Tillväxtverket

Bättre svenska, gemenskap och jobb

Första frosten har kommit till Hällefors. Maryam Magsoosi från Irak, Nadejda Saxin från Uzbekistan och Habiba Sheik från Somalia träffas i All Ins lokaler mitt i stan för ett samtal om den utbildning de inom kort ska påbörja. En utbildning som väcker framtidshopp för dem alla tre.

Gruppbild på människor framför ett hus.

Fredrik Rakar, projektledare All in, Nadejda Saxin, deltagare, Anna-Karin Skoog, projektekonom All in, Anna Maglycz, handledare, Hans Wirback, handledare, och Maryam Magsoosi, deltagare.

Även om vintern gör sig påmind råder en varm stämning i lokalen. Förutom Fredrik Rakar, projektledare på All in finns här samordnare Johanna Foogde, Hällefors kommun och handledarna Anna Maglycz och Hans Wirback.

Tillsammans har de gått igenom delar av upplägget för utbildningen och förklarat att en stor del av den kommer att ske ute på olika arbetsplatser, men också varvas med teori av externa lärare i branschen.

Maryam Magsoosi från Irak, Nadejda Saxin från Uzbekistan och Habiba Sheik från Somalia tar en extra kopp kaffe när projektgruppen drar sig tillbaka för ett enskilt möte kring ekonomi med mera.

Habiba Sheik, klädd i traditionell dräkt från Somalia ler stort mot kameran.

Habiba Sheik

En microaffär i hemlandet

Habiba Sheik, 48 år, berättar att hon varit i Sverige i åtta år, men mestadels av tiden varit hemma och tagit hand om sina tre barn. Hon är ensamstående och det har varit intensiva år. Alla tre barnen är nu över 20 år och klarar sig bra själva, Habiba Sheik hoppas nu på att få ett arbete utanför hemmet. Svenskan är fortfarande begränsad på grund av att hon varit hemma så mycket.

–Jag vill ha ett jobb, tjäna egna pengar och stå på egna ben. Att få lära mig mer svenska är också viktigt för mig.

Som det är nu får mina barn ofta hjälpa mig att översätta, säger hon och förklarar att hon förstår rätt bra svenska, men har svårare att prata. Något hon vill träna mer på.

–Man blir isolerad när man är hemma med barnen. Jag träffar mest andra personer från Somalia och då tränar jag inte på att prata svenska.

Habiba Sheik berättar att hon i sitt hemland Somalia hade en liten microaffär under några år, där hon sålde lokala varor.

–Det fanns inte så mycket att köpa i min affär, men det var ändå roligt att jobba med det, säger hon och förklarar vidare att alla hennes barn skulle bli jättestolta om hon fick ett jobb i Hällefors.

–Mina barn vill att jag ska hitta ett jobb där jag trivs och får träffa andra människor. Jag ser fram mot den här utbildningen och i framtiden vill jag gärna jobba med mat på något sätt, säger hon.

Maryam Magsoosi, 43 år, från Irak delar delvis Habiba Sheik livssituation. Hon kom tillsammans med sin man och de tre första barnen till Sverige för sex år sedan. För 2,5 år sedan kom fjärde barnet. Sedan något år är Maryam Magsoosi ensamstående med barnen.

 Habiba Sheik, Nadejda Saxin och Maryam Magsoosi håller om varandra utanför utbildningslokalerna till All in.

Habiba Sheik från Somalia, Nadejda Saxin från Uzbekistan, och Maryam Magsoosi från Irak deltar alla i den arbetsplatsanpassade utbildningen som genomförs av All In.

Jag vill klara mig själv

–Jag har varit på många olika praktikplatser, men ingen av dem har lett till att någon anställt mig. Det har alltid varit tidsbegränsat till några månader. Jag har varit på praktik på bland annat förskola, i skolan och på caféer. I mitt hemland jobbade jag aldrig utanför hemmet. Det vill jag göra nu. Mina tre äldsta barn klarar sig bra på egen hand, och vill gärna att jag börjar jobba, säger hon.

Maryam Magsoosi vill jobba med något som har med mat att göra.

