Tillväxtverket

En språngbräda in i arbetslivet

Susanne Kocsis, Janette Isaac och Lee Wermelin

Tack vare Lee Wermelins projekt: "Nytta i arbete direkt" har mer än 200 kvinnor med utländsk bakgrund tagit steget in på arbetsmarknaden. Genom stöd från Tillväxtverket kan projektet nu utökas.

–Min ambition är att vi ska få minst lika många kvinnor till i arbete under den kommande treårsperioden. Stödet från Tillväxtverket gör att jag kunnat anställa en person i projektet, vilket bidrar till att vi kan utvecklas och växa bland annat genom att vända oss till fler arbetsgivare och kandidater, säger Lee Wermelin. 

Det var för tre år sedan Lee Wermelin fick idén till sitt projekt: "Nytta i arbete direkt". Hon hade själv barn på ett föräldrakooperativt dagis och såg hur mycket tid personalen fick ta från det pedagogiska arbetet till praktiska sysslor kring måltiderna. 

Lee Wermelin

På vår egen förskola såg jag plötsligt en möjlighet. 

–Jag är fostrad att tänka i termer av samhällsnytta. Som ekonom och egenföretagare vill jag gärna bidra till win-win-situationer. Senaste årens flyktingmottagande har också engagerat mig och jag har funderat en hel del på hur vi ska ta tillvara den resurs som människorna, som kommit till Sverige under senare år, är. På vår egen förskola såg jag plötsligt en möjlighet. 

Och Lee Wermelin är en handlingens kvinna. Hon läste på om olika former av anställningsstöd och fastnade för möjligheten med Extratjänster och enkla jobb. 

–Jag tog till en början kontakt med Arbetsförmedlingen i området där vår förskola ligger. Rätt snabbt kom vi fram till att det var värt ett försök och hittade en kandidat, en kvinna som varit i Sverige några år men inte fått något jobb på grund av begränsade språkkunskaper och ålder. 

Förskolechefen såg positivt på att testa och på den vägen är det. Idag har projektet även utökats till fler orter, bland annat Lund, där 50 kvinnor med utländsk bakgrund fått arbete på olika förskolor. 

Bygger på mycket praktiskt stöd 

Lee Wermelin identifierade tidigt att anställningsstöden som finns var allt för snåriga för att arbetsgivare ska ta sig tid och ha ork att orientera sig inom området. Hon såg även att det var tidskrävande för arbetsförmedlingens handläggare. 

Lee Wermelin

Skräddarsydda arbetsuppgifter är viktigt för att det ska fungera.

–Det hela bygger återigen på en win-win-situation. Att såväl arbetsgivaren som Arbetsförmedlingen upplever våra tjänster som en avlastning. Arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen får en helhetslösning presenterad för sig och den arbetssökande till en början väldigt mycket praktiskt stöd, berättar Lee Wermelin och säger att hon tidigt förstod vikten av att skräddarsy arbetsuppgifter för att det skulle fungera. 

– Vi riktar oss till två kategorier, dels nyanlända kvinnor, dels kvinnor med utländsk bakgrund som är långtidsarbetslösa, samtliga med uppehållstillstånd i Sverige. Kvinnorna har i de flesta fall tidigare varit hemma och tagit hand om familjen. I Sverige har de läst på SFI, men nästan ingen har yrkesarbetat. Däremot har de hög kompetens när det gäller att organisera och sköta ett hem. Kompetens som går att dra nytta av inom andra områden, berättar Lee Wermelin. 

Den kompetensen såg hon skulle passa utmärkt inom förskolor, då i princip alla förskolor behöver förstärkning kring måltiderna och i köket. 

Tydliga och avgränsade arbetsuppgifter

–Måltidsvärd tyckte jag passade bra som benämning. Det är begripligt och kan avgränsas på ett tydligt sätt, betonar Lee Wermelin som understryker att en av nycklarna till framgången med projektet är tydlighet och avgränsade arbetsuppgifter. 

Hittills är det mest privata förskolor som projektet vänt sig till. De kommunala förskolorna är ofta knutna till kommunernas arbetsmarknadsprojekt, då är det svårare för Lee Wermelin att "välja" kandidater till de förskolor som nappat på förslaget om att anställa en måltidsvärd. 

–Det är viktigt att förskolorna inte får några extra kostnader. Förutom praktiktiden på en månad, kan måltidsvärdarna anställas i två år på anställningsstöd. Långsiktigheten är ett klart plus, men det viktigaste är att arbetsgivaren inte upplever att det är någon belastning utan en avlastning. Att allt det praktiska, och inte minst ekonomin, är löst från start. Därför hjälper vi också till med allt, från att fylla i blanketter åt arbetsgivare till att följa arbetstagaren från dörr till dörr, förklarar hon vidare. 

Jobbet betyder jättemycket för mig

På förskolan Karusellen på Reimersholme, i Stockholm, är det vila. Lunchen är avklarad och Janette Isaac har dukat av, diskat och börjat ställa i ordning köket inför eftermiddagens mellanmål.

Janette Isaac

Varje dag ser jag fram mot att gå till förskolan, träffa mina arbetskamrater och lära mig lite mer svenska.

– Det här är mitt första jobb utanför hemmet. Varje dag ser jag fram mot att gå till förskolan, träffa mina arbetskamrater och lära mig lite mer svenska, säger Janette Isaac, från Syrien, som sedan fyra månader jobbar som måltidsvärd på förskolan. 

På väggen hänger en tydlig lista på vilka arbetsuppgifter som ingår i Janette Isaacs jobb. Uppgifter som hon numera utför helt självständigt. 

