Tillväxtverket
Illustration av säng

Sängen som innoverar hotellbranschen

YouBed AB är ett svenskt företag som har utvecklat och patenterat en unik möjligt att steglöst justera hårdheten i en fjädrande säng utan att påverka komfortegenskapen och det sker via en handkontroll.

Mattias Sörensen

Mattias Sörensen

För hotellbranschen löser innovationen ett centralt problem. Många hotellgäster värdesätter en skön hotellsäng högt men en konventionell säng kan omöjligt tillfredsställa alla gäster på samma gång.

- Vår innovation innebär därför banbrytande möjligheter för hotellbranschen genom att själva kärnprodukten, hotellsängen, för första gången kan personanpassas och därmed kommersialiseras, säger Mattias Sörensen, grundare och vd av YouBed.

YouBed AB valde att söka en affärsutvecklingscheck för Internationalisering för att delfinansiera förberedelserna inför ett globaliseringsprojekt. Vissa marknader aktiverades i förtid för att identifiera risker och dra lärdomar och checken koncentrerades framförallt till dessa pilotmarknader.

Checken var en viktig del av den totala budgeten då den täckte kostnaderna för etableringen på tre av de prioriterade marknaderna. Etableringen på varje marknad har skett genom att representanter på Business Sweden blivit en lokal kontakt för målgruppen. Mycket jobb lades på att organisera projektet med olika organisationsstrukturer, mallar, verktyg som rapporter och avstämningsmöten. På grund av reserestriktioner har mycket tid lagts på digitala möten med framför allt Business Sweden i Indien som har haft en koordinerande roll för hela globaliseringsprojektet, säger Sörensen.

YouBed har ägnat mycket tid åt att optimera produktens funktionalitet men även påvisa vilka värden som skapas när en konventionell hotellsäng ersätts av en garanterat skön YouBed. Kunskapen baseras på över 2000 sålda sängar och flertalet genomförda studier av framförallt tre ”proof of concept” partners som Mövenpick, Scandic och First Hotels. Ambitionen är att etablera bolaget som en ledande global leverantör inom produktsegmentet och i det arbetet har affärsutvecklingschecken varit viktig.

‑ Checken har gjort att vi har kunnat lägga mer tid på att etablera en bra grundstruktur med verktyg, mallar, rapporter och olika arbetsflöden, säger Sörensen.

I samarbete med Business Sweden och andra statliga supportfunktioner har YouBed skapat den infrastruktur, kapacitet och trovärdighet som krävs för att förverkliga deras mål. Med 44 nya YouBed kontor och ett koordinerat stöd från ambassadörer och samtliga handelskommissionärer påbörjades ett ambitiöst globaliseringsprojekt under 2020.

‑ Med början i Sydostasien, Europa och Mellanöstern kontaktas nu utvalda hotellgrupper med erbjudandet att introducera innovationen på sin specifika marknad. Efter två månader och 15 aktiverade marknader har dialoger och produktutvärderingar inletts med över 20 hotellgrupper och varumärken. Intresset är högt och listan expanderar stadigt med nya grupper och varumärken varje vecka, säger Sörenson.

Trots coronapandemin har YouBed fortsatt med expansionsplanerna som planerat. Pandemin har även inneburit praktiska fördelar för projektets genomförande. Exempelvis har resor bytits ut mot digitala möten som visat sig fungera lika bra.

- Vi inbillar oss även att det kanske kan vara enklare att fånga beslutsfattares uppmärksamhet i dessa kristider. Många ser nog YouBed som en unik möjlighet att komma stärkta ur krisen, säger Sörenson.

Fakta om YouBed AB

YouBed AB är ett svenskt företag som har utvecklat och patenterat en unik möjligt att steglöst justera hårdheten i en fjädrande säng utan att påverka komfortegenskapen. Detta sker enkelt med hjälp av en handkontroll. Filmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. visar hur sängen fungerar.

Du kan läsa mer om YouBed AB på företagets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakta om affärsutvecklingscheckar

Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets finansiering till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrens­kraft.

Mer information om Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar.