Tillväxtverket

Strategisk samverkan tryggar kompetensen

Region Gävleborg arbetar strategiskt för att öka matchningen av utbud och efterfrågan på kompetens. Genom plattformen Semaforen samverkar de med länets kommuner för att skapa en mer detaljerad bild av framtidens bristyrken. Med hjälp av den ser man till att fler får möjlighet att utbilda sig i sin hemkommun – och att det lokala näringslivets kompetensförsörjning tryggas.

Thomas Lundberg, Ann-Sofie Gustafsson och Carina Otterclou står tillsammans och diskuterar en rapport som Carina håller i sin hand.

Thomas Lundberg, Region Gävleborg, Ann-Sofie Gustafsson, Hälsinglands utbildningsförbund och Carina Otterclou, Region Gävleborg.

Semafor är ett ålderstiget ord för den signal som talar om för ett tåg att järnvägsväxeln ligger rätt. Eller med andra ord: för att du befinner dig på rätt spår.
– Idén med vårt arbetssätt är att skapa ett liknande signalsystem som kan användas för att avgöra vilken typ av kompetens som arbetsgivare behöver. Hypotesen är att bara vi vet vilken typ av kompetens som arbetsgivarna behöver, så kommer de som har ansvaret för att serva det behovet att göra det, säger Thomas Lundberg, kompetensstrateg på Region Gävleborg. 

Porträttbild på Thomas Lundberg

Thomas Lundberg

Mäklare, motor och mötesplats

Parallellt med satsningen på samverkansplattformen Semaforen har regionen även satsat på att stödja etablering och utveckling av lärcentra, eftersom de korta yrkeshögskoleutbildningarna snabbt kan svara upp på arbetsmarknadens behov.  

I en norsk studie från 2001 utredde forskarna Gunnar Grepperud och Terje Thomsen lärcentrats strategiska funktioner inom regional utbildningspolitik. Där myntades begreppet “3M”, som beskriver hur lärcentra kan fungera både som mäklare, motor och mötesplats för vuxenutbildningar.  Det har Region Gävleborg tagit fasta på i sitt arbetssätt. 

Semaforen är motorn i hela systemet.

– Med Semaforen känner vi att vi bygger upp en kompetens som skapar mervärde. Den här plattformen är motorn i hela systemet. Med det nätverk av olika parter och den kunskap som vi har kan vi sedan jobba både som motor för och mäklare av utbildningar, genom att starta lärcentra som blir till naturliga mötesplatser, säger Thomas Lundberg. 

Samverkan ger ny kraft

Kommunerna ser positivt på det faktum att Region Gävleborg har tagit en aktiv roll i etableringen och utvecklingen av lärcentrum.

Porträttbild på Ann-Sofie Gustafsson

Ann-Sofie Gustafsson

– Vi kommuner har sedan länge jobbat tillsammans för att trygga kompetensförsörjningen. Det är egentligen de senaste åren som regionen har blivit mer proaktiva och drivande i samverkan kring lärcentra. Idag försöker vi att utveckla lärcentra ihop, säger Ann-Sofie Gustafsson, enhetschef på Hälsinglands utbildningsförbund. Hon menar att den här typen av samverkan ger parterna en helt annan kraft när det kommer till att trygga kompetensförsörjningen både lokalt och regionalt.

– För oss kommuner är Semaforen värdefullt. Vi har en helt annan träffsäkerhet idag. För 10 år sedan satt jag på min kammare och försökte själv att förutse vilka behov som den lokala arbetsmarknaden skulle ha framöver, vilka utbildningar som vi behövde få hit för att man skulle kunna plugga lokalt och sedan arbeta och bo kvar här. Den bedömningen gjordes utifrån lokal dialog samt analyser från andra aktörer. Det ledde till större osäkerhet då allt jag hade att förlita mig på var min egen tolkning av de signaler vi fick. Nu gör vi det systematiskt, så att vi med säkerhet vet vilka behovs som finns. Vi har ett helt annat underlag idag.

