Tillväxtverket

Industriexperter lyfter Mälardalens små industriföretag genom ny teknik

Satsningen på smart industri i Mälardalen har skapat lärande mellan stora och små företag och låtit underleverantörer utvecklas genom att testa nya tekniker. Nyckeln till framgång är att erbjuda skräddarsydda tekniklösningar utifrån företagens behov.

Anna Bird är verksamhetsledare på MITC, Mälardalen Industrial Technology Center, en regional samverkansplattform mellan industri och akademi. Enligt henne har industrin i Mälardalen en lägre digitaliseringsgrad än i jämförbara regioner. Projektet Digimission, som Anna Bird varit projektledare för, startade för att låta Mälardalens små och medelstora industriföretag testa ny teknik och ta hjälp av industriexperter för att implementera den.

- Eftersom digitalisering påverkar hela verksamheten så kan det vara svårt att veta var man ska börja. Vi tror på att börja smått. Till exempel i hur man bättre nyttjar sitt affärssystem eller sina kommunikationskanaler. Det är hyfsat enkelt men får stor påverkan. Det viktigaste är att börja prata om det för att se vilken ände man ska börja i. Ska man göra allt på en gång eller prioritera vissa delar? Där ville vi hjälpa företagen i tankeprocessen och ofta var det som att de tog på sig digitaliseringsglasögon och såg lösningarna själva. Så det kom naturligt när vi pratade om det, menar Anna Bird.

När ny teknik ska introduceras till små och medelstora företag är det viktigt att få med medarbetarna och visa hur andra företag lyckats. 25 företag deltog i konkreta insatser, till exempel längre seminarieserier eller digitaliseringsprogram, och 100 företag deltog i inspirationsseminarier.

Många små och medelstora industriföretag producerar det som behövs här och nu men har svårt att ta nästa steg i sin utveckling. Globala värdekedjor och en snabb teknikutveckling hotar företagens överlevnad. Därför måste de tänka nytt så att deras produkter blir eftertraktade även i framtiden.

MITC har lång erfarenhet av att driva projekt och nätverk för att stärka industrins konkurrenskraft. En känd utmaning hos många företagsfrämjande aktörer är svårigheten att nå ut till och engagera företagen, så att insatserna når dem som behöver det mest. Några bra tips är att kommunicera nyttan med digitalisering genom goda lokala exempel, att möta företagen personligen och att lyssna noga för att fånga de specifika behoven hos varje företag.

- Många av medarbetarna hos MITC kommer från industrin och förstår industrins behov. När vi pratar med företagen är det viktigt att man pratar samma språk. Har man en bakgrund inom industrin har man en förståelse för svårigheterna med till exempel kompetensutveckling, berättar Anna Bird.

En annan viktig pusselbit i projektet var nätverkandet med de större företagen som deltog i olika seminarier. De större företagen var med för att inspirera de mindre, och visa hur de tänker. Att stora och små företag synkar i digitaliseringsprocessen är viktigt då de små företagen ofta är underleverantörer till de stora.

- De små företagen har kunnat lyfta sina frågor kring digitalisering. De har lärt sig mer och med våra experter på området har de fått testa olika lösningar själva. Efter projektet har de fortsatt att jobba med de här frågorna, säger Anna Bird.

Faktaruta

Om projektet

  • Projektet ”Digimission” pågick från januari 2019 till december 2020 och finansierades genom uppdraget Smart industri i regionerna - en del av Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi.
  • Genom satsningen på Smart industri har 25 små industriföretag i Mälardalen kunnat testa ny teknik och fått expertstöd för att implementera den. Projektet har också skapat nätverk där stora företag har inspirerat mindre.
  • När ny teknik ska introduceras är det viktigt att engagera medarbetarna och visa hur andra har lyckats. Nyckeln är att börja smått, som att bli bättre på befintliga affärssystem eller kommunikationskanaler. Det är hyfsat enkelt men får stor effekt.
  • Totalt har projektet stöttat över 100 industriföretag att bli mer digitala. Framgångsfaktorerna har varit att förklara nyttan med digitalisering genom goda exempel, att möta företagen där de står och att lyssna noga för att fånga de specifika behoven hos varje företag.

Kontaktperson