Tillväxtverket

Ökad efterfrågan på extern kompetens till styrelser

Gunvor Engström har lång erfarenhet av styrelsearbete. Sedan april 2018 är hon ordförande för Styrelseakademien Stockholm. Här berättar hon om sina erfarenheter av styrelsearbete och om Styrelseakademiens uppdrag.

Gunvor Engström sitter på en mur utomhus med ett lövverk bakom sig. Solen reflekterar i håret och Gunvor ler.

Gunvor Engström har lång erfarenhet av styrelsearbete.

Hur ska man tänka när man väljer ledamöter till styrelsen?

– Det finns inget entydigt svar. Behoven av kompetensprofil styrs helt och hållet av det enskilda företagets situation. Det finns inga generella tips om hur en styrelse ska se ut, utan först måste du veta vad du vill som bolag, om du ska satsa på internationalisering eller inte, hur din kundbas kan komma att förändras, om du kan komma att behöva ändra distributionsmetod eller utveckla din affärsidé framöver. Det är först när man har koll på hur företagets situation ser ut som man kan skapa en kompetensprofil och börja leta efter rätt kompetenser till sin styrelse.

Varför är det viktigt med extern kompetens i styrelsen?

– En av vinsterna när man tar in en extern ledamot i styrelsen är att skillnaderna mellan ägare, styrelse och ledning blir tydligare. Jag har en bakgrund från företagssidan. Därifrån har jag tagit med mig insikten om vikten av att få företagen att inse att de behöver en styrelse, att de behöver minst en extern ledamot och hur de behöver arbeta med sin styrelse. Om man inte har externa ledamöter i sin styrelse är risken annars att rollerna går in i varandra och glider ihop. När man startar ett bolag utgörs ägarna, styrelsen och ledningen ofta av samma personer. Men ju mer man vill utvecklas och expandera desto viktigare blir det att tydliggöra skillnaderna mellan de här olika bolagsfunktionerna.

Vilken är den mest efterfrågade kompetensen just nu?

-Ett ytligt svar på frågan är att behoven handlar om digitalisering och hållbarhet. Det är självklart viktiga ämnen och kompetenser men jag tycker att det riktigt viktiga är att hela tiden utgå ifrån hur man vill att det enskilda bolaget ska utvecklas när man ser över sitt styrelsearbete.

Varför är det viktigt med en aktiv styrelse?

– Jag tror att potentialen är stor. Det är fortfarande väldigt många svenska företag som idag uppger att de inte har någon styrelse eller så utgörs den ofta av nära bekanta, släktingar eller andra till företagaren närstående personer. I entreprenörsledda bolag är det fördelaktigt att balansera upp styrelsen genom att rekrytera åtminstone ett par externa ledamöter, för att få till den här tydliga rollfördelningen som vi har talat om.

-Jag har varit mentor åt flera vd:ar som har gett uttryck för att deras styrelsemöten plötsligt har känts som ägarmöten, att man har blandat ihop rollerna. Det är visserligen viktigt att ha ett ägarmöte men det är en helt annan sak än ett styrelsemöte. Som vd i ett bolag måste du förstås enkelt kunna avgöra vad som är vad.

Vad är Styrelseakademiens fokus just nu?

Portättbild av Gunvor Engström

Gunvor Engström

–Hittills har vi inte haft så mycket fokus på ägarsidan, utan vi har fokuserat mest på styrelseledamöterna. I vår uppdragsbeskrivning står det dock att vi ska fokusera på små och medelstora företag. Vi tycker att det är särskilt intressant att titta på mindre, noterade bolag, där det finns ett extra behov att utveckla sitt styrelsearbete. Det är en av våra mest intressanta målgrupper.

– Det finns väldigt många fler bolag där ute som ännu inte riktigt har kommit till skott med att börja utveckla sitt styrelsearbete. Just nu känns det ändå som att det finns ett ökat intresse för styrelsearbete, både från de som vill sitta i styrelser och från de som vill rekrytera styrelsekompetens.

Styrelsearbete mer på kartan än tidigare

-Jag tror att utbudet och efterfrågan av extern kompetens är någonting som bara kommer att öka de närmaste åren. Styrelsearbete är förstås någonting som alltid har funnits, men det utvecklande arbetet har inte funnits på kartan på det här sättet tidigare.

Det uppstår fler diskussioner kring styrelsers ansvar, funktioner och kompetenser idag jämfört med för några år sedan. Man har förstås länge pratat om jämställdhet i styrelser och det är självklart en viktig aspekt av att utveckla styrelser. Men ur ett vidare perspektiv finns det många andra aspekter av att utveckla styrelser.

Vad är nästa steg för Styrelseakademien?

-Nästa steg för oss är att jobba ännu mer med att få de olika intressenterna att mötas. Många ägare vill ha styrelser men vet inte var de hittar externa ledamöter. Det finns idag inga riktigt bra system för att hitta externa ledamöter. Visst kan man gå till ett headhunting-bolag eller en rekryteringsfirma eller fråga runt i sin bekantskapskrets, men det finns inget riktigt fullvärdigt system för att hitta bra styrelseledamöter. Lika ofta får vi höra från de ledamöter som går våra styrelseutbildningar, som är intresserade av att hitta nya styrelseuppdrag, att de inte vet var de ska börja leta efter ett sådant. Många tror kanske att vi kan förmedla styrelseuppdrag men det kan vi naturligtvis inte. Det vi däremot kan göra är att utbilda de här personerna, så att de har kompetenserna som krävs för att ta olika styrelseuppdrag. Sedan kan vi även se till att de här två parterna – ägaren och ledamoten som letar efter varandra – hittar varandra.

Var kan entreprenörer och potentiella styrelseledamöter mötas?

–Till våra ”matchmaking”-event anordnar vi utbildningar och aktiviteter dit entreprenörer och styrelseledamöter får komma. Vi vill att de ska bli medlemmar hos oss och därefter blir de inbjudna till eventen. Vi letar inte efter en viss typ av extern styrelsekompetens, man måste komma ihåg att vi inte är någon rekryteringsfirma. Ju mer aktuella och intressanta våra utbildningar och aktiviteter är, desto mer intressanta personer söker sig till oss.

-Jag tror att vi överhuvudtaget måste bli snabbare på att fånga upp nya utmaningar för företagen och att förändra innehållet i våra utbildningar. Vilka frågor som är aktuella och vilken verklighet som företagarna har att förhålla sig till, förändras väldigt snabbt numera. Ett tydligt exempel på det där är det här med risk, som vi nyligen anordnade ett seminarium kring. Där går utvecklingen så fort, inte minst när det gäller informationssäkerhet, att det till och med blir utmanande att definiera själva riskerna.

Om Styrelseakademien
Styrelseakademien är en ideell och oberoende förening för utveckling av styrelsearbetare och styrelsearbete.
Startår: 1991
Medlemmar: Ca 7000 medlemmar i 16 lokalföreningar i hela Sverige.
Gör: Sveriges ledande forum för professionalisering av styrelsearbetet i Sverige. Riktar sig huvudsakligen till små och medelstora företag. Den grundläggande verksamheten består av utbildningar i styrelse- och ägarfrågor – styrelseutbildningar av olika slag, styrelseutvärderingar, fortsättningskurser på högre nivåer och även ordförandeutbildningar. Styrelseakademien erbjuder också seminarier och möten för erfarenhets- och kunskapsutbyten.

Styrelseakademien ingick som samarbetspartner i flera av projekten som deltog i Tillväxtverkets programsatsning Strategiskt styrelsearbete.