I förlängningen ser etableringen av lärcentra även till att våra företag inte behöver flytta.

Enligt Ann-Sofie Gustafsson är lärcentra en viktig nyckel till att få hela Sverige att leva.

– Man ska kunna bo kvar i kommunen även om man vill ta sig vidare i livet. Våra invånare ska inte tvingas att flytta för att man vill utbilda sig. I förlängningen ser etableringen av lärcentra även till att våra företag inte behöver flytta.*

Strategiska satellitorter

Niclas Engberg är utbildningsledare på Lärcentrum Gävle. Han berättar att regionen tidigare hade svårt att få till lärcentrumets mäklarfunktion. 

Just nu är utmaningen att vi behöver hjälpas åt att fylla utbildningarna över kommungränserna.

Porträttbild på Niclas Engberg

Niclas Engberg

– Tack vare Semaforen kan vi, med hjälp av Arbetsförmedlingens statistik och kvalitetssäkrande workshops, se vilka strategiska bristyrken vi har år för år. Just nu är utmaningen att vi behöver hjälpas åt att fylla utbildningarna över kommungränserna. I Gästrikland samarbetar vi väldigt bra men vi behöver bli ännu bättre. Antalet sökande elever räcker inte alltid till.

En del av lösningen på problemet med att man inte alltid får tillräckligt många sökande är så kallade satellitorter. Genom att öppna upp för att se föreläsningar och delta i undervisning från ett lärcentrum på en annan ort, blir utbildningens geografiska upptagningsområde större. 

– Vi har fungerat som en satellitort för VVS-ingenjörsutbildningen i fem-sex år. Vi kan inte ha den utbildningen själva trots att det är ett av våra tio största bristyrken, eftersom vi inte får in tillräckligt många studenter och praktikplatser. Satellitorter handlar om en sorts modifierad distansutbildning, som leder till att fler kan studera det de vill utan att behöva flytta på sig.

Porträttbild på Mats Berglund

Mats Berglund

Deltagarens insikt: Fördjupade analyser viktiga

Den 5–6 februari 2019 anordnade Tillväxtverket tillsammans med Region Gävleborg och Lärcentrum Gävle ett studiebesök med fokus på just lärcentra. En av deltagarna var Mats Berglund som är projektledare på Region Härjedalen/Jämtland. Han menar att det finns en hel del att lära av Semaforens fördjupade kompetensanalyser.

– Under de 30 år som jag har arbetat med det här har det ständigt pratats om att kartlägga arbetsmarknadens kompetensbehov. Trots det har vi aldrig riktigt nått ända fram. Vi använder Arbetsförmedlingens kartläggning men de utgår ifrån företag med fem eller fler anställda.

– Jämtlands län består till 90 procent av små företag med fem eller färre anställda. Hur väl träffar Arbetsförmedlingens kartläggning då? Det kanske är så att vi har lite andra behov än vad siffrorna visar. Om vi ska kunna förutse vilka de verkliga bristyrkena är och trygga kompetensförsörjningen är det viktigt med fördjupade behovsanalyser.

*De län där företagen har den högsta tillväxtviljan är Gävleborg, Jönköping, Västerbotten och Södermanland. De hinder företagen ser för att växa är framför allt att de har svårt att hitta den personal de söker, enligt undersöken Företagens villkor och verklighet. I temarapporten Företagens villkor och verklighet - Rätt kompetens till företagen kan du läsa mer om kompetensbehoven inom olika branscher och regionala skillnader.

Mer om Semaforen

Semaforen drivs av Region Gävleborg. Syftet är att minska den missmatch som finns i länet mellan utbud och efterfrågan på kompetens.
Semaforen på Region Gävleborgs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Film om Semaforen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kompetensförsörjning

Kunskap och kompetens är ett av Sveriges främsta konkurrensmedel. Näringslivet behöver rätt kompetens för att vara konkurrenskraftigt. Våra insatser syftar till ökad kunskap som stöd för förändring.
Kompetensförsörjning