Tillväxtverket

Från digital strategi till digital tvilling

Sedan 1991 har Eskilstuna Elektronikpartner specialiserat sig på produktutveckling och produktion av elektronik till inbyggda system. Företaget utvecklar infrastrukturen för morgondagens digitala hjälpmedel och drar samtidigt själva nytta av dem i sin fabrik.

Mikael Joki, vd för företaget, står i fabriken och ler in i kameran.

Elektronikföretaget har tagit fram lösningar som låter Koenigseggs kolfiberfordon att bromsa från 400–0 km/h på bara några sekunder. Man har också utvecklat kretskort till mp3-spelare så att besökare på ABBA The Museum i Stockholm kan lyssna till inspelade berättelser från ABBA-medlemmarna under sin rundtur.

Allt började när bilsäkerhetsföretaget Autoliv bestämde sig för att avveckla sin utvecklingsenhet inom elektronikområdet, och istället använda sig av den externa leverantören Luxor (Nokia) i början av 1990-talet.

– Jag och en kollega fick möjligheten att vid årsskiftet 1991 köpa ut en del av deras utvecklingsmiljö i kombination med en prototypverkstad. Det var starten för Eskilstuna Elektronikpartner, berättar vd Mikael Joki, som vid den tiden jobbade som utvecklingsingenjör på telekom-företaget Technophone.

På god väg mot pappersfri fabrik

Tvåmansföretaget var redan från början inriktat på att hjälpa sina kunder med allt ifrån produktutveckling och design till produktion. Eftersom företagets nisch, kretskort och inbyggda elektroniksystem, i mångt och mycket utgör infrastrukturen för digitaliseringen har man haft gott om tid att själva förbereda sig på omställningen.

Elektronik är en möjliggörare för digitalisering

– Elektronik är en möjliggörare för digitalisering och det har jag jobbat med sedan mitten av 80-talet. Vi har sett den här utvecklingen ske över flera steg. Det finns ingen tydlig brytpunkt där vi kan säga att digitaliseringen påbörjades. Kommunikationsutvecklingen, det som i sin tur har möjliggjort digitaliseringen, har skett löpande, säger Mikael Joki.

En tydlig förflyttning gjordes dock under 2017 när företaget medverkade i Tillväxtverkets satsning Digitaliseringslyftet. Tanken med projektet var att göra en inventering av företaget för att kunna utforma en digitaliseringsstrategi.

Vi ville skapa en pappersfri fabrik

– Vi gjorde en genomlysning av företaget för att komma fram till vad vi ville göra härnäst. Bland annat kom vi fram till att vi ville skapa en pappersfri fabrik, vilket var en av flera olika åtgärder som vi ville göra, säger Mikael Joki.

Sedan dess har man stadigt rört sig i riktning mot den pappersfria fabriken.

– Vår leverantör av materialplaneringssystem kan inte förse oss med en fullt ut digital plattform idag, men vi har infört flera digitala stöd i produktionen. Så än vi är inte i mål, även om vi har minskat andelen papper.

Satsar på EDI

Mikael Joki berättar att man i kölvattnet av projektet i Digitaliseringslyftet även har genomfört en rad olika åtgärder med koppling till produktionens stödjande struktur. Det handlar främst om att förbättra utbytet av information mellan olika delar i produktionskedjan.

– Man måste ha en struktur där man kan överföra data mellan olika enheter på ett sätt som är både säkert och tillräckligt snabbt för att kunna hantera datamängden. Den här grundstrukturen har vi jobbat vidare med. Vi har även uppgraderat driftsmiljön där vi datalagrar och blivit bättre på att utnyttja våra digitala verktyg. Vi har till exempel gått ifrån att använda lokala klienter till att använda molnbaserade miljöer som Office 365.

Företaget har även påbörjat en satsning på EDI, Electronic Data Interchange.

EDI är ett sätt att översätta information mellan olika språk

– Det handlar om att överföra elektronisk handelsinformation på industriell nivå, och att hitta ett format som stöds av både kund och leverantör. EDI är ett sätt att översätta information mellan olika språk, eftersom man behöver tolka den här informationen på olika sätt för att det ska fungera i olika system.

Nya sätt att göra affärer

Man har även startat upp projektet Digital tvilling i projektet Den digitala stambanan, som finansieras av Vinnova.

– Tvillingen och din fabrik kan leva parallellt med varandra. Istället för att testa någonting ute i produktion så testar man i den digitala tvillingen. Man kan göra en hel del med den digitala tvillingen som man inte klarar att göra i den fysiska fabriken, eller som man inte kan göra där under pågående produktion. Sedan kan din produktion återkoppla till den digitala tvillingen när du utvecklar processer och liknande i din driftsmiljö. Så det gäller att de samexisterar med korrekt information på båda ställen. Den ena fabriken får inte gå före den andra, förklarar Mikael Joki.

Eskilstuna Elektronikpartner genomför just nu även ett projekt som heter Digilean, där man tillför digitalisering till lean-principerna, en välkänd arbetsmetod som syftar till att få bort alla delar i en produktion som inte skapar mervärden för kunden.

– Digilean är ett sätt att jobba med digitala hjälpmedel för att ytterligare förstärka lean-processen. Som det ser ut just nu går vi även in i ytterligare en vända av Produktionslyftet där vi riktar in oss just på digitalisering.

Mikael Joki menar att viktigaste resultatet från Digitaliseringslyftet var den digitala genomlysningen av företaget och förståelsen för vad man kan göra med en digital strategi.

– Man kan säga att det även påverkade vårt sätt att tänka affärsmässigt, att vi letar efter andra sätt att göra affärer på idag. Vi försöker till exempel att bygga in mer tjänsteförsäljning i bolaget. Genom digitaliseringen skapar vi förutsättningar för att utveckla de här områdena ännu mer framöver.

Fakta om Eskilstuna Elektronikpartner AB

Gör: Utvecklar och producerar elektronikprodukter för inbyggda system åt en rad olika kunder inom flera branscher.
Startade: 1991.
Antal anställda: Cirka 55.
Omsättning: 93 336 000 kronor (2018).

Se film om Eskilstuna Elektronikpartner AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Smart industri

Tillväxtverket bidrar till förnyelse i industrin. Tillsammans med regionerna fokuserar vi på tre stora utmaningar för svensk industri: att ta vara på digitaliseringens möjligheter, att öka tillgången till rätt kompetens och en hållbar produktion. Insatserna är en del av Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi.

Läs mer om Tillväxtverkets insatser för Smart industri.