Tillväxtverket
Tre personer sitter runt ett bord.

Ökad takt i internationaliserings­arbetet

Micropol kombinerar design och produktionsteknik för att erbjuda komplexa och kompakta lösningar för passiv fiberoptik. Micropol sökte en affärsutvecklingscheck för internationalisering för att kunna öka tempot i företagets internationaliseringsplan.

Peter Ljungkvist

Peter Ljungkvist

- Vi tog in professionell hjälp med avtal och exportklassificeringar, vilket gjorde att vi kunde påskynda marknadsföringen i de länder vi valde att rikta oss till. De aktiviteter som checken finansierade var bra och viktiga komplement till de investeringar vi själva gjort, tillexempel tillsammans med Business Sweden, säger Peter Ljungkvist, CEO på Micropol.

Micropols internationella affär växte med 80% under 2020 jämfört med 2019 och just internationalisering är en av Micropols viktigaste tillväxtaktiviteter.

- Vid sidan om kompletteringar av produkt- och tjänsteerbjudandet är internationalisering vår viktigaste tillväxtaktivitet. Vi växte vår internationella affär med 80% jämfört med 2019 och så vitt vi kan bedöma, kommer det att fortsätta på samma sätt de närmaste åren, säger Ljungkvist.

Kablage

De besöks- och reseförbud som varit under coronapandemin har påverkat företagets nykundsbearbetning men deras viktigaste kundsegment, försvarsindustrin är en bransch som varit relativt opåverkad av pandemin.

‑ Vårt viktigaste kundsegment är försvarsindustrin. Även om vi upplever fördröjningar i olika kundprojekt, är det en bransch som kännetecknas av stor långsiktighet och vår erfarenhet hitintills är att det är en bransch som varit relativt opåverkad, säger Ljungkvist.

Den försvårade nykundsberbetningen under pandemin har gjort att företaget investerat mer i sin digitala närvaro.

Fakta om Micropol

Micropol Fiberoptic AB ligger i Åled på svenska västkusten och är verksamma inom passiv fiberoptik. I produktionsanläggningen finns renrum, lagerlokaler och goda tekniska förutsättningar för produktionen. Micropol har 28 anställda. Företagets kunder finns på många olika marknader där avancerade fiberoptiska lösningar är avgörande. Produkterna används inom ett brett spektrum, från komplexa fiberoptiska nät inom telekom och datakommunikation, till avancerade kommunikations- och sensorsystem för industriella, medicinska och militära applikationer.

Du kan läsa mer om Micropol på företagets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakta om affärsutvecklingscheckar

Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets finansiering till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrens­kraft.

Mer information om Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar.