Tillväxtverket

Personlig vägledning får människor och företag att växa

Vad behövs för att hjälpa en grupp med olika bakgrund och erfarenheter att nå sina mål? Individuell coachning var en nyckel till framgång när projektet Care of Business gjorde det möjligt för nyanlända och utrikes födda att komma igång med sitt företagande i Sverige. Petya Thorne, projektmedarbetare på Impact Invest berättar om lärdomarna från projektet.

Porträttbild på en kvinna.

Petya Thorne

Projektet Care of Business kunde koppla ihop projektdeltagare med investerare i projektägarens nätverk. Samtidigt drev de informations- och utbildningsinsatser om företagande. Deltagarna kunde också få individuell rådgivning och kontakt med en mentor. Programmet pågick under en längre period och entreprenörerna fick chans att testa och justera sina idéer som en del av lärandet, medan de fortfarande hade tillgång till mentorer och coacher. Detta gjorde att deltagarna fick möjlighet att lära känna varandra.

- De nyanlända kvinnor och män som kom till oss hade både affärsidéer och kunskaper i att driva företag. Vårt mål med projektet var att ge entreprenörer en plattform för att utveckla sina idéer och få dem att växa, både som individer och företagare.

Programmet lades upp i moduler med gemensamma workshops, individuell coachning och förberedelser för att deltagarna skulle få sälja in en affärsidé till en specifik bransch. Andra omgången gjordes ett program bara för kvinnor. En viktig del i metodiken var att entreprenörerna gavs tillfälle att samarbeta och coacha varandra. Projektet var längre än de flesta andra projekt av den här anledningen, eftersom entreprenörsresan har en lång startsträcka.

- Under hela projektet kunde vi se ett stort engagemang från kvinnor. Det var också kvinnor som i högre utsträckning än manliga deltagare utvecklade sina affärsidéer och registrerade företag.

Två stora hinder för deltagarna var kommunikation och kulturell förståelse. Ett inledande samtal hölls för att identifiera utmaningar och behov hos varje enskild person. Affärscoacher kopplades sedan på och varje deltagare fick en noga utvald mentor.

- Upplevelsen av att flytta och bryta upp ger en känsla av att inte veta vem du är eller var du passar in. Vi skapade en miljö där människor kunde komma till sin rätt. Där deras bakgrund var en fördel. Att vända sina erfarenheter till en styrka är ett otroligt lyft för självförtroendet, avslutar Petya Thorne.

Tillväxtverket har på uppdrag av regeringen finansierat 13 projekt för att främja nyanländas företagande i Sverige under 2016–2019. Care of Business var ett av dessa projekt.

Fakta om projektet

Metod: Informations- och utbildningsinsatser om företagande, individuell rådgivning och mentorsprogram i kombination med finansieringslösning. En accelerator kombinerat med ett investeringsprogram för entreprenörer. Projektet kopplar ihop projektdeltagare med investerare i projektägarens nätverk.
Målgrupp: Nyanlända med erfarenhet och kunskap av att starta eget.
Projektägare: Impact Invest Scandinavia AB
Projektperiod: 2017-08-07–­2019-08-30
Kontaktperson: Ruth Brännvall, Impact Invest Scandinavia AB