Tillväxtverket

Checken som bidrog till snabbare företagsutveckling

Aim Apparel säljer träningskläder skapade av kvinnor, för kvinnor med hög modegrad där målet är att alla produkter ska vara av premiumkvalité till ett rimligt pris. Målet är att få kvinnor världen över att leva en aktiv livsstil. 2018 tilldelades Aim Apparel en affärsutvecklingscheck för digitalisering, läs intervjun med bolagets VD Robin Mostacero.

Varför valde ni att söka en affärsutvecklingscheck för digitalisering?  

Eftersom vi är en flexibel och snabb organisation som ska växa väldigt mycket kommande år så försöker vi hela tiden se vad vi kan göra för digitaliseringar som ger oss fördelar när vi växer. Vi är och kommer alltid att vara ett företag som fokuserar på e-handel och utvecklingen av nya digitala tjänster går extremt fort.

Robin Mostacero, VD för Aim Apparel AB.

Robin Mostacero, VD för Aim Apparel AB.

Vilken skillnad har affärsutvecklingschecken för digitalisering gjort för ert företag? 

Den absolut största skillnaden är att det gav oss möjligheten att genomföra digitaliseringen vid ett tidigare stadium än vad vi gjort om vi inte fått ekonomisk hjälp. Det gör att vi kan utvecklas snabbare samt på sikt öka vår kundnöjdhet, vår omsättning och därmed sysselsätta fler personer. Vi har valt att använda våra medel med fokus på kundnöjdhet, den har bidragit till implementationen av en ny email-plattform för mer personifierad marknadsföring, en ny B2B-webbshop för att våra återförsäljare ska kunna beställa varor oavsett tid på dygnet, ett PLM-system för att vi ska få en större kontroll på vår produktutveckling samt att vi påbörjat att implementera ett nytt retursystem för att kunden ska få en snabbare, billigare och mer översiktlig bytes/reklamation och returhantering. 

Hur ser du på er fortsatta digitalisering?  

Jag anser att fortsatt digitalisering är en av våra framgångsfaktorer. Ett av de mest kritiska områdena inom klädesbranschen anser jag är hanteringen av returer, denna process måste moderniseras och digitaliseras för att anpassa e-handeln till ett ändrat kundbeteende med ständigt ökad returgrad.

Branschen ändras snabbt så det kommer krävas att alla aktörer är digitala och inte fastnar i gamla mönster.

Vad är affärsutvecklingscheckar?

Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets finansiering till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

Läs mer om affärsutvecklingscheckar för internationalisering och digitalisering.