Tillväxtverket

Region Skåne vill inspirera fler att utveckla lärcentrum

Att kunna hitta arbetskraft med rätt kompetens är avgörande för den regionala tillväxten. Ett verktyg för kompetensförsörjningen är att utveckla lärcentrum. Därför arrangerade Region Skåne ett seminarium för att inspirera fler kommuner att söka statsbidrag.

Sara Virkelyst och Camilla Eckersten tittar in i kameran och visar samtidigt den mindmap de ritat under workshopen

Sara Virkelyst och Camilla Eckersten deltod båda vid workshopen om Lärcentra under Kompetenskalaset.

Tillgången till utbildning och mötesplatser för studenter utanför de stora universitetsstäderna behöver bli bättre. I den statliga budgeten för 2018 identifierades lärcentrum som ett särskilt fokusområde och regeringen avsatte medel för ett statsbidrag som kommuner kan ansöka om för att utveckla dessa. Under den första ansökningsomgången beslutades om totalt 50 miljoner kronor i stöd. Som ett led i det regionala kompetensförsörjningsarbetet har regionerna fått i uppdrag att bidra till etablering av lärcentrum. En regionalt utvecklingsansvarig aktör som under 2018 har satsat på att öka kunskapsnivån kring lärcentrum är Region Skåne.

Lärcentrum viktigt verktyg

Mellan 26–30 november arrangerade regionen, i rollen som ordförande för Kompetenssamverkan Skåne, det veckolånga Kompetenskalaset. På schemat stod seminarier med fokus på olika kompetensförsörjningsfrågor som integrationens betydelse, kraften i folkbildningen och inte minst lärcentrum.

Eva-Britt Grönberg är utvecklare på Region Skåne och ansvarade för seminariet "Lärcentrum i Skåne – inspireras och förbered dig inför nästa ansökningsomgång". Hon menar att lärcentrum spelar en viktig roll i det regionala kompetensförsörjningsarbetet.

Vuxna är inte särskilt benägna att flytta för att utbilda sig

Eva-Britt Grönberg tittar in i kameran och ler.

Eva-Britt Grönberg

– Den regionala fördelningen av utbildningsresurser blir jämnare om man kan få tillgång till lärcentrum där man bor. Vuxna är inte särskilt benägna att flytta för att utbilda sig, även om utbildningen är kort. Det ska ganska mycket till för att flytta för en utbildnings skull efter att man har bildat familj. Lärcentrum är ett sätt att bredda rekryteringen till högre utbildningar, säger Eva-Britt Grönberg.

Under dagen arbetade man praktiskt med att budgetera för olika typer av lärcentrum, lyssnade till erfarenheter från kommuner som har beviljats medel och gjorde ett studiebesök på lärcentrumet Norra Station i Hässleholm. Idéen till seminariet föddes under en aktivitet i maj som Region Skåne ordnade tillsammans med Arbetsförmedlingen och Kommunförbundet.

– Där förde vi diskussioner med alla kommuner i Skåne om just lärcentrum, inför den första ansökningsomgången. Sedan fick vi många ansökningar beviljade i vår region. Därför tänkte vi att vi måste ta nästa steg. Vi ville att kommuner skulle inspireras att starta nya lärcentrum och utveckla befintliga. På vissa områden såg vi även att många fler kommuner i en region skulle kunna samarbeta kring utvecklingen av lärcentrumverksamheten.

Pernilla Isaksson tittar snett utanför kameran.

Pernilla Isaksson

Deltagarens tips: Lär av andra!

Pernilla Isaksson, strateg för kompetensförsörjning på Region Halland, deltog i seminariet för att lära sig mer om hur man kan jobba med att stötta kommuner i ansökningsprocessen.

– Det är intressant att gå utanför sin egen region och titta på hur andra har jobbat. Det var även intressant att lyssna på kommunerna som hade sökt och fått bidrag, vad de hade sökt medel till och vilket syfte de hade med sitt lärcentrum. En lärdom är att man måste ha ett tydligt syfte och en ambition med sitt lärcentrum. Det är först då som du kan avgöra vilka resurser som behövs. Studiebesöket i Hässleholm gav en tydlig indikation på vad ett lärcentrum kan omfatta.

Mats Larsson tittar på publiken och gestikulerar framme vid scenen under presentationen.

Mats Larsson

Erfarenheten: Fokusera på personal

Mats Larsson är verksamhetschef för Norra Station, som drivs av Hässleholms kommun. Tillsammans med Kristianstad, Osby, Östra Göinge och Bromölla kommun beviljades de statsbidrag under den första ansökningsomgången.

– Dagen gick ut på att förmedla ett budskap till de som ligger i startgroparna för att starta ett lärcentrum. Vi ville visa upp hur vi har gjort och tänkt. En sak som vi diskuterade var vilket samlingsnamn vi ska ha när vi pratar om lärcentrum. De kan se ut på många olika sätt beroende på var i landet de finns. Under workshop-delen av dagen jobbade vi med att konstruera egna lärcentrum utifrån olika budgetar. I min grupp var vi från början inne på att man skulle prioritera datorer och utrustning. Jag hävdar bestämt att det viktigaste är att man bygger sitt lärcentrum kring personalen. Annars kommer det inte att ske någon utveckling.

Fakta om lärcentrum

Från förordning om statsbidrag för lärcentrum (2017:1303) framgår att med Lärcentrum avses ”en verksamhet inom kommunal vuxenutbildning där den studerande erbjuds stöd i sitt lärande från lärare och annan personal samt ges möjlighet att möta andra studerande. Lärcentrum kan även vara tillgängliga för studier inom andra utbildningsformer och på olika utbildningsnivåer”.