Tillväxtverket

“Innovate46 lade grunden för vår USA-expansion”

Tillväxtverkets acceleratorprogram Startup-Sweden hjälper svenska techbolag att ta sina affärsidéer till nästa nivå. I höst arrangeras programmet i New York för bolag som ser USA som en potentiell exportmarknad. För svenska DigiExam var acceleratorveckan nyckeln till den amerikanska marknaden.

vd:n på DigiExam

Det har hänt mycket på DigiExam sedan resan till USA och Innovate46 2015. I dag har bolaget användare i närmare 100 länder och när som helst har två miljoner prov lämnats in på plattformen.

– En av de länder vi är verksamma i är USA och det är tack vare resan vi gjorde med Innovate46, den lade grunden för vår USA-expansion, säger DigiExams VD Viktor Löfgren.

Bolaget hade tidigt en vilja att expandera på andra sidan Atlanten, men behövde någon form av fotfäste för att ta steget. Det fotfästet blev till under Innovate46-resan där DigiExam fick kontakt med Columbia School of Law, som var den första amerikanska skolan att börja använda plattformen för digitala prov.

– Resan blev en ögonöppnare för oss. Vi förstod att det är möjligt att expandera på det här sättet trots att vi då var ett litet teknikföretag.

Sedan 2016 har bolaget vuxit och kan knappast kallas för en startup längre. Viktor betonar det stöd startup-kulturen i allmänhet och Tillväxtverkets initiativ i synnerhet har varit på resan.

– Än idag får vi väldigt mycket kontakter genom de inledande samtalen. Det är en otrolig tillgång för bolaget och har bidragit till att vi kunna expandera på det här sättet.

Så vad är rådet till nästa generation bolag som ansöker till Innovate46 och möjligheten att nätverka och knyta nya kontakter på den amerikanska marknaden?

– Jag skulle säga att det viktigaste är att ha ett tydligt mål och ett fokus. Det kan vara uppenbart när du tittar bakåt, men det är väldigt viktig att ha en kompassriktning.

I ett tidigt expansivt skede är det lätt att avvika menar Viktor. Det kommer in väldigt mycket kontakter och nya möjligheter. Risken är att bolaget sprider sig tunt och inte håller fokuset uppe, då blir det en utmaning att växa framåt.

– Framgångsreceptet är en blandning av att ta väldigt överlagda och strategiska beslut, grundade i undersökningar och analyser, och samtidigt våga ta det där steget. Men för att kunna göra det krävs kontakter och finansiering och det var här som Innovate46 spelade en viktig roll för oss.

Även om DigiExam har sin absolut största kundbas i Sverige beskriver Viktor bolaget som globalt.

– Som bolag är vi “born global” och vi har alltid haft som mål att nå ut över hela världen. Det är en fantastisk utmaning och en styrka eftersom vi får kunskap om olika skolsystem över hela världen. Det handlar inte bara om att mäta kunskap, idag hjälper vi skolväsenden över hela världen med processer kring hur digitala verktyg ska användas. Vi är på en fantastisk resa där vår ambition är göra skolan bättre globalt, avslutar Viktor Löfgren.

Det här är DigiExam

DigiExam vill hjälpa studenter till bättre resultat genom att hjälpa lärarna att få mer tid till att bli effektiva i undervisningen. Det betyder att lärarna behöver rätt verktyg för att göra kunskapsmätningar på bästa möjliga sätt. DigiExam lägger stor vikt vid rättssäkerhet, att proven bedöms så objektivt, rättvist och säkert som möjligt, och att hjälpa lärarna att automatisera prov och kunskapsmätningar vilket sänker arbetsbördan och ger mer tid med eleverna.

Mer om Innovate46 i New York

Innovate46 arrangeras av Tillväxtverket och Energimyndigheten i samarbete med The Swedish-American Chamber of Commerce New York. Acceleratorveckan erbjuder svenska startup- och scaleupbolag nätverk i kombination med expertkunskap och resursstöd för att optimera företagsutvecklingen i USA. Bolagen får även möjlighet att besöka Nasdaq:s marknadskontor i New York. Ansökan är öppen för svenska startup- och scaleupbolag som ser USA som en potentiell marknad.


Innovate46 äger rum 8 - 12 oktober 2018


Mer information tillvaxtverket.se/startup-sweden