Tillväxtverket

Landsbygdsexperter rådger landshövding

Länsstyrelsens uppdrag går från klimatfrågor till jämställdhet, ofta med koppling till landsbygder. Det breda uppdraget, liksom de stora industri­investeringar som görs i Västerbottens län, är bakgrunden till att landshövding Helene Hellmark Knutsson startat en egen expertgrupp för landsbygdsfrågor.

Kvinna jobbar på industri

När landshövdingen Helene Hellmark Knutsson tillträdde i augusti 2020 tog hon ganska snabbt initiativ till två nya grupperingar. Den ena var ett nätverk för kvinnliga företagare, den andra var expertgruppen för landsbygdsfrågor. Expertgruppen består av ett tiotal representanter för bland annat politik, akademi, civilsamhälle och näringsliv, med god representation när det gäller främst kön och geografisk spridning i länet.

– Tanken är att rådet ska vara rådgivande i stora, viktiga frågor som rör landsbygderna, säger Jörgen Boman, kommunikationschef på Länsstyrelsen Västerbotten.

Kust och inland har olika arbetsmarknader

Han berättar om ett län präglat av glödhet arbetsmarknad längs kusten samtidigt som inlands­kommunerna sedan länge kämpar mot utflyttning och allt färre invånare. I Umeå storsatsar skogsmaskinstillverkaren Komatsu, i systerstaden Skellefteå etablerar Northvolt Europas största batterifabrik. Det är något som väntas leda till positiva effekter för underleverantörer, service­företag och andra näringar även i inlandskommunerna.

– Om vi inte tar vara på effekten av de stora investeringarna i näringslivet, går chansen oss förbi, säger Jörgen Boman.

Den nya expertgruppen har hittills haft ett möte. Tanken är att gruppen ska mötas ett par gånger i halvåret och då diskutera aktuella frågor, som till exempel hur de nya industrisatsningarna i länet kan gagna hela länet, det ökande energibehovet, framtida krishantering och självförsörjning. Det är frågor med ofta motstridiga intressen, som påverkar både landsbygder och städer.

– Genom den här gruppen får landshövdingen in olika röster och perspektiv innan frågor avgörs, säger Jörgen Boman.

Vinjett. Tillsammans för livskraftiga landsbygder

Den här artikeln ingår i en serie med tips från kommuner och myndigheter, från regioner och länsstyrelser som lyfter landsbygder. Tillväxtverket arbetar för att stärka utvecklingen av Sveriges landsbygder och vill sprida kunskap som finns och som fler har nytta av.

Här finns fler lärande exempel Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Evelina Selander, Tillväxtverket, telefon 08 681 94 65
Jörgen Boman, Länsstyrelsen Västerbotten, telefon 010 225 42 37