–Jag tycker om att laga mat. Det är ett intresse jag har, därför skulle det kännas roligt att få jobba inom det området på något sätt. Jag kan tänka mig olika saker. Den här utbildningen tror jag passar mig jättebra, säger hon med eftertryck.

Några års SFI, praktik och lite envishet har hjälpt henne att tala hyfsat bra svenska. Det är en bit till att språket flyter helt, fortfarande brottas hon med att hitta och formulera orden. Men numera behöver hon inte, som alltid tidigare, sina barns hjälp, utan kan klara sina ärenden på egen hand.

–Jag vill klara mig själv. Det känns inte bra när man måste be sina barn om hjälp med språket. Att vara på ett jobb gör ju också att jag får träna svenskan, samtidigt som jag får en egen försörjning, säger hon hoppfullt.

Nadejda Saxin ler mot kameran

Nadejda Saxin

Stark gemenskap

För Nadejda Saxin, 63 år, från Uzbekistan är det lite svårare. Språket behärskar hon numera utan problem, efter många år i Sverige, men hennes fysiska problem ställer till det. En ryggskada i tidiga tonåren gör att hon har perioder med stark smärta och begränsad rörlighet.

–Jag har en ryggskada, men vill trots det hitta ett jobb att gå till. Att bara gå hemma och se samma väggar dag ut och dag in står man inte ut med, säger hon med eftertryck.

För drygt ett år sedan förlorade Nadejda Saxin sin man, så även hon är ensamstående.

­–Jag har barn och barnbarn i mitt tidigare hemland Uzbekistan och vi pratar på Skype så ofta det går. Men här i Hällefors lever jag helt ensam, utan familj och inte heller så många vänner. För mig betyder praktik, ett jobb eller som i det här fallet en utbildning att gå till, väldigt mycket.

Helst vill Nadejda Saxin arbeta med något skapande, där ser hon möjligheter med ett jobb inom mat- och livsmedelsbranschen.

–Även jag har haft väldigt många och olika praktikplatser genom åren. Att jobba med mat kan vara kreativt, t ex i ett kök eller på ett café. Det skulle jag gärna vilja, men för min del behöver jag troligtvis få ett deltidsjobb och då är det kanske inte lika lätt. Men nu känns det bra att få chansen att gå en kurs inom området, träffa folk och framförallt komma hemifrån.

Nadejda Saxin från Uzbekistan och Habiba Sheik från Somalia håller om varandra och ler stort utanför utbildningslokalerna för All in.

Nadejda Saxin och Habiba Sheik

Även om de tre kvinnorna har skilda rötter, talar olika modersmål och kan begränsad svenska så finns en värme och gemenskap mellan dem som nästan går att ta på. Att ta sig in i ett nytt land, erövra ett nytt språk och nu hysa förhoppningar om att äntligen hitta en egenförsörjning och en plats på den svenska arbetsmarknaden, är något som verkligen förenar Maryam Magsoosi, Nadejda Saxin och Habiba Sheik.

Text och foto: Agneta Berghamre Heins

Fakta om projektet Grythyttan Livsakademi som All in är en del av

Projektet innehåller 12 delkurser under tre månader med mellan åtta och tio deltagare åt gången. Insatserna kommer att vara helt gruppanpassade, praktiskt orienterade och fokus ligger på att få arbete via praktikplats. Utbildningen kommer att innehålla både teori och praktik och vara specialanpassad för så väl arbetsmarknaden som deltagarna. Målet är dels att få fler arbetstillfällen inom livsmedelsbranscher, dels att säkra arbetsgivarnas nuvarande och framtida behov av utbildad arbetskraft.

Läs mer om projektet Grythyttan Livsakademi.

I artikeln Win-win situation för lokala företag och regionen kan du läsa om DelMat som är ett av företagen som är engagerade i projektet.

Mer om Tillväxtverkets pågående insatser

Tillväxtverket har flera pågående satsningar för att underlätta näringslivets kompetensförsörjning samtidigt som fler nyanlända, utrikes födda kvinnor och långtidsarbetslösa får jobb, praktik och/eller utbildning. I satsningarna deltar företag, kommuner, föreningar mfl som projektägare. Satsningarna pågår under 2018-2021.

Läs mer om satsningarna och beviljade projekt.