Tillväxtverket

Verkstads­företagets tips: Digitalisera i små steg

Blomdahls arbetar med tunnplåtsbearbetning åt tillverkare av skyltar och möbler samt till bygg- och elektronikindustrin. De senaste åren har företaget genomfört en rad olika digitaliseringsinsatser. Deras filosofi? Att göra små lyckade förflyttningar och inte dra igång stora projekt som inte blir av.

Vy över produktionslokalerna på företaget Blomdahls som tillverkar skyltar och andra produkter i stål.

Digitalisering inom verkstadsindustrin behöver inte alltid handla om att investera i dyra molnplattformar eller att automatisera hela produktionen. Det kan lika gärna handla om att använda sig av produktionsrobotar i de fall där det är lönsamt. Eller om att utbyta erfarenheter om digitalisering med andra företag. Fråga bara Blomdahls.

Många bäckar små

Eftersom familjeföretaget i Herrljunga jobbar med serietillverkning i små- och medelstora volymer har det inte alltid lönat sig att automatisera. Trots det var företaget tidigt ute när man i början av 1990-talet skaffade sig sin första produktionsrobot, en begagnad ASEA-robot. Det satte tonen för senare års stegvisa digitaliseringsarbete.

– Ibland tänker man att man måste göra så himla mycket för att digitalisera i ett företag. Då är det inte säkert att man ens kommer igång. Det finns många små insatser man kan göra som tillsammans leder till stora förbättringar av produktionen, säger vd Åke Blomdahl.

Åke Blomdahl och Daniel Mårtensson står vid en verkstadsmaskin och ler mot kameran.

Åke Blomdahl och Daniel Mårtensson.

Ta till exempel produktionsplanering. Sedan några år tillbaka är företagets operatörer utrustade med läsplattor som de kan använda för att plocka fram planeringar och titta på ritningar. Tanken är att hela ordersystemet på sikt ska finnas i plattan. Produktionsteknikern Daniel Mårtensson menar att det ger resultat.

– Det enda papper som ska finnas kvar är följekortet som vi märker upp lastpallar med. Förflyttningen till digital orderhantering är bra både för företaget som helhet och för oss som jobbar direkt med produktionen. Vi blir mer självständiga och det blir enklare att säkerställa kvaliteten, säger Daniel Mårtensson.

Nya lokaler, nya flöden

Alla steg på vägen har dock inte varit lika små. I augusti 2018 flyttade Blomdahls in i nya, 4 300 kvadratmeter stora lokaler. Åke Blomdahl menar att expansionen går hand i hand med deras strävan att digitalisera flera delar av produktionen.

Vi måste hela tiden bli mer effektiva.

I de tidigare lokalerna, som vi hade haft sedan 1942 och byggt ut i olika steg, fungerade inte produktionen bra till slut. Nu har vi nya och dubbelt så stora lokaler där vi har goda möjligheter att få till en bra, flödesbaserad layout i produktionen.

På grund av den komplexa produktionsapparaten – med många mindre serier av metalldetaljer – behövs det inte bara stora ytor för att kunna optimera flödena. Det behövs även en digital översikt.

– Där jobbar vi just nu med ett projekt tillsammans med Swerea IVF, Chalmers och några större bolag. Det handlar om att skapa en digital tvilling till vår produktion, där man bygger upp hela maskinparken i en virtuell värld. Då kan vi väldigt enkelt flytta om i fabrikslayouten för att se hur olika flöden påverkar produktionen. På så sätt blir vi bättre förberedda på förändring, snabbare och står mer på tå, säger Åke Blomdahl.

Att lära av andra

En annan viktig nyckel till optimerade flöden finns i samarbete. Blomdahls deltar just nu i Indigo, ett projekt som IUC Sjuhärad leder med finansiering från Tillväxtverket. Projektet syftar till att hjälpa små- och medelstora företag att bli bättre rustade inför sin digitalisering.

Vi är fler företag som hjälper varandra

– Vi är flera företag som hjälper varandra i arbetet. Det har lett till att vi lättare kan komma framåt utan att behöva återuppfinna hjulet. Jag tror att det är bra att ta hjälp av någon extern part som exempelvis IUC, där man även får en chans att träffa andra företag, diskutera och lära av varandra, säger Åke Blomdahl, och fortsätter:

– Vår digitalisering på Blomdahls har skett över en så lång tidsperiod att det är svårt att säga exakt hur stora mått av effektivitet den har bidragit med. Det jag kan säga är att utan de investeringar och åtgärder vi har gjort hade vi nog inte haft någon tillverkning kvar här idag. Utan oss hade det varit 32 personer färre som haft jobb här.

Blomdahls värnar inte bara om människan i industrin. De arbetar även för att regionen runt omkring ska vara livskraftig, bland annat genom att investera i det lokala näringslivet.

– Vi köper både arbetsskor och arbetskläder här i Herrljunga, även om det kanske är billigare någon annanstans. När man bor på en liten ort som vi gör måste man försöka att hjälpa varandra. Vi försöker att ha lite Gnosjöanda – vi hjälper varandra för att landsbygden ska kunna leva.

Fakta om Blomdahls Mekaniska AB

Gör: Legotillverkning av tunnplåtsprodukter åt företag inom bland annat bygg- och möbelindustrin. Arbetar med beställningar som kräver allt ifrån skärande bearbetning till svetsning, pressning och lackering.
Startade: 1942. Företaget drivs idag av bröderna Åke och Jan Blomdahl.
Antal anställda: 32
Omsättning: 31 254 000 kronor (2017)

Fakta om Indigo

Indigo är ett utvecklingsprogram inom digitalisering, framtaget av IUC med finansiellt stöd från Tillväxtverket. Indigo är ett av flera projekt som ingår i Digitaliseringslyftet, ett uppdrag inom Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi.

Om Smart industri

Tillväxtverket bidrar till förnyelse i industrin. Tillsammans med regionerna fokuserar vi på tre stora utmaningar för svensk industri: att ta vara på digitaliseringens möjligheter, att öka tillgången till rätt kompetens och en hållbar produktion. Insatserna är en del av Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi.

Läs mer om Tillväxtverkets insatser för Smart industri.