledare vid regionala utvecklingsförvaltningen hos Region Västerbotten har jobbat med smart industri sedan 2016. Sedan dess har de träffat hundratals industriföretag Västerbotten vilket resulterat i konkreta insatser i 74 av dem.

- I projektet har vi utvecklat en modell för att stärka bilden av industrin och synliggöra industrins behov och utmaningar. Vi är glada över att vi har lyckats stärka de regionala stödstrukturerna och ändra bilden av industrins betydelse i regionen. Nu spelar vi mer mot samma mål än tidigare och får ihop helheten, säger Magnus Rudehäll.

Med utgångspunkt i regionala förutsättningar och tidigare erfarenheter har projektet skapat stödstrukturer, modeller och metoder för att utveckla och öka digitaliseringsgraden, kompetensförsörjningen och hållbarhetsarbetet hos industriföretag och industrinära tjänsteföretag i Västerbotten.

- När vi tittade på hur det såg ut för våra små och medelstora industriföretag insåg vi att det behövdes en starkare regional sammanhållning. Vi samlade därför alla företagsfrämjande aktörer i regionen för att stärka samverkan och göra saker tillsammans istället för att konkurrera om till exempel projektmedel, berättar Magnus Rudehäll.

Satsningen började 2016 med att Tillväxtverket finansierade en förstudie som kartlade behoven hos regionens industriföretag, följt av ett större genomförandeprojekt som pågick 2017-2018.

-Vi fick en bra bild av hur det ser ut i industrin. Det vi såg mellan raderna är sådant som kan vara svårt att fånga upp. Industrin behövde affärskunskap och affärsplaner, berättar Bengt Strömgren.- Många företag betraktar inte sig själva som en attraktiv part, varken som arbetsgivare eller som leverantör. De har alltid funnits där och gör som de alltid gjort och där vill vi hjälpa till att synliggöra deras potential, fortsätter Bengt Strömgren.

Förstudien och genomförandeprojektet kortade startsträckan gjorde det lätt att ta nästa steg och med hjälp av konsulter så kunde utvecklingsarbetet börja. Att ta sig tid att lyssna på företagens unika behov var viktigt. Att få en förståelse för företaget och att titta på var de befinner sig och vart de vill komma.

- Jag brukar säga att “dricka kaffe har varit det viktigaste”. Jag har varit ute och träffat ledningarna för en stor del av våra industrier. Genom dessa möten har vi fått en förståelse för varandra och hur vi kan hjälpas åt att utveckla företaget och industrin i regionen, säger Bengt Strömgren.

Projektet har varit en viktig kugge i att utveckla och stärka digitaliseringen, kompetensförsörjningen och hållbarhetsarbetet inom Västerbottens industri. Projektet har förutom att utveckla regionala stöd- och samverkansstrukturer mellan branscher, aktörer och företag, tagit fram och testat nya modeller, former och metoder för stöd, kartläggningar och utbildningar.

Målet framåt är att behålla de strukturer som byggts upp även efter att projektet avslutats.

Faktaruta

Om projektet

  • Projektet ”Smart industri Västerbotten” pågick från januari 2019 till mars 2021 och finansierades genom uppdraget Smart industri i regionerna - en del av Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi.
  • Region Västerbotten jobbat med smart industri sedan 2016 för att visa på industrins betydelse för regionen och för att skapa en regional stödstruktur som håller på sikt.
  • Projektet har utvecklat modeller som stärker industriföretagens digitaliseringsgrad, hållbarhetsarbete och kompetensförsörjning.

Kontaktperson

  • Bengt Strömgren, projektledare, Region Västerbotten, bengt.stromgren@regionvasterbotten.se