Tillväxtverket

Rekrytera brett för att hitta rätt väg till nya företag

En väl fungerande strategi för rekrytering är det första viktiga steget till att nå utrikes födda som vill bli nya företagare. Nyföretagarcentrum Sverige har på ett lyhört sätt tagit reda på målgruppens behov och använt sig av flera olika kanaler för att hitta deltagare till projektet Underlätta för nyanlända att starta företag i Sverige II.

Foto på kvinna

Elisabet Sannas

- Huvudspåren när vi startade var att snabbt kunna identifiera nyanlända med erfarenhet och kunskaper i starta eget och stötta dem i att komma igång med sitt företagande, säger Elisabet Sannas som har lett projektet tillsammans med Fredrik Lundström och Tara Shoup-Paulsson.

Rekryteringen av deltagare visade sig vara en stor utmaning. Nycklar till att möta målgruppen var enligt Elisabet Sannas att göra tidiga insatser och rikta sig brett.

- Vi började med att kontakta kommunen och utförarna av SFI-kurser för att komma dit och informera med tolkhjälp. Det gjorde att vi direkt kunde hitta de som var redo. Samtidigt gjorde vi undersökningar bland tidigare deltagare för att nå ut till fler och möta behoven.

Kombinationen av digitala verktyg, enkelt och kortfattat informationsmaterial och inte minst fysiska möten hade stor betydelse för rekryteringen.

- Egna rekryteringsevent och publika mässor var något vi satsade stort på. Personliga möten ger en lägre tröskel till att boka rådgivning eller utbildningar. Det handlar mycket om bemötande och att skapa förtroende i alla led, avslutar Elisabet Sannas.

Tillväxtverket har på uppdrag av regeringen finansierat 13 projekt för att främja nyanländas företagande i Sverige under 2016-2019. Projektet Underlätta för Nyanlända att starta företag i Sverige II är en fortsättning på ett pilotprojekt som genomfördes inom ramen för Tillväxtverkets program Snabbspår för nyanlända företagare.

Fakta om projektet

Metod: Utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med mentorsprogram. Projektet ger nyanlända information om hur man startar och driver företag i Sverige samt förbereda och stötta dem i deras start genom individuell rådgivning och utbildning på engelska. Projektdeltagarna tar del av utbildning och rådgivning efter behov.
Målgrupp: Nyanlända med erfarenhet och kunskap av att starta eget.
Projektägare: Stiftelsen Svenska Jobs and Society/Nyföretagarcentrum Sverige.
Projektperiod: 2017-05-01–2019-12-16
Kontaktperson: Harry Goldman, Nyföretagarcentrum Sverige