Tillväxtverket

Ett hem att växa i

Det tar tid att hitta en stabil vardag efter år av missbruk. En utmaning för kommuner är att behandlingar och instanser inte får kosta för mycket. Människor behöver hjälp – men för en liten kostnad för samhället. Samtidigt behövs ett långsiktigt stöd för att stabilisera ett nytt liv. Det är här det sociala företaget Hörnstenen kommer in.

Ett kvarter med fler hus.
Kerstin Eriksson

Kerstin Eriksson

Hörnstenen är ett kollektivt boende där varje person ska utvecklas i egen kraft, med stöd av personal, volontärer och andra boende.

- Det är inget behandlingshem utan man hjälps åt med både skötsel och trivsel. Vi ser det som en trappa, där vi minskar stödet efterhand. De tränar på att ta ansvar för sin egen livssituation, berättar Kerstin Eriksson som är styrelseordförande.

Hur får vi mer fart på det hela?

Kerstin berättar att det var ett modigt steg av LP-vännernas Kamratförening att ta över boendet 2017. Det är en liten ideell förening med en mindre ekonomi, men som har flera års erfarenhet av beroendeproblematik.

Finansiering från Tillväxtverket gav ny kraft till affärsutveckling. De anställde en kommunikatör på 40% för att utveckla marknadsföringsmaterial, nätverk och spridning.

- Vi har haft goda kontakter med socialtjänsten och presenterat våra tankar och idéer. Det har gett oss placeringar på boendet och stärkt vår intäkt som kommer från kommunerna.

Hörnstenen arbetar efter Oxford House-modellen från USA, som handlar om att skapa ett demokratiskt boende med fokus på självhjälp. Finansieringen gav även möjlighet till att göra en intern satsning, för att öka kunskap om modellen för styrelsemedlemmar, volontärer och personal som arbetar med boendet.

Hur påverkas ni av Coronakrisen?

- Ja det här sätter käppar hjulen för alla, men behovet av att den här typen av insats kommer inte minska.