Tillväxtverket

Skalbar kostym för fortsatt tillväxt

ITK Envifront grundades 1955 och har sedan dess levererat olika typer av luftvårdsutrustning. Fokus har alltid varit på att leverera robusta, driftsäkra och effektiva produkter till industrin. En nysatsning gjordes 2017 där affärsutvecklingschecken för digitalisering varit en del av utvecklingen.

Fredrik Albertson

Fredrik Albertson

2017 tog Fredrik Albertson, vd för ITK Envifront över bolaget och hade redan från början en långsiktig plan på att förändra bolagets struktur och arbetssätt.

Vi ville komma bort från gamla administrativa lösningar med föråldrade system som inte kommunicerade med varandra och samtidigt ta steget in i framtiden för att kunna lägga arbetstid på det som betyder något för kunden och vår utveckling. Vi vill skapa ett operativsystem som bygger på att man lätt kan hitta saker, att man bara behöver mata in data i ett system som sedan förs över till de andra systemen automatiskt. Vi vill skapa en skalbar kostym som gör att vi kan växa med fungerande system, säger Fredrik Albertson, vd för ITK Envifront.

Bolaget har använt checken till att utveckla och implementera ett dokument- och processhanteringssystem som heter M-files. Systemet skapar spårbarhet, fullständig sökbarhet och kan enkelt integreras med bolagets andra system som Autodesk Vault, Fortnox och Blikk.

Filerstyrning

‑ Med hjälp av affärsutvecklingschecken har vi kunnat ta steget till ett modernt system för att hantera våra dokument och processer. Utan checken hade vi kunnat göra det men över väsentligt längre tid, vilket i sin tur hade bromsat vår tillväxt som företag, säger Albertson.

ITK Envifront är ett bolag inom cleantech som levererar miljöreningsutrustning till många olika branscher.


‑ För att vår jord på sikt ska må bra och fungera behövs hållbara lösningar, avslutar Albertson.

Fakta om ITK Envifront 

AB ITK Luftteknik bildades i Enköping redan 1955 i närheten av gamla Svenska Fläktfabriken och Bahco ventilation. Bolaget har sedan dess levererat olika typer av luftvårdsutrustning. I början var huvudprodukterna våta skrubbrar och industrifläktar. Allt eftersom produkterna har utvecklats har textilfilter, kondensorer, industridammsugare och allmän kringutrustning ökat produkterbjudandet. Hela tiden har dock fokus varit på att leverera robusta, driftsäkra och effektiva produkter till industrin. ITK Luftteknik har arbetat med många olika segment genom åren, till exempel järn- och stålindustri, gjuteriindustri, jordbruksindustri och stenindustri sedan bildandet 1955.

Fakta om affärsutvecklingscheckar

Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets finansiering till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrens­kraft.

Mer information om Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar.