Tillväxtverket

Flexibel robot gör automati­sering kostnads­effektivt

I ett samhälle där nya produktbehov uppstår dagligen blir det allt vanligare med småserietillverkning. Men när volymerna minskar kan det bli svårt att automatisera på ett kostnadseffektivt sätt. OpiFlex tror sig ha funnit lösningen på problemet – en robotcell som enkelt kan flyttas, programmeras på några minuter och köras utan säkerhetsstaket.

Opiflext nya automatiserade robotkantpress står på produktionsgolvet

Bakom Västeråsföretaget står entreprenören Johan Frisk. Efter att ha arbetat på ABB och Ericsson under 18 år beslöt han sig 2007 för att starta eget. Några år senare fick han kontakt med en tidigare kollega som då jobbade på Robotdalen. Det blev startpunkten för OpiFlex, ett företag som kan komma att förändra villkoren för produktion i tillverkningsindustrin.

Johan Frisk tittar bort ur bild och ler stort

Johan Frisk

Färre än 10 robotar per 10 000 anställda

Ingenjörerna på Robotdalen hade insett att de flesta små och medelstora tillverkningsföretag inte kan räkna hem kostnaden för en fast industrirobot. Varför inte skapa en mer flexibel robot som gör det lönsamt även för mindre tillverkningsföretag att automatisera? De presenterade idén för Johan, som först tackade nej till förslaget.

– Sedan beslöt jag mig ändå för att testa. Under 2013–14 gjorde vi på OpiFlex en stor marknadsundersökning för att förstå varför det är så få robotar i små och medelstora tillverkningsföretag, färre än 10 robotar per 10 000 anställda. Inom större industrigrenar som exempelvis ”automotive” rör det sig snarare om 1100–1400 robotar per 10 000 anställda, säger vd Johan Frisk.

Stor marknadspotential

De delar av industrin som idag har automatiserat sin tillverkning är främst stora tillverkare och deras underleverantörer, som kör långa serier i flera skift.

– Utmaningen för de mindre legotillverkarna är en ojämn och låg beläggning, och korta serier. Det har gjort att de inte har kunnat räkna hem en fast robot. Och dessutom har det varit svårt och dyrt att programmera den. En fast robot med staket blockerar även maskiner för manuell betjäning, och det leder till att man varken kan använda roboten eller maskinen, säger Johan Frisk.

OpiFlex har tagit fram en världsunik, flexibel och flyttbar robotplattform som skulle kunna lösa det problemet. Den kan dockas till olika maskiner, programmeras med minimala förkunskaper och ger manuell tillgång till maskinen under produktion.

Det är inte svårt att se marknadspotentialen för en sådan uppfinning: 99 procent av de tillverkande företagen inom EU är idag små och medelstora företag med färre än 250 anställda. Många av dem vill automatisera.

Det finns en stor potential för små och medelstora företag att öka sin konkurrenskraft och kunna behålla sin produktion i Sverige med hjälp av automatisering.

– Många företag lider av väldigt låg produktivitet jämfört med stora bolag som har helautomatiserade processer. Därför finns det en stor potential för små och medelstora företag att öka sin konkurrenskraft och kunna behålla sin produktion i Sverige med hjälp av automatisering. Bara man lyckas lösa problemet med att fasta robotar inte är lönsamma, säger Johan Frisk.

Enkel robotprogrammering

OpiFlex robotlösning är i grund och botten simpel. Den bygger på en vanlig standardrobot från ABB som enkelt kan flyttas mellan olika maskiner.

– Vi har en patenterad dockningsstation på golvet där man kör ner robotplattformen. På så sätt låses den fast med full stabilitet. När den väl står på plats fungerar cellen med samma kapacitet som en fast robot, säger Johan Frisk.

En kvinnlig operatör programmerar robotplattformen.

OpiFlex har även utvecklat en patenterad säkerhetslösning som gör att stora robotar kan köras med hög hastighet helt utan staket.

– Vår säkerhetslösning övervakar omgivning, robot och gripdon och beslutar om roboten kan gå med full fart, ska sakta ner eller stanna. På så sätt underlättas småserietillverkning där man ofta behöver utföra manuellt arbete mellan serierna.

Besökare får ofta själva pröva att programmera industrirobotar.

– Vi har tagit fram en patenterad, enkel robotprogrammering. Vem som helst kan programmera på tio minuter, istället för att det ska ta en specialist flera timmar. Det går ungefär 20 gånger snabbare att programmera vår robot jämfört med traditionell programmering.

Nyper sig i armen

Robin Löfgren är automationsingenjör på OpiFlex. Han jobbar med allt ifrån programmering och montage till mekanisk konstruktion och kundkontakt. Han menar att den flyttbara robotplattformen på ett handfast sätt gör industrin smartare.

– Det är en sak att automatisera när man ska göra 10 000 detaljer per dag. Men i företag som har mindre serietillverkning är det oftast inte ekonomiskt gångbart att installera en fast robot. Om man skulle lyckas göra det på ett kostnadseffektivt sätt kan det frigöra tid som personalen kan använda för att skapa mervärden för företaget.

Johan Frisk brinner för att behålla tillverkning i Sverige. Men det är inte bara små och medelstora företag som kan ha nytta av deras lösning.

– Idag hör stora bil- och elektroniktillverkare av sig till oss från hela världen. Den nya trenden är hög produktmix och låg volym. Vi får nypa oss i armen hela tiden. Inom några år satsar vi på att omsätta 600 miljoner kronor.

Fakta om OpiFlex Automation AB

Gör: Tillverkar, programmerar och säljer en flyttbar robotplattform som enkelt kan flyttas mellan olika maskiner, programmeras utan förkunskaper och köras utan säkerhetsstaket. Lösningen är främst av intresse för små och medelstora tillverkningsföretag men även för större industriföretag som i allt högre utsträckning rör sig mot mindre serier.
Startade: 2011
Antal anställda: 6
Omsättning: 10 249 000 kronor (2018)

Se film om Gnosjö Automatsvarvnings hållbarhetsarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Smart industri

Tillväxtverket bidrar till förnyelse i industrin. Tillsammans med regionerna fokuserar vi på tre stora utmaningar för svensk industri: att ta vara på digitaliseringens möjligheter, att öka tillgången till rätt kompetens och en hållbar produktion. Insatserna är en del av Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi.

Läs mer om Tillväxtverkets insatser för Smart industri.