Tillväxtverket

Kostnadseffektiva insatser för Jämtlands industriföretag

Att vara konkret, prata på företagens språk och erbjuda ett smörgåsbord av möjligheter har varit nyckeln till den industriella omställningen i Jämtland. Genom samarbete har regionens industriföretag kunnat utvecklas - utan att det kostat dem så mycket.

Hittills har närmare 100 jämtländska industriföretag fått utbildning och coachning inom exempelvis investeringsplanering, produktionseffektivitet, utvidgade värdekedjor och analysgrundad kompetensförsörjning.

- Storsäljaren i kursutbudet har varit produktionseffektivitet. Vi vill erbjuda företagen ett smörgårdsbord med olika insatser så att de kan välja hur det ska smaka. Det har varit ett framgångsrecept att vara så breda i utbudet av stöttning, berättar Janita Palmqvist, projektledare på Region Jämtland Härjedalen.

Smart Industriell Modernisering är projektnamnet för satsningen på smart industri i Jämtland. Regionen har drivit projektet i samverkan med det industriella utvecklingscentrumet IUC Z Group, med målet att skapa förutsättningar för omställning och förnyelse i regionens små och medelstora industrier. Genom att kombinera finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och uppdraget Smart industri i regionerna har projektet stora resurser i såväl tid som pengar. En ISO-certifiering rikare, tre nya länder som marknad och digitala plattformar som kundanpassats - det är bara tre av många konkreta resultat hos regionens industriföretag.

När Janita Palmqvist kom in i projektet hade Region Jämtland Härjedalen redan jobbat med smart industri i tre år, så det gick snabbt att komma igång. Hon kommer från industrivärlden och har jobbat många år inom industri- och energibranschen. Det gör att hon förstår vad som krävs för att företagen ska kunna utvecklas.

‑ ­Tajmingen för att nå företagen måste vara rätt och det hänger ihop med förståelsen för företagen. Att hänga med i flödet och i bruset är viktigt. Om vi tajmar rätt så hänger de med och har tid och möjlighet att utvecklas, menar Janita Palmqvist.

Projektet jobbar nära företagen med direkta insatser inom digitalisering, hållbarhet, kompetens och innovationskraft. Små företag saknar ofta tid och pengar, och även kompetens, för att kunna driva sin egen strategiska utveckling. Därför behöver det regionala stödsystemet erbjuda relevanta insatser som stärker deras konkurrenskraft.

- För att företagen ska kunna investera och utvecklas på det här sättet på egen hand så måste de ha egna “kistpengar” eller få finansiärer till investeringsprojekten. Men genom stöttning och coachning har företagen kunnat växa utan att det kostat dem så mycket. Eftersom projektet har stöttat med konsultkostnaderna så har de endast investerat tiden de själva lagt ner, säger Janita Palmqvist.

Nästa steg är redan påbörjat. Det heter Smart industriell modernisering i mittregionen (SIMMITT) och är ett samverkansprojekt där olika industrifrämjande aktörer jobbar mot företagen i en större geografi, där arbetssättet utökas genom att inkludera både Jämtland och grannregionen Västernorrland. Målet är att stärka konkurrenskraften hos båda regionernas industriföretag med hjälp av insatser direkt hos företagen.

Faktaruta

Om projektet

  • Projektet Smart Industriell Modernisering finansierades genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och uppdraget Smart industri i regionerna - en del av Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi.
  • Region Jämtland Härjedalen gick ihop med det regionala IUC-bolaget för att stötta industriföretagen att ställa om och stärka sin konkurrenskraft.
  • Genom projektet har närmare 100 jämtländska industriföretag fått utbildning och coachning inom till exempel investeringsplanering, produktionseffektivitet, och kompetensförsörjning.
  • Projektet har gett goda resultat. Flera företag har utvidgat sin globala marknad och andra har kunnat utveckla kompetensen inom företaget - utan att det kostat dem så mycket.

Kontaktperson