Tillväxtverket

Ägare, styrelse och vd behöver hållas isär

Satish Sen är styrelseordförande för Fitness Brands, en koncern med fyra fitnessföretag, två i Norge och två i Sverige. Här berättar han om hur de gått från passivt till professionellt styrelsearbete när sammanslagningen av fyra företag på två geografiska marknader gjordes.

Vad är bakgrunden till hur styrelsen ser ut idag, med externt rekryterade styrelseledamöter?

Vi var tidigare fyra separata företag ledda av fyra entreprenörer i olika länder utan en tanke på sammanslagning och som inte drev aktivt styrelsearbete. Idag är vi en koncern och har nyligen anställt extern vd och vi är två externa ledamöter i styrelsen. Ägarna och den norska externt rekryterade styrelseledamoten har erfarenhet av branschen medan jag har erfarenhet av professionellt styrelsearbete.

Satish Sen ler mot kameran

Satish Sen

Vi stod inför utmaningen att bygga ett företag som klarar tillväxt på olika geografiska marknader på en ständigt föränderlig marknad. Därför slog vi ihop bolagen och ökade omsättningen från ca 70 MSEK till 230 MSEK. Samtidigt gjorde vi en ordentlig analys av vilken kompetens vi behövde till styrelsen för att kunna arbeta driva styrelsearbetet mer strategiskt.

Det professionella styrelsearbetet började när bolagen slogs ihop till en. Det norska och det svenska ägarna rekryterade en varsin extern styrelseledamot.

Varför är det viktigt att hålla isär ägare, styrelse och vd?

Det handlar om att hålla isär rollerna; Ägaren, som ansvarar för ägarfrågor, bolagsstämma och andra ägarforum. Styrelsen som ansvarar för organisation och förvaltning mellan bolagsstämmorna. Den operativa ledningen – vd. Om alla dessa tre tar sitt ansvar har man ett bra fundament för att utveckla företaget. Ägaren förtydligar vad hen vill genom ett ägardirektiv, som sätter ramarna för den önskade utvecklingen och ramarna som styrelsen och vd:n ska jobba inom.

Vad innebär ett aktieägaravtal?

I aktieägaravtalet regleras ägarnas inbördes förhållanden. Det kan liknas vid ett äktenskapsförord och kan bli mycket viktigt vid eventuella konflikter.

Ägarna måste ta ansvar och tillsätta rätt styrelse, samtidigt som de också själva måste vara aktiva i styrelsearbetet. Ägarna sätter grunden för ett framgångsrikt styrelsearbete genom sitt agerande. Att styrelsen tar framtidsinriktade beslut och jobbar på ett professionellt sätt är det som utvecklar företaget.

Hur kommer det sig att ingen av ägarna är vd?

För Fitness Brands var det en nyckelfråga att anställa en övergripande koncern-vd som tar ansvar för helheten och ser till att de olika bolagen i koncernen samverkar och strukturerna för det kommer på plats.

I och med det har vi kunnat arbeta framtidsinriktat. Vi kan utveckla koncerngemensamma projekt på både kostnads- och intäktssidan. Varje bolag i koncernen kan bli starkare var och en för sig när vi samtidigt arbetar för helheten. Rutiner och riktlinjer har blivit mer professionella, till exempel vad gäller personalhandböcker, arbetsmiljö och hållbarhet mm.

Vilka är de vanligaste misstagen när man sätter samman sin styrelse?

Att man tillsätter kompisar istället för kompetens i styrelsen. Eller att man fokuserar på branschkompetens som gör att styrelsen blir för likriktad. Mångfald i kunskap, bakgrund, kön, erfarenheter och personligheter är viktigt.

Kan man inte bara tillsätta den gamla vd:n som ordförande för styrelsen?

Den gamla vd:n kan sakna rätt kompetens för styrelsen och vill kanske lägga sig i nya vd:s arbete. Det är viktigt med gränsdragningar gentemot den operativa ledningen. Man kan inte bara titta i backspegeln och bara mäta utfall, man måste också våga titta framåt. Det finns en orsak till att vindrutan är större än backspegeln i en bil! Man kan inte köra sitt företag med blicken i backspegeln!

Företag: Fitness Brands
Startår: 2017. I koncernen finns även fyra dotterbolag – två i Norge och två i Sverige
Anställda: 60
Gör: Leverantör av utrustning till gym och träningsanläggningar
Företagsskede: Bildat koncern av flera bolag och anställt en ny extern vd