Tillväxtverket

Resan till molnet ökar kvali­teten i produktionen

Tonsjö svarvar, fräser och långhålsborrar metalliska material för alltifrån oljeplattformar till tunga fordon och utrustning för gruvbrytning. Just nu genomför företaget en digital förflyttning som ska koppla upp produktionen i molnet. Så här går det.

Orange robot arbetar vid ett grönt bord.

Sedan 1962 har familjeföretaget i Kode i Bohuslän utvecklats från en liten mekanisk verkstad, som verkat på en lokal marknad, till att erbjuda helhetslösningar för skärande metallbearbetning till stora kunder som Scania och Atlas Copco. Under 2017 påbörjade företaget nästa stora utvecklingssteg: att bli så datadrivna att de kan sluta fatta produktionsbeslut baserade på tyckande och istället fatta dem utifrån fakta.

Helhetssyn eller digitalisering?

Clas Tengström är verkställande direktör på företaget Bror Tonsjö.

Clas Tengström, vd

Resan till molnet började i samband med att Clas Tengström anställdes som vd i januari 2017.

– Vi satte oss ned i ledningsgruppen och genomlyste företaget: Vilka är våra styrkor och svagheter? Hur ser vår kundbas ut? Vi tittade mycket på vår kompetens, organisation och på vårt ledarskap. Då blev det uppenbart att vi skulle kunna lyfta företaget till nästa nivå om vi kunde visualisera och få ut fler mätvärden digitalt från produktionen i realtid, säger Clas Tengström.

Utgångsläget för att lyckas var gott: Tonsjö använde sig redan av IT-plattformen Office 365 och affärssystemet Monitor. Utmaningen var att knyta ihop de olika delarna och systemen med maskinparken för att på sikt kunna styra hela produktionen från molnet.

Det var i grunden en helhetssyn som behövdes snarare än en digitaliseringsresa.

– Vi tog ett formellt beslut i styrelsen om att förbättra företaget inom en rad strategiska områden. Det var i grunden en helhetssyn som behövdes snarare än en digitaliseringsresa. Vi ville få med oss lean-perspektivet som ju handlar om att i allt vi gör eliminera processer som inte skapar mervärden för kunden. Vi var med i Produktionslyftet 2011. Det var avgörande för att vi skulle lyckas höja kompetensen och effektivisera vår produktion. Att detta är på plats är en förutsättning för att kunna digitalisera på ett vettigt sätt.

Visualisera mera

Tonsjö hade en tydlig bild av vad de ville åstadkomma: mer effektiva, responsiva och visuella processer. För att få hjälp med att realisera sina ambitioner sonderade de terrängen och besökte andra bolag som kommit lite längre. Till slut hittade de en perfekt match i Siemens och deras MindSphere-molnplattform.

– De kopplade i sin tur ihop oss med ÅF. Tillsammans slöt vi ett trepartsavtal om att digitalisera Tonsjös processer. Siemens står för hård- och mjukvarudelen medan ÅF hjälper oss att programmera. Vi kopplade upp den första maskinen i våras och fick den första IoT-skärmen på plats under sommaren. På skärmen ser våra operatörer i realtid när exempelvis en borr behöver bytas för att produktionen ska flyta optimalt, säger Clas Tengström.

Daniel Karlsson anställdes som ”lean & calculation manager”, en ny roll på Tonsjö, i samband med att företaget påbörjade sin digitaliseringsresa. Han håller med om att vissa strukturer måste finnas på plats innan man kan digitalisera på ett effektivt sätt.

– Du behöver ha kommit till den nivån att du vet vad du vill visualisera i produktionen och förstår vad du är ute efter på lång sikt. Den här typen av arbete kan man inte skörda frukterna av under det första eller ens det andra året, utan först senare.

Människa och maskin

Det är inte bara affärssystem och verktyg som ska kopplas upp till molnet. Navet i Tonsjös verksamhet är ”pulsrummet”, där företagets anställda varje morgon och eftermiddag samlas för att utvärdera produktionen. Även ”pulsrummet” kommer att bli tillgängligt online. Ytterst handlar detta om att få en mer tillgänglig och tydlig bild av fabrikens verkningsgrad och av hur arbetsbelastningen ser ut. Allt för att förenkla.

– Verkstadspersonal kan nog uppfatta att arbetet är stressigt under vissa delar av dagen. Däremellan kan det vara lugnt. Kan vi genom visualisering och förenkling få bort de här arbetstopparna, som ibland leder till misstag och kvalitetsproblem, tror jag att både fabriken och de anställda skulle prestera bättre, säger Clas Tengström.

Det är goda nyheter för de omkring 100 anställda som varje dag går till jobbet på Tonsjö. Clas Tengström vill även gärna dela med sig av erfarenheterna som företaget har samlat på sig och tror att det finns fler företag i regionen som skulle kunna utvecklas på ett liknande sätt.

Våra ägare är väldigt måna om att värna om sina anställda.

– Vi är en av de större arbetsgivarna i Kungälvs kommun. Våra ägare är väldigt måna om att värna om sina anställda. Jag brinner för att de lösningar vi jobbar med här ska sprida sig vidare till företag inom andra branscher i regionen. Vi måste alla bli mer konkurrenskraftiga och där kan molnplattformar som vår spela en avgörande roll.

Om företaget Bror Tonsjö AB

Gör: Avancerad skärande bearbetning i metalliska material för kunder som bland annat producerar tunga fordon, offshoreplattformar och gruvbrytningsutrustning. Erbjuder helhetslösningar inom fleroperationssvarvning, femaxlig fräsning samt pip- och långhålsborrning. Startade: 1962
Antal anställda: 100
Omsättning: 269 588 000 kronor (2017)

Om Smart industri

Tillväxtverket bidrar till förnyelse i industrin. Tillsammans med regionerna fokuserar vi på tre stora utmaningar för svensk industri: att ta vara på digitaliseringens möjligheter, att öka tillgången till rätt kompetens och en hållbar produktion. Insatserna är en del av Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi.

Läs mer om Tillväxtverkets insatser för Smart industri.