Tillväxtverket

Checken öppnade nya dörrar för SITE

SITE är ett bolag som är verksamma inom området ammunitions- och minröjning och tillhandahåller kartbaserade informationssystem för fältdatainsamling, rapportering och analys på regional, nationell och internationell nivå.

Torsten Vikström

Torsten Vikström

Torsten Vikström är vd på SITE Scandinavian Information Technology (SITE) och arbetar för att expandera företagets nätverk, stärka varumärket och sprida kännedom om produkterna på internationella marknader. SITE valde att söka affärsutvecklingschecken för internationalisering av två orsaker.

‑ Det ekonomiska stödet i form av internationaliseringschecken gjorde att vi kunde ta oss för en ny marknad, det vill säga ammunitions- och minröjning i krigsdrabbade städer i mellanöstern. Ett annat nog så viktigt argument är att vi som en kommersiell aktör inom det område vi är verksamma har stor fördel att kunna visa på uppbackning och stöd från myndigheter och andra icke vinstdrivande organisationer.

SITE har valt att använda affärsutvecklingschecken för att utreda och klargöra möjligheterna för en etablering som en internationell aktör inom det som kallas Urban Survey och Building Clearance i krigshärjade områden och städer i mellanöstern med fokus på Syrien och Irak. En del av stödet har även gått till att finansiera anpassningen av en befintlig produkt så att den ska leva upp till internationella standarder och övriga krav som reglerar datafångst, klassificering och rapportering.

Affärsutvecklingschecken för internationalisering har gjort stor skillnad för SITE.

‑ Tack vare affärsutvecklingschecken har vi vidgat vårt internationella nätverk och fördjupat vårt samarbete med ett par stora internationella organisationer. Vårt system T-IMS är nu – oss veterligt – det enda kompletta systemet för datafångst, rapportering och analys inom Urban Survey/Building Clearance. Ett konkret resultat av vårt projekt för internationalisering är att vi även blivit utvalda för ett pilotprojekt i Irak i samarbete med en stor internationell aktör.
Två män tittar på en skärm.

Nu är målet för SITE att pilotprojeketet i Irak ska fullföljas men coronapandemin har påverkat genomförandet.

‑ Tyvärr har coronapandemin satt en hel del käppar i hjulet kring själva genomförandet av pilotprojektet, men vi har fått indikationer på att det kan komma att genomföras under andra halvan av 2021 förutsatt att fältmässigt arbete kan återupptas i de aktuella områdena. Ett lyckat genomförande av detta är oerhört värdefullt för oss.

Förutom att pilotprojektet har påverkats av pandemin har bolaget klarat sig från större omställningar dock har tillväxttakten påverkats negativt.

- Pandemin har dragit i handbromsen för vår vidare tillväxt. De största konsekvenserna är fortsatt att fältmässigt ammunitions- och minröjningsarbete har pausats och att ledande internationella symposium, konferenser och mässor globalt tvingats ställas in eller endast delvis kunnat genomföras på digitala plattformar.

Fakta om SITE

SITE är ett mjukvaru- och konsultföretag i Stockholm som tillhandahåller standardsystem samt seniorkonsulter för mjukvaruutvecklingsprojekt och systemstöd, främst relaterat till ammunitions- och minröjning.

Du kan läsa mer om SITE på företagets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakta om affärsutvecklingscheckar

Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets finansiering till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrens­kraft.

Mer information om Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar.