Tillväxtverket

Nyanställning och effektivisering tog Dialogkraft genom krisen

2015 var ett tufft år för tillverkningsföretaget Dialogkraft. Ekonomin gick inte ihop och det var oklart om företaget skulle överleva. Tre år och en omstrukturering senare har företaget ökat sin produktivitet. Tack vare en affärsutvecklingscheck från Tillväxtverket kunde de också nyanställa.

Ulrica Persson

Ulrica Persson

Dialogkraft tillverkar träemballage, framförallt till exportindustrin. Företaget är ett så kallat arbetsintegrerande socialt företag som tar emot personer som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden. De kan arbetsträna hos Dialogkraft för att sedan få anställning. För några år sedan kom företaget in i en kris. Ekonomin gick inte ihop och 2015 tvingades de till en en rejäl omstrukturering för att företaget skulle överleva. De insåg att de behövde producera mer men hade inte möjlighet att öka sin personalstyrka.

- Vi gör i princip allt manuellt vilket är slitsamt och ställer högre krav på processen. Det var därför vi sökte vi affärsutvecklingschecken, säger verksamhetsledare Ulrica Persson

Effektivisering med hjälp av Leanmetoden

Dialogkraft började också fundera över hur de skulle kunna effektivisera sina arbets­processer. Lean-metoden är ett av de mest beprövade arbetssätten och med  hjälp av den har Dialogkraft bland annat tittat över arbetsmiljön och flödet av material. Tack vare detta kunde de både öka effektiviteten och försäljningen. Att införa metoden på Dialogkraft har dock haft sina utmaningar. 

- Vi är ju en del av industrin, men behövde anpassa Lean-metoden till vår personalgrupp som behöver mer tid än anställda på andra typer av företag. Det var en utmaning att hitta någon som var beredd att försöka applicera metoden i ett socialt företag, säger Ulrica Persson.

Lönsam försäljning ett måste för  att överleva

Ulrica Persson menar också att det är det är extremt viktigt för alla arbetsintegrerande sociala företag att ha en lönsam försäljning av varor eller tjänster i botten. Att sälja arbetsträning kan bara bli grädde på moset.

- De intäkterna är alldeles för osäkra att bygga en verksamhet på. Jag hävdar med en dåres envishet att Arbetsförmedlingens beslut att köpa tjänster styrs av helt andra principer än huruvida vi levererar bra kvalitet till ett rimligt pris, avslutar Ulrica Persson.

Ett arbetsintegerande socialt företag arbetar för människor, samhället och kunderna

Syftet är att dels att sälja varor och tjänster till kunder, dels att på samhällets uppdrag hjälpa människor till arbete. Man kan säga att alla ASF har minst två affärsidéer eller verksamheter, som har två olika ”kundgrupper”:

1. Verksamhet: Att sälja varor och tjänster till kunder i en affärsverksamhet. Det kan vara ett kafé, ett hotell, en fastighetsförvaltning, en städfirma eller en flyttfirma – vilken verksamhet som helst med andra ord.

Kundgrupp: Den som äter på kafé, bor på hotell och så vidare.

2. Verksamhet: Att stötta, utbilda och lotsa människor framåt, mot arbete och försörjning. Ett ASF försöker skapa nya arbetstillfällen men kan också ge arbetsträning och rehabilitering.

Kundgrupp: Svenska samhället, ofta via arbetsförmedlingen, en kommun eller ett samordningsförbund.