Tillväxtverket

Mer affärs­mässiga genom samverkan

Hur kan arbetsintegrerande sociala företag bli starkare, mer hållbara och mer affärsmässiga? Två regionala projekt, ett i Kronoberg och ett i Östergötland har arbetat med att hitta fördelarna med samverkan.

I Kronoberg har tio arbetsintegrerande sociala företag, ASF,  bildat en gemensam ekonomisk förening för att samverka om kompetensutveckling, marknadsföring, försäljning och andra områden. Ett resultat är en handledarutbildning på Grimslövs folkhögskola.

- Det är en utbildning om ASF för handledare, som ger fördjupad kunskap om vad det innebär att arbeta med människor som står långt från arbetsmarknaden, säger Sofie Sjöstrand, vice ordförande i ASF i Kronobergs ekonomiska förening.

Sofie Sjöstrand

Sofie Sjöstrand

Nätverket SIP, Samhällsförändring i Praktiken

Ett annat nätverk i Kronoberg är Nätverket SIP, Samhällsförändring I Praktiken. Det består av fyra arbetsintegrerande sociala företag som även är ideella föreningar. Nätverket har funnits i nästan 20 år och arbetar med fokus på unga vuxna och personer med funktionsvariation. Företagen i nätverket har köpt en fastighet tillsammans och delar också på många andra resurser, allt från bilar och personal till ekonomi.

- Det är inte många som har möjligheten att äga sina egna lokaler, då är det bra om det går att dela. Att dela frigör också resurser till annat, vilket på lång sikt stärker vår affärsmässighet, menar Sofie, som är verksamhetsledare även för Nätverket SIP.

Börja med enkla saker, identifiera resurser som alla behöver och se om ni kan införskaffa det tillsammans.

Sofie har också tips till de arbetsintegrerande sociala företag som vill börja samarbeta med andra ASF.
- Börja med enkla saker, identifiera resurser som alla behöver och se om ni kan införskaffa det tillsammans. Det kan vara allt från verktyg till personal. Även samverkan om mindre saker leder till att man lär känna varandra bättre, säger hon.

Säljbolaget Social economic Trade i Östergötland

På ett annat håll, i Östergötland har flera arbetsintegrerande sociala företag gått ihop och startat säljbolaget Social Economic Trade, för att sälja mer, få nya kunder, kvalitetssäkra tjänster och stärka företagens affärsmässighet.

Bakgrunden till att säljbolaget bildades var att ASF-nätverket i Östergötland, förstått att det fanns ett behov av stöd med sälj, marknadsföring och kvalitetssäkring av tjänsterna. Nätverket bildade också en fokusgrupp som bestod av fyra ASF och medlemsorganisationen Coompanion. Säljbolaget är nu bildat och arbetet i Fokusgruppen fortsätter.

Camilla Carlsson på Coompanion Östergötland var med från start. 
- De arbetsintegrerande sociala företagen i länet har främst två behov, de hinner inte sälja mot kund, och de vill kvalitetssäkra sina tjänster. Ett litet företag har svårt att ta större uppdrag men flera företag i ett samarbete kan erbjuda paketlösningar. Säljbolaget kan bistå i båda områdena, säger Camilla Carlsson.

Till att börja med har säljbolaget tre medlemmar, men Camilla är övertygad om att fler ASF går med när de existerande medlemmarnas samarbete börjar visa på ökad försäljning för företagen.
- Det handlar om att hitta den gemensamma nyttan i samarbetet, och ställa sig utanför konkurrensen för att gå framåt tillsammans, säger hon.

Ett arbetsintegerande socialt företag arbetar för människor, samhället och kunderna

Syftet är att dels att sälja varor och tjänster till kunder, dels att på samhällets uppdrag hjälpa människor till arbete. Man kan säga att alla ASF har minst två affärsidéer eller verksamheter, som har två olika ”kundgrupper”:

1. Verksamhet: Att sälja varor och tjänster till kunder i en affärsverksamhet. Det kan vara ett kafé, ett hotell, en fastighetsförvaltning, en städfirma eller en flyttfirma – vilken verksamhet som helst med andra ord. Kundgrupp: Den som äter på kafé, bor på hotell och så vidare.

2. Verksamhet: Att stötta, utbilda och lotsa människor framåt, mot arbete och försörjning. Ett ASF försöker skapa nya arbetstillfällen men kan också ge arbetsträning och rehabilitering. Kundgrupp: Svenska samhället, ofta via arbetsförmedlingen, en kommun eller ett samordningsförbund.