Tillväxtverket

Win-win situation för lokala företag och regionen

Hälleforsföretaget DelMat är ett av de lokala företag inom mat- och livsmedelsbranschen som engagerat sig i projektet Grythyttan Livsmedelakademi. Målet med projektet är att skapa fler arbetstillfällen inom livsmedelsbranscher och att säkra arbetsgivarnas nuvarande och framtida behov av utbildad arbetskraft, bland annat genom arbetsplatsförlagd utbildning.

Jan-Åke Frykberg och Sofia Nelson står i skyddskläder bredvid en maskin som tillverkar pizzabitar i DelMats fabrik. I bakgrunden skymtar pizzabitar på ett löpande band. Båda ler mot kameran.

Jan-Åke Frykberg, VD och Sofia Nelson, marknads- och säljkoordinator på DelMat.

–Från dag ett ställde vi oss positiva. Projektet med en arbetsplatsförlagd utbildning passar oss som handen i handsken. DelMat behöver fylla på med framtida arbetskraft och samtidigt får vi möjlighet att bidra till ökad integration. Något som är a och o för samhällsutvecklingen i stort, säger Jan-Åke Frykholm, VD för företaget DelMat i Hällefors.

–Ett samarbete som detta, mellan näringsliv, kommun och universitet för att fler kvinnor med utländsk härkomst ska komma in på arbetsmarknaden, ser vi klart positivt på, säger Jan-Åke Frykholm, VD för företaget DelMat och Sofia Nelson, Marknads- och säljkoordinator.

Jan-Åke Frykberg lägger ut pizzabottnar på en ugnsplåt vid produktionsbandet i DelMats pizzafabrik.

Jan-Åke Frykberg

Personal med rätt kompetens

–Vi mer än välkomnar de kvinnor som vill börja sin utbildning här hos oss. Vi ser stora möjligheter att få ny personal till vårt företag, som genom utbildningen får exakt den kunskap som krävs för olika arbetsuppgifter inom vår bransch, konstaterar Jan-Åke Frykholm.

Båda betonar att DelMat ser stora fördelar med att engagera sig som partner i det här projektet:

–Detta en möjlighet att få in rätt kompetens i företaget, när vi får behov av att nyanställa är, säger Sofia Nelson och Jan-Åke Frykholm konstaterar i sin tur:

–Tack vare projektet kan vi få hjälp med kompetensförsörjningen, både på kort och lång sikt, samtidigt som vi bidrar till samhällsnyttan.

–Inom DelMat arbetar vi sedan länge hårt med hållbarhetsfrågor, vilket även inkluderar mångfaldsfrågor. Vi har ambitionen att ha en blandad personalgrupp; kön, ålder och utländsk härkomst. Att på det här sättet få chansen att på plats skräddarsy en personalgrupp, som även kan bidra med andra kulturella erfarenheter, än de svenska, är ett stort plus, säger Sofia Nelson.

Sofia Nelson står med bagarkläder och hårskydd i DelMats fabrik som tillverkar portionsförpackade pizzor.

Sofia Nelson

Regionala fördelar med projektet

–Vi ser även att projektet har regionala fördelar. Även om personerna som utbildas hos oss väljer att börja på andra företag eller verksamheter inom mat-och livsmedelsbranschen i regionen, så gynnar det oss alla. Grythyttan och Bergslagen har sedan länge varit känt som ett kulinariskt centrum, kan vi öka såväl bredden, som antalet personer, som vill arbeta inom området, så har vi allt att vinna på det inom näringen, betonar Jan-Åke Frykholm.

Även utbildningens upplägg tilltalade DelMat direkt, där praktik och teori går hand i hand och är arbetsplatsförlagd.

Jan-Åke Frykholm tror även att projektet kan komma att öka dynamiken i företaget.

–Vi försöker hela tiden att ta vara på personalens olika kulinariska kunskaper och erfarenheter, det senaste är att vi startat tillverkning av filodegsrullar. Detta tack vare att en i personalen hade erfarenhet av den maten och såg försäljningsmöjligheter med detta.

– Därför ser vi bara positivt på att få fler personer i företaget med olika kulturella erfarenheter inom matområdet. Alla influenser är välkomna och bidrar till att utveckla vårt koncept och till att behålla vår position som en av de ledande matleverantörerna inom området färdiga, frysta måltider inom pizza, pajer, piroger och nu senast vår goda filorulle, säger han stolt.

Integration allas vårt ansvar

Både Jan-Åke Frykholm och Sofia Nelson slår fast att de har allt att vinna på att ta chansen, att genom utbildningen få in ny och rätt personal i verksamheten:

–Att integrationen fungerar är allas vårt ansvar

Personer med utländsk härkomst måste beredas en plats i samhället och få en chans till jobb, kunna bidra och försörja sig själv. Genom att erbjuda deltagarna en arbetsplatsförlagd utbildning här på DelMat tar vi vår del av ansvaret. Vi gör något gott och får möjlighet att anställda människor som passar in i vår verksamhet. Det är en win-win situation i högsta grad, säger Jan-Åke Frykholm.

Text och bild: Agneta Berghamre Heins

Fakta om projektet Grythyttan Livsakademi

Projektet innehåller 12 delkurser under tre månader med mellan åtta och tio deltagare åt gången. Insatserna kommer att vara helt gruppanpassade, praktiskt orienterade och fokus ligger på att få arbete via praktikplats. Utbildningen kommer att innehålla både teori och praktik och vara specialanpassad för så väl arbetsmarknaden som deltagarna. Målet är dels att få fler arbetstillfällen inom livsmedelsbranscher, dels att säkra arbetsgivarnas nuvarande och framtida behov av utbildad arbetskraft.

Läs mer om projektet Grythyttan Livsakademi.

I artikeln Bättre svenska, gemenskap och jobb kan du läsa om några av deltagarna i utbildningen.

Mer om Tillväxtverkets pågående insatser

Tillväxtverket har flera pågående satsningar för att underlätta näringslivets kompetensförsörjning samtidigt som fler nyanlända, utrikes födda kvinnor och långtidsarbetslösa får jobb, praktik och/eller utbildning. I satsningarna deltar företag, kommuner, föreningar mfl som projektägare. Satsningarna pågår under 2018-2021.

Läs mer om satsningarna och beviljade projekt.