Tillväxtverket
eu-logotyp

Ett skepp kommer lastat med paket

För öbor och gäster i Stockholms skärgård har pakethämtning ofta inneburit en hel dags resande fram och tillbaka till närmaste utlämningsställe. Nu har länsstyrelsen ihop med flera logistikaktörer bestämt sig för att krympa avståndet mellan skärgård och fastland. Hur? Genom samordnad paketleverans med båt.

Man framför en båt.

Rickard Pettersson har dagligvaruhandeln i blodet. Hans familj har drivit Utö Livs i olika former i över 50 år. Mamma Anneli och pappa Tommy Pettersson har länge stått vid rodret, men inom kort planerar de att trappa ner och bereda plats för den yngre generationen.

Medan vi promenerar till butiken den korta biten från Gruvbryggan, där Waxholmsbolagets färjor länkar ihop ön med fastlandet, berättar Rickard att det känns som en naturlig utveckling att ta över driften.

– Första gången jag sprang omkring och hjälpte till inne i butiken var jag fem år. Lite senare sommarjobbade jag även här. Efter att jag hade gått klart gymnasiet, pluggade jag vidare och flyttade till Värmland. Därefter jobbade jag i Stockholm, inom säkerhetsbranschen, men tröttnade på det. Det var då jag kände att det kanske var dags att återvända till Utö. Det var skönt att komma tillbaka.

Lättare att vara skärgårdsbo när servicen fungerar

Det är en grå dag ute på ön som ligger oskyddat, längst ut mot det öppna havet, i Stockholms södra skärgård. Ändå ser det ljust ut för de drygt 200 som är bofasta på ön och de hundratusentals besökare som varje år kommer hit. Tillgången till samhällsfunktioner och service har nämligen aldrig varit bättre.

Sedan i juni i år leder länsstyrelsen ett försöksprojekt som går ut på att samordna paketleveranser till nya utlämningsställen i skärgården, som just Utö Livs. Paketen skickas först till Västbergaterminalen, varifrån mellanhanden MediCarrier transporterar livsmedel. Sedan åker paketen med livsmedelstransporterna via färja ut till butikerna på respektive ö. Satsningen är en gemensam ansträngning från Stockholms läns landsting, Waxholmsbolaget, PostNord, Bring, DHL, DB Schenker, Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation (SIKO) och länsstyrelsen.

– Det har verkligen varit ett stort hål i utbudet här ute. Det har alltid varit så att man fått grejerna till Nynäshamn, vilket innebär att man måste åka en halv dag fram och tillbaka. Det har hindrat människor från att beställa hem paket. Nu när möjligheten att hämta ut dem direkt här på ön finns har vi fått otroligt mycket respons från dem som bor här. Det märks att det är en uppskattad service och det har beställts en hel del hit ut till ön, säger Rickard Pettersson.

Tomas Norberg

Tomas Norberg

En heldag för att hämta paket är nu historia

En av hjärnorna bakom försöket är Tomas Norberg. Som utvecklingsledare på avdelningen för tillväxt hos länsstyrelsen i Stockholm var han den som samlade de olika intressenterna för att arbeta fram en gemensam lösning.

– Jag visade de olika leverantörerna en karta över hur logistikförbindelserna i skärgården såg ut idag. Det var egentligen allt som behövdes. Är det värdigt att man ska behöva åka ända från Utö till Nynäshamn för att hämta ut ett paket? Det blir över en dag som man måste lägga på att hämta ett enda paket. Det är klart att man drar sig för det om en sådan samhällstjänst inte fungerar. Det här var alla aktörer överens om.

Niklas Stenman

Niklas Stenman

Ytterligare en som kan vittna om kraften i samarbetet är Niklas Stenman, affärsutvecklingschef på DHL Parcel Sverige. Han menar att sam­ordningen mellan de olika logistikleverantörerna, Waxholms­bolaget och länsstyrelsen skett friktionsfritt.

– Leveranser till privatpersoner boende i skärgården är alltid en utmaning för oss då det handlar om en avvägning mellan servicegrad och kostnad. Av den anledningen ville vi titta på om en gemensam lösning skulle kunna bidra till att öka vår servicegrad till en lägre kostnad än om vi gjort det på egen hand. För att delta i projektet var det för oss helt avgörande att projektet leddes av en neutral part i form av länsstyrelsen.

Bra service kan göra att ön får fler bofasta i framtiden

Rickard och Anneli Pettersson är överens om att förbättrad tillgång till service som försöksverksamheten lett till är en förutsättning för att skärgården och Utö ska kunna blomstra på kort och lång sikt, både för bofasta och besökare.

– På lång sikt kan det här säkert attrahera fler att bli bofasta på ön. Även sommargästerna är supernöjda med att de kan hämta paket här på ön. En annan aspekt är att båtägare beställer reparationsdelar direkt ut till ön om de får något fel på båten. Vi har inget varv som kan ta upp båtar på Utö, då blir möjligheten att hämta ut paket på plats väldigt viktig, säger Anneli Pettersson.

Hittills är det bara DHL som har kommit igång med leveranser ut till Utö, men inom kort väntas även DB Schenker vara igång. Samarbetet med leverantör har fungerat väl, menar Rickard Pettersson, och kan inte peka på några direkta utmaningar med projektet. Inte ens det faktum att familjen Pettersson lever och arbetar ihop.

– Vi har en regel om att när vi är på jobbet är vi inte mamma, pappa, barn med varandra utan då är vi arbetskollegor. Här är vi på jobbet. Det fungerar bättre än vad man kan tro, förklarar mamma Anneli Pettersson.

Det finns projektmedel att söka!

Under hösten har vi en utlysning av projektmedel till projekt för att testa och utveckla lösningar för lokal kommersiell service. Detta kan också handla om metodutveckling och förstudier. Projektet ska vara främja god tillgång till lokal service i Sveriges gles- och landsbygder, genom en utvecklad och stabil servicestruktur.

Vill ni söka stöd ska ansökan ta upp minst ett av följande serviceslag: dagligvaror, drivmedel, post, apotek eller betaltjänster. Fram till den 30 november ser vi gärna projekt som fokuserar på samordnade logistiklösningar och transport av varor.

Läs gärna mer om vårt arbete med kommersiell service i gles- och landsbygde