Med hjälp av mobilen och äldsta dottern som tolk förklarar Janette Isaac hur jobbet blivit allt viktigare för henne: 

–Jag lär mig mer svenska för varje dag. Hela min familj tycker det är bra att jag fått ett jobb. Det gör mig säkrare på alla områden och jag trivs väldigt bra här. Det är bra på alla sätt att få arbeta. Jobbet betyder jättemycket för mig, konstaterar hon. 

Janette Isaac och Susanne Kocsis

Susanne Kocsis är kock på förskolan och berättar att förstärkningen med Janette kom i rätt tid. 

–Det är ofta väldigt stressigt runt måltiderna på förskolan. Jag är ensam i köket och kände mig tidigare rätt trött. Nu när Janette finns här så flyter det på mycket bättre. Jag får tid till mer planering och kan ha bättre framförhållning, vilket i sig innebär att barnen på förskolan faktiskt får bättre mat och service kring måltiderna, konstaterar hon. 

Susanne Kocsis tycker det var bra att hon tidigt fick information om att Janette hade begränsade språkkunskaper, men också att hon hade lång erfarenhet av att sköta hem och hushåll.

–Visst kräver det en del att försöka förstå varandra och ge rätt stöd. Men tack vare hennes kompetens och en tydlig arbetsbeskrivning kunde jag snabbt visa Janette tillrätta i arbetet. För mig är det en avlastning som märks i vardagen, vilket gör att jag också orkar med jobbet bättre. Jag hoppas verkligen Janette är här för att stanna, säger Susanne Kocsis med eftertryck. 

Förskolechefen Maria Almqvist intygar att förstärkningen med en måltidsvärd betyder mycket för förskolan i sin helhet: 

Maria Almqvist

Vi hade inte hittat den här lösningen på egen hand.

–Våra förskollärare och barnskötare kan nu ägna mer tid till det pedagogiska arbetet med barnen, istället för som tidigare lägga flera timmar om dagen på praktiska sysslor kring måltiderna. Samtidigt tror jag inte att vi hade hittat den här lösningen på egen hand. Att vi nu har Janette som måltidsvärd är helt och hållet Lees förtjänst, utan hennes stöd hade vi inte vare sig hunnit eller orkat att anställa någon med hjälp av anställningsstöd, säger Maria Almqvist med eftertryck.  

Och Lee Wermelin som deltagit i samtalen på förskolan Karusellen ser mer än nöjd ut. Just detta var hennes vision när hon drog igång projektet "Nytta i arbete direkt".

–Självklart känns det fantastiskt att det fungerar så bra. Ibland tänker jag stort, 10 000 förskolor finns i Sverige och lika många behöver den här typen av förstärkning i verksamheten och framförallt - minst lika många kvinnor med utländsk bakgrund, som står långt från arbetsmarknaden idag, kan få en språngbräda in i arbetslivet med hjälp av vårt projekt.

Arbete – nyckeln till integration

Och lika övertygad är Anna-Lena Carlsson som nyligen anställts i projektet: "Nytta i arbete direkt".

–Det känns fantastiskt att kunna bidra till att de här kvinnorna får ett första steg in i arbetslivet. Många som kommit hit under de senaste åren har svåra upplevelser med sig i bagaget, då kan det vara ännu tyngre att inte ha något jobb att gå till. Nu kommer de bort från sin många gånger isolerade tillvaro i hemmet, säger hon och får medhåll av Lee Wermelin som återigen betonar att arbete är nyckeln till integration.

–Jobbet bidrar till en ökad självständighet hos kvinnorna. Genom att lära sig språket behöver de inte företrädas av exempelvis sina barn, de får arbetskamrater, kommer in i ett sammanhang, får en egen ekonomi och blir därigenom en del av det svenska samhället.

Tillväxtverkets stöd bidrar till långsiktighet

Tack vare stödet från Tillväxtverket tar nu Lee Wermelin ytterligare ett steg med sitt projekt "Nytta med arbete direkt": 

–Nu vågar jag tänka lite mer långsiktigt. Eftersom vi nu är två som jobbar med projektet hinner vi även sprida vårt koncept med enkla jobb, i första hand måltidsvärdar på förskolor, till fler kommuner i landet. Även kommunala förskolor kan använda vårt koncept. Kan vi bidra till att andra kommuner inte behöver uppfinna hjulet själva är vi bara glada. 

Anna-Lena Carlsson, Maria Almqvist och Lee Wermelin

– Min drivkraft är att hitta vägar till jobb för personer som kommit till Sverige och både vill och kan arbeta. Att arbetsföra människor av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden är ett stort slöseri både för enskilda individer och för samhället i stort. Allas kompetens måste tas tillvara, konstaterar Lee Wermelin och får en kram av Janette Isaac, som återigen intygar hur tacksam hon är för att hon fått en möjlighet att kliva in i arbetslivet. 

Text och foto:

Agneta Berghamre Heins

Kort om projektet

Projektet Nytta i arbete direkt, NIAD, drivs av företaget med samma namn och riktar sig speciellt till utrikes födda kvinnor och till privata och kooperativa förskolor. Projektet pågår till och med 2021. Kontaktperson är Lee Wermelin.

Läs också om Nigst Goitom som fått jobb genom projekt.


Mer om Tillväxtverkets pågående insatser

Tillväxtverket har flera pågående satsningar för att underlätta näringslivets kompetensförsörjning samtidigt som fler nyanlända, utrikes födda kvinnor och långtidsarbetslösa får jobb, praktik och/eller utbildning. I satsningarna deltar företag, kommuner, föreningar med flera som projektägare. Satsningarna pågår under 2018-2021.

Läs mer om satsningarna och beviljade projekt.