Tillväxtverket

Kurs ska för­bättra affärerna för landets minsta butiker

Ica, Axfood och Menigo ska utbilda butiker i att stärka sin långsiktiga lönsamhet och ge en tryggare framtid, både för företaget och för tillgången till kommersiell service. De får stöd från Tillväxtverkets handlingsplan för Landsbygdsprogrammet i det arbetet.

Två personer i en grönsaksdisk

Det är många saker att hålla i huvudet om man driver en liten butik i landsbygder. Särskilt om man erbjuder många olika serviceslag. Verksamheten är tidskrävande och handlaren brukar inte hinna åka iväg och utbilda sig eftersom det är brist på både tid och personal i butiken.

Därför har de två livsmedelskedjorna Ica, Axfood och grossisten Menigo bestämt sig för att åka ut med affärsutvecklande utbildningar och möta handlarna på hemmaplan. Det sker inom Tillväxtverkets arbete för kommersiell service i landsbygder och finansieras av Landsbygdsprogrammet.

Axfood, Ica och Menigo träffar Tillväxtverket

Annette Borg från Axfood, Camilla Jägerhem, Tillväxtverket, Rolf Törner, Ica och Joakim Mannesten, Menigo träffas för att diskutera kurser som ska förbättra butikernas affärer.

De tre träffas nu för att diskutera hur de kan dra nytta av varandras och Tillväxtverkets kunskap på området.

Satsningen syftar alltså att ta utbildningen närmare butikerna och samtidigt bilda lokala hubbar med lokalt nätverk av ”närliggande” butikskollegor. Majoriteten av alla butiker i landsbygderna runt om i hela Sverige kommer att nås av utbildningarna.

Alla tre ser att handlaren har en komplex roll i lands- och glesbygder. Butiken är ofta navet i en bygd och erbjuder inte bara dagligvaror utan också olika ombudsfunktioner, och inte minst en mötesplats. Samtidigt är det en utmaning att hålla uppe bärkraften trots förändrade kundmönster.

– Det är nästan så folk ringer och frågar när bussen går. Utmaningen för butiken är att lägga tid på denna typ av service till medborgare och samtidigt vara lönsam, säger Rolf Törner, som representerar Ica.

Därför handlar utbildningen om att titta på lönsamheten, samtidigt som butiken behåller sin servicesjäl.

– Att de är ombud för system- och apoteksvaror och är digitala är jätteviktigt och vi vill genom utbildningen ge dem verktyg för att bli mer lönsamma, säger Annette Borg från Axfood, som driver Handlarn och Tempo.

Ica, Menigo och Axfood diskuterar upplägg på kurs för livsmedelsbutiker

Rolf Törner, Annette Borg, Thomas Larsson, Axfood och Joakim Mannesten.

Framtiden kommer att handla mer om tjänster än om varor. E-handeln är en del av det och därför är det viktigt att butikerna satsar på paketutlämning, för att dra trafik till butiken. Det handlar också om ett lokalt engagemang som gör att hemtjänsten handlar hos de små butikerna.

– Många av butikerna är familjeägda och företagandet ses som ett livsstilsval. Då mycket av deras tid behöver ägnas åt den operativa verksamheten hinns inte alltid utvecklingen med. Affärsmöjligheterna ligger i förnyelse och strategier, därför känns det väldigt roligt att nu ge butikerna möjlighet att stärka deras roll i samhället, säger Joakim Mannesten, konceptchef Time & Nära Dej, Menigo.

EU-logga

Vad ser ni då som framgångsfaktorn för en butik i glesbygd?

– Att den är ”på”, engagerad och drar nytta av den lokala känslan, säger Rolf Törner.

– Ja, och att gynna andra företagare i området, som att sälja lokalt kött och chark, det är något vi ser en allt större efterfrågan på, fyller Joakim Mannesten i.

Så, vilka resultat vill ni se av denna utbildningssatsning?

– Målet är att handlarna ökar sina kunskaper, får ett helhetsperspektiv och en förståelse för sin egen roll i hur de kan göra kunderna mer nöjda samtidigt som de ska kunna påverka butikens resultat i positiv riktning, säger Rolf Törner.

– Att de små livsmedelsbutikerna överlever i landet eftersom de är så viktiga för många människor i Sverige. Och att de gör det på egen hand, utan att stödja sig på stöd. Att de satsar på bra affärstänk med framtiden i sikte helt enkelt, avslutar Annette Borg.

Här kan du läsa om fler projekt som Tillväxtverket ger stöd för att förbättra den kommersiella servicen i lands- och glesbygder.