Tillväxtverket

Starka nätverk gör det möjligt för fler att starta företag

Projektet Gemensamt snabbspår för företagare har hjälpt nyanlända och utrikes födda att förverkliga sina företagsidéer genom en framgångsrik mix av kunskap och tillgång till nätverk. Maroun Aoun är nationellt ansvarig för projektet på Almi företagspartner. Här delar han med sig av erfarenheterna.

Projektet drev en företagarskola på lätt svenska och deltagarna fick individuell rådgivning som gavs online, individuellt och i grupp. Deltagarna var kvinnor och män som ville starta företag.

Porträtt på man

Maroun Aoun

- Vårt fokus var att fånga upp de personer som kom till Sverige med viljan att starta företag och hjälpa dem att förverkliga sina idéer.

Projektet delades upp i olika moduler där företagarskola, öppna seminarier och rådgivning var huvudaktiviteterna. Utbildningen genomfördes över hela landet och online på andra språk, för att så många som möjligt skulle kunna delta.

- Nätverkande var en viktig del av utbildningen. Vi ordnade öppna seminarier med etablerade företagare där deltagarna fick nya kontakter och möjlighet att samarbeta med olika aktörer från näringslivet, berättar Maroun Aoun.

Att kombinera fysiska möten och digitala verktyg var något som visade sig fungera bra. Grupprådgivning genomfördes fysiskt och kursmaterialet lades upp digitalt så att deltagarna kunde arbeta vidare på sina affärsidéer.

- Det handlar om att skapa en gruppdynamik som får människor att växa i sitt entreprenörskap. Vi såg till att blanda grupperna lite längre in i processen så att deltagarna kunde bidra med egna nätverk och erfarenheter. På det sättet tas värdefull kompetens tillvara, avslutar Maroun Aoun.

Tillväxtverket har på uppdrag av regeringen finansierat 13 projekt för att främja nyanländas företagande i Sverige under 2016–2019. Projektet Gemensamt snabbspår för företagande var en fortsättning på Tillväxtverkets tidigare satsning Snabbspår för nyanlända företagare.

Fakta om projektet

Metod: Utbildning i företagande och individuell rådgivning. Projektet arbetar med företagarskola på lätt svenska, online-rådgivning individuellt och i grupp samt med digitala verktyg och filmer på webben.
Målgrupp: Nyanlända män och kvinnor som vill starta eget företag
Projektägare: Almi Företagspartner AB (moderbolaget)
Projektperiod: 2017-10-01–2019-12-16
Kontaktperson: Maroun Aoun, Almi Företagspartner AB