Tillväxtverket

Smart lösning för grön energi

Azelio jobbar med ny, spännande teknik och deltar sedan en tid tillbaka i Robotlyftet. Robotlyftet stöttar företag över hela landet, för att stimulera tillväxt och innovation, med genomtänkta satsningar på ökad automation och robotisering.

Bilden visar projektgrupp på Azelio, från vänster: Ulrika Olsson, Mats Eriksson, Bengt Svensson, Göran Aronsson, Tommy Lundin

Projektgrupp på Azelio, fr v: Ulrika Olsson, Mats Eriksson, Bengt Svensson, Göran Aronsson, Tommy Lundin

Azelio, med huvudkontor i Göteborg, är ett spännande teknikföretag som utvecklat en unik metod för att distribuera och lagra grön energi. Tekniken bygger på en stirlingmotor och ett värmelager. En av många fördelar är att ensligt belägna platser med osäker strömförsörjning kan få tillgång till grön el. Nu jobbar företaget för fullt med både konstruktion och produktionsplanering.

”Vi är i en uppstartsfas och bygger ett företag från grunden. Nu jobbar vi både med konstruktion och med förberedelser för produktion. Vi sätter upp en provanläggning här i Sverige, men vår marknad kommer sedan att vara global. I samband med att vi började bygga upp provanläggningen tog vi kontakt med Robotlyftet för vägledning. Vi jobbade tillsammans igenom en förutsättningsstudie, säger Tommy Lundin, processingenjör på Azelio."

Viktigt att testa och utvärdera

I en förutsättningsstudie går man igenom företaget, ser till helheten, till affärsmodell, produktionsflöden, saker som ska sättas på plats innan man går in på konkreta behov och investeringar.

”Förutsättningsstudien var väl investerad tid för att grundligt tänka igenom våra behov, bland annat när det gäller automation och inköp av robotar. Vi kom fram till en bra lösning där vi till en början hyr robotar för att testa och utvärdera. Det känns bra att vi kan testa grundligt innan vi behöver ta beslut om köp, säger Tommy Lundin.”

Automationscheck ger bidrag till förberedelser inför investering

Med en godkänd förutsättningsstudie kan företag inom Robotlyftet ansöka om en automationscheck. Azelio sökte och beviljades en check. Checken ger ett ekonomiskt bidrag bland annat till förberedelser för investeringar i automation.

”Det har varit intressant att jobba med Azelio som verkligen har framtiden för sig med egenutvecklad ny teknik. Under förutsättningsstudien diskuterade vi bästa sättet att få till en effektiv, flexibel produktion. Vi tittade bland annat på en problemlösning för sökning av läckage i stirlingmotorn. Det görs i en miljö som är olämplig för människor att vistas i, så här kom vi fram till att en kollaborativ robot borde testas, och även en självkörande truck. Vi hittade en lösning där Azelio kunde hyra både robot och truck, säger Daniel Walter, industriell utvecklare på IUC, och coach inom Robotlyftet."

Ny teknik som gör något bra för miljön och jordklotet

Nu sitter ett mindre gäng ingenjörer och bygger upp fabriken, men sammanlagt har Azelio redan 160 medarbetare på tre orter. I Åmål arbetar man med konstruktion av stirlingmotorn och testar produkter. I Uddevalla bygger man upp produktionsenheten och i Göteborg jobbar man med framtidsforskning, avancerad teknik och konstruktion av termiskt lager. Man räknar med att kunna starta produktionen i mitten av 2021.

”Det finns ett stort behov av grön energi, men det har inte funnits bra sätt att lagra energin, batteritekniken är dyr. Så vi ser en stor potential med vår nya teknik. Vi kan lagra grön energi, som sol och vind, på ett sätt som gör att den kan användas dygnet runt. Tekniken är också modulär. Vi kan bygga enheter i olika storlekar som kan användas på anläggningar, kanske ett sjukhus, i ett svårtillgängligt område. Det är roligt att utveckla ny teknik och samtidigt göra något bra för miljön och jordklotet, säger Tommy Lundin.”

Läs mer om Azelio här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Text: Ingela Bogren

Om Robotlyftet

Robotlyftet främjar automation och robotisering i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskap om användning av och investeringar i automationslösningar.

Läs mer om Robotlyftet