Tillväxtverket

Alla som vill leva klimatsmart, ska kunna göra det

När det blir ett glapp mellan hur vi vill leva och hur vi faktiskt lever – så skapas en känsla av att inte leva ett ärligt liv. I en undersökning visade det sig att 77 procent av Sveriges befolkning vill leva mer klimatsmart, men lyckas inte. Motivation, tid, kunskap och pengar sägs vara anledningar som gör det svårt. Företaget Bechange finns där för de som vill göra en grön omställning.

Ann Murugan

Ann Murugan

Bechange är ett socialt företag som genom föreläsningar, coachning och kurser hjälper privatpersoner och organisationer till en grön omställning och bättre livskvalitet.

- Vi hjälper människor att leva som de önskar att leva, säger vd:n Ann Murugan från Bechange.

Det är många mekanismer som påverkar vår förmåga att ställa om

Ann Murugan förklarar att människor inte bara är logiska varelser. Vi skulle i sådana fall gjort förändringarna direkt. Men det är inte så enkelt. Genom att kombinera psykologiska, känslomässiga och praktiska beteendeförändringar har de knäckt koden för en långsiktig livsstilsförändring.

Affärsutveckling som ger samhällsnytta

Bechange låter deltagarna göra en uppskattning av deras livsstil genom enkäter. Nu har enkäterna utvecklats tillsammans med experter. Det har bidragit till att mätningarna av deltagarnas mentala resa och klimatutsläpp blivit skarpare och enklare att använda. Utvecklingen av självskattningsenkäterna har delvis finansierats av Tillväxtverket.

- Wow, vilken lycka det var att få ta del av experters kunskap för just självskattningsenkäterna. Vi visste direkt att det här kommer göra stor skillnad för både oss och våra deltagare.

Mätningarna har blivit mer tidseffektiva för BeChange coacher. Det gör att kostnaderna blir lägre, de kan sälja tjänsten till ett billigare pris och fler har råd att köpa tjänsten.

- Vi tror även på lång sikt att BeChange blir mer trovärdig då mätningarna är mer exakta och med mindre risk för felmätningar. Vår affärsutveckling hjälper oss att minska klimatpåverkan och klimatångest. När vi förstår vilka utmaningar och förhoppningar det finns, så blir det enklare att planera framåt. Alla som vill leva klimatsmart, ska kunna göra det!

Tips för en grön